Skræddersyede Bestyrelsesuddannelser

Bliv bedre med viden der virker

Skræddersyede Bestyrelsesuddannelser

Blev bedre med viden, der virker


Læs mere om Center for SMV Følg os på linkedinNår det gælder bestyrelsesuddannelse, er der ikke tale om en ”one size fits all”. Der er nemlig stor forskel på, om man er bestyrelsesmedlem i små og mellemstore virksomheder (SMV), en demokratisk virksomhed eller en børsnoteret virksomhed. Dertil kommer, at man som bestyrelsesmedlem kan være i markedet for en uddannelse, som kommer 360o rundt om bestyrelsesarbejdet eller et kortere forløb, der har fokus på formandsrollen eller nogle af de helt aktuelle bestyrelsestematikker som digitalisering og grøn omstilling.   

På Aarhus BSS ønsker vi at imødekomme de forskellige behov og udbyder derfor to bestyrelsesuddannelser, der kommer hele vejen rundt om bestyrelsesarbejdet:

  • Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV
  • Bestyrelsesuddannelse for andelsvirksomheder og øvrige demokratiske virksomheder

En uddannelse som har fokus på formandsrollen i SMV’er:

  • Uddannelse for bestyrelsesformænd

Og fra 2023 udbyder vi også to bestyrelsesforløb med fokus på hhv. digitalisering og bæredygtighed:

  • Bestyrelsen som grøn katalysator

SMV'ernes forretningsmodeller er under pres som følge af bl.a. den eksponentielle udvikling og øget fokus på bæredygtighed og grøn omstilling. Såfremt SMV’ernes forretningsmodeller skal fremtidssikres, skal de nye dagsordner indgå som en del af bestyrelsens strategiske arbejde. Ny forskning viser imidlertid, at SMV-bestyrelser føler sig udfordrede ift. det strategiske arbejde med såvel digitalisering som grøn omstilling. På basis af den viden har vi udviklet de to nye uddannelser, hvor du dels får dybtgående viden om temaerne, dels præsenteres for helt nye værktøjer, der er testet på SMV-bestyrelser.

Teori på praksis/praksis på teori

I alle uddannelserne kobler vi den nyeste forskningsbaserede viden med best practice. Deltagerne får adgang til de nyeste redskaber til, hvordan den erhvervede viden kan anvendes i praksis i eget bestyrelsesarbejde. Derudover arbejdes der under forløbet med forskellige problemstillinger på basis af konkrete virksomhedscases – ofte deltagernes egne. På den måde bringes viden og redskaber aktivt i spil, og der sikres et samspil mellem nyeste teori og “best practice”.

På den måde er uddannelserne hele tiden på forkant med de aktuelle problemstillinger, som bestyrelserne skal arbejde med.

Netværk og fortsat opdatering af viden

Uddannelserne giver dig også mulighed for at styrke og udvide dit netværk, bl.a. ved at en del af forløbet afholdes som internatophold. Du har således rig mulighed for at videndele og diskutere problemstillinger, som kan hjælpe dig i forbindelse med dit bestyrelsesarbejde.

For at tilgodese muligheden for at alle kan være aktive, og der er tid til at arbejde med tingene i praksis, optages der maksimum 30 deltagere pr. hold.

Aarhus BSS har indgået et samarbejde med EGN-Danmark, således at det er muligt fortsætte i netværk med dine medkursister også efter endt uddannelse.

Som deltager på uddannelserne inviteres du løbende til virtuelle Brush-up’s og en årlig bestyrelseskonference (i samarbejde med EGN-Danmark). På den måde får du også fremover adgang til nyeste viden.

Målgruppe

Bestyrelsesuddannelserne med fokus på SMV-segmentet retter sig mod nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer og -formænd, som ønsker at arbejde professionelt med bestyrelsesarbejde i SMV’er samt mod ejerledere, der ønsker indsigt i og redskaber til at anvende bestyrelsens ressourcer og kompetencer bedst muligt og derved styrke samspillet mellem bestyrelsen og ledelsen.

Bestyrelsesuddannelsen for andelsselskaber og andre demokratiske virksomheder retter sig mod nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer (repræsentantskabsmedlemmer).

Fakta om uddannelserne


Bestyrelsesuddannelserne er af varierende længde. 

Det forventes, at deltagerne forbereder sig på undervisningen, som har et pensum på ca. 50-60 sider (på dansk) pr. undervisningsdag.

Studiestart: Hvert efterår

Kontakt os

  
Uddannelseskoordinator

Ella Posselt
Mail: ep@au.dk 
Tlf: 9350 8818