Uddannelser på Aarhus BSS

Bachelor

Kandidat

Efteruddannelser

Default background

Default background

Default background

Tompladsstuderende

Tompladsstuderende følger fag og aflægger eksamen i dagtimerne sammen med fuldtidsstuderende. Under gruppen tompladsstuderende hører følgende:

  • studerende på danske universiteter, som ikke får merit.
  • studerende fra universiteter indenfor EU-EEA med og uden merit.
  • studerende udenfor EU-EEA med og uden merit.
  • ikke-studerende, der gerne vil læse fag som efter- og videreuddannelse.

Her kan du læse mere om indskrivning som tompladsstuderende.

Tilvalg

Tilvalg er betegnelsen for et uddannelsesmodul, som i mange tilfælde indgår obligatorisk i en bacheloruddannelse, men som der også kan være mulighed for at vælge til. Tilvalg giver den studerende mulighed for at tone sin uddannelse og skabe sin helt egen profil. Tilvalg er også for de studerende, der gerne vil være gymnasielærere.

For mere information om tilvalg se tilvalg.au.dk

Gæstestuderende

Gæstestuderende er studerende, der er indskrevet på en fuldtidsuddannelse på et dansk universitet, og som led i denne uddannelse ønsker at følge enkeltfag og aflægge eksamen ved et andet fag end stamfaget. Gæstefag er ikke et kursus ud over en evt. igangværende eller færdiggjort uddannelse. 

Her kan du læse mere om indskrivning som gæstestuderende.

Forskningsbaserede uddannelser

Vi tilbyder en helt unik bred vifte af forskningsbaserede uddannelser, der dækker den offentlige og private sektor på højeste internationale niveau. 

Bliv klædt på til arbejdsmarkedet

Vores uddannelser er skabt i tæt samspil med erhvervslivet og den offentlige sektor, og undersøgelser viser, at vores kandidater i høj grad matcher arbejdsmarkedets krav.

Mange valgmuligheder

Aarhus BSS tilbyder et fleksibelt udbud af valgfag, praktikophold, kurser på AU Summer University og muligheder for udvekslingsophold i hele verden.

 

Er du studerende?

Find timeplaner, eksamensplaner og meget mere på din studieportal.

Find din studieportal