Akademisk råd

Det Akademiske råd består af dekanen samt 14 medlemmer valgt blandt fakultetets videnskabelige personale, herunder 2 ansatte ph.d.-studerende, og 5 medlemmer valgt blandt fakultetets studerende. Desuden deltager 3 observatører, valgt blandt fakultetets teknisk-administrative personale. Akademisk råd vælger en formand blandt de valgte repræsentanter for det videnskabelige personale. Dekanen kan ikke vælges som formand.

Akademisk Råd skal sikre idéudvikling, kvalitet, gennemsigtighed og legitimitet i alle beslutninger om akademiske spørgsmål.

Efter universitetsloven skal Akademisk Råd sikre medbestemmelse og medinddragelse om akademiske forhold. Rådet har følgende opgaver:

 • At udtale sig til rektor om den interne fordeling af bevillinger
 • At udtale sig til rektor om centrale strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for videnudveksling
 • At indstille til rektor om sammensætning af sagkyndige udvalg, der skal bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger
 • At tildele ph.d.- og doktorgrader
 • Andre opgaver i henhold til universitetets vedtægt

Medlemmer af Akademisk Råd

Formand: Osman Skjold Kingo (Psykologisk Institut)

 • Alexander Küster (Frit Forum BSS)
 • Allan Rye Lyngs (Institut for Statskundskab)
 • Anna Piil Damm (Institut for Økonomi)
 • Anne Bøllingtoft (Institut for Virksomhedsledelse)
 • Anne Mette Kjær (Institut for Statskundskab)
 • Bagga Bjerge (Psykologisk Institut) 
 • Carsten Tanggaard (Institut for Økonomi)
 • Christian Tang Lystbæk (Institut for Forretningsudvikling og Teknologi)
 • Emma Helleland Gertsen (Alternative Jurister og Moderate Jurister)
 • Katrine Maschke Tingleff (Statsrådet)
 • Karin Vinding (Institut for Økonomi)
 • Klaus G. Grunert (Institut for Virksomhedsledelse)
 • Lars Bækgaard (Institut for Forretningsudvikling og Teknologi)
 • Lars Thorup Larsen (Institut for Statskundskab)
 • Line K. Schulz (KS - Den borgerlige liste)
 • Michael Jensen (Juridisk Institut)
 • Merete Elmann (Institut for Virksomhedsledelse)
 • Nanna Holmgaard Andersen (Institut for Forretningsudvikling og Teknologi)
 • Palle Bo Madsen (Juridisk Institut)
 • Rebecca Risbjerg Nørgaard (Institut for Statskundskab)
 • Sigrid Strunge Vetter (Psykrådets liste)
 • Per Andersen (Prodekan)
 • Per Baltzer Overgaard (Prodekan)
 • Thomas Pallesen (Dekan)

Sekretær: Anja Sandholt Hald (Fakultetssekretariatet)

Dagsordener og referater

Møder i 2020:

Møder i 2019:

Møder i 2018:

Forretningsorden for Akademisk Råd

Forretningsorden for Akademisk Råd, BSS (pdf)