Gæstestuderende og tilvalg

Gæstestuderende

Gæstestuderende er studerende, der er indskrevet på en fuldtidsuddannelse på et dansk universitet, og som led i denne uddannelse ønsker at følge enkeltfag og aflægge eksamen ved et andet fag end stamfaget. Gæstefag er ikke et kursus ud over en evt. igangværende eller færdiggjort uddannelse. 

Her kan du læse mere om indskrivning som gæstestuderende.

Tilvalg

 

Tilvalg er betegnelsen for et uddannelsesmodul, som i mange tilfælde indgår obligatorisk i en bacheloruddannelse, men som der også kan være mulighed for at vælge til. Tilvalg giver den studerende mulighed for at tone sin uddannelse og skabe sin helt egen profil. Tilvalg er også for de studerende, der gerne vil være gymnasielærere.

For mere information om tilvalg se tilvalg.au.dk