Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

De mest stillede spørgsmål om bestyrelsesuddannelserne

Om uddannelsen

_______________


Hvordan adskiller jeres bestyrelsesuddannelser sig fra de andre på markedet?

Udover at være ansvarlig for bestyrelsesuddannelserne er Mette Neville også leder af Center for Små og Mellemstore Virksomheder på Aahus BSS, hvor hun i tæt samarbejde med SMV’erne og SMV-bestyrelserne forsker i, hvordan man bedst skaber udvikling og vækst i danske SMV’er. Bestyrelsesuddannelserne er udviklet med udgangspunkt i den viden, og de redskaber, der anvendes undervejs, er testet af en række SMV’er og SMV-bestyrelser i praksis. Dermed er du sikret viden, der virker i praksis.

Hvor meget hjemmearbejde skal jeg forvente?

Der er et pensum på ca. 50-60 sider pr. undervisningsdag, som vi forventer du læser. Undervisningen foregår på dansk, og undervisningsmaterialet er som udgangspunkt på dansk. Der kan dog være enkelte artikler på engelsk.

Hvordan er bestyrelsesuddannelsen opbygget?

Bestyrelsesuddannelserne består af fire til ti moduler, hvoraf nogle afholdes som internater andre som enkeltdagsmoduler. Internater foregår typisk på Comwell Kellers Park i Børkop, og de øvrige moduler holdes på Aarhus BSS. 
På alle uddannelserne kobler vi nyeste forskningsbaseret viden med ”best practice”. Du får derved adgang til den nyeste viden om og redskaber til, hvordan disse kan anvendes i praksis i eget bestyrelsesarbejde. Derudover arbejdes der under forløbet med forskellige problemstillinger på basis af konkrete virksomhedscases – ofte deltagernes egne. På den måde bringes viden og redskaber aktivt i spil, og der sikres et samspil mellem nyeste teori og “best practice”. På den måde sikrer vi, at uddannelserne er på forkant med de aktuelle problemstillinger, som bestyrelserne skal arbejde med.

Er uddannelsen meget teoretisk, når den udbydes af et universitet?

På bestyrelsesuddannelserne får du den nyeste forskningsbaserede viden og redskaber, der kan øge bestyrelsens værdiskabelse. Viden og redskaber er meget anvendelsesorienterede og er typisk udviklet sammen med og testet af SMV’er og SMV-bestyrelser for at sikre, at de virker i praksis. På uddannelsen trænes deltagerne i at anvende viden og værktøjer i praksis, bl.a. gennem konkrete virksomhedscases. Den teoretiske del af undervisningen foregår på en sådan måde, at alle kan følge med.

Hvor ofte afholdes bestyrelsesuddannelsen?

Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV’er og de kortere forløb med fokus på grøn omstilling og på digitalisering udbydes typisk én gang om året. Uddannelse for bestyrelsesformænd, andelsvirksomheder og øvrige demokratiske virksomheder udbydes som udgangspunkt hvert andet år.  

Giver uddannelsen ECTS?

Vores bestyrelsesuddannelser giver ikke ECTS-points, da det er korte kurser, du tager, for enten at styrke dit bestyrelsesarbejde eller komme til at arbejde med bestyrelser. 

Hvad er der af adgangskrav til bestyrelsesuddannelsen?

Der er ingen adgangskrav, da vi gerne vil kunne optage deltagere, der har bestyrelseserfaring, har en relevant faglig baggrund eller som driver egen virksomhed, uden nødvendigvis at have en bachelor- eller kandidatuddannelse fra universitetet.

Hvor mange deltagere er der på et hold?

Vi optager maksimalt 30 deltagere pr. hold.

Det gør vi, fordi det er vigtigt, at deltagerne på de enkelte moduler får mulighed for dels at diskutere problemstillingerne, dels at arbejde med at omsætte viden og redskaber til praktisk bestyrelsesarbejde. Herudover skal uddannelsen skabe rammerne for etablering af et godt netværk deltagerne imellem.

Hvem er de andre på holdet?

For at sikre gode faglige diskussioner undervejs lægger vi vægt på at sammensætte holdene, så de består af deltagere med forskellig jobmæssig baggrund, alder, køn og bestyrelseserfaring. Under punktet ”Profil og målgruppe” på den enkelte uddannelse kan du læse mere om, hvem uddannelsen henvender sig til.

Hvem er underviserne?

Du vil møde undervisere, der er en blanding af professorer som praktikere, der er specialister inden for bestyrelsesarbejde. 

Opfylder bestyrelsesuddannelserne betingelserne for obligatorisk efter- og videreuddannelse for revisorer, advokater og advokatfuldmægtige?

Ja, bestyrelsesuddannelserne opfylder som udgangspunkt betingelserne for obligatorisk efter- og videreuddannelse for revisorer, advokater og advokatfuldmægtige. Kravet er dog, at du selv skal kunne dokumentere, at uddannelsen har relevans for dit eget faglige virke.

Binder jeg mig til noget, hvis jeg skriver mig på ventelisten?

Nej, du binder dig ikke til noget ved at skrive dig på ventelisten. Alle på ventelisten modtager en mail fra os med et tilmeldingslink, når det er muligt at tilmelde sig den ønskede bestyrelsesuddannelse. Derudover får alle på ventelisten et vindue på 24 timer til at tilmelde sig, inden der åbnes op for tilmeldinger via hjemmesiden.

Er der mulighed for at netværke med de andre på bestyrelsesuddannelsen?

Ja, der er rig mulighed for at netværke og videndele med de andre deltagere på uddannelserne både i løbet af undervisningen samt på de fastlagte internatophold på Comwell Kellers Park i Børkop. Derfor optages der også maksimalt 30 deltagere pr. hold.

Derudover tilbydes alle deltagere på vores bestyrelsesuddannelser 3-4 brush-ups om året. På den måde kan du vedligeholde netværket og fortsat få fyldt din rygsæk med nyeste viden.