Uddannelse for bestyrelsesformænd 


Hvad går uddannelsen ud på?

_______________


Uddannelsen ruster dig til rollen som formand i en verden i forandring, hvilket stiller helt nye krav til formanden.
Fokus er på din rolle som leder af bestyrelsen, og derfor vil du, inden uddannelsesstart blive tilbudt at få fastlagt din personprofil, således at du i uddannelsesforløbet kan have fokus på dine personlige præferencer, styrker og svagheder som leder af bestyrelsen.
 
Uddannelsen er værdifuld for nuværende og kommende bestyrelsesformænd, der ønsker at udvikle deres kompetencer på bestyrelsesområdet og styrke deres fundament som leder.


Læs om uddannelsens profil og målgruppe.


Som deltager på uddannelsen får du adgang til den nyeste viden og til redskaber udviklet af Center for Små og Mellemstore Virksomheder i samarbejde med og testet af SMV'er og deres bestyrelser. På den måde leverer vi viden, der virker i praksis.

Læs mere om centeret her. 

Fakta


Studiestart: Forår 2023
Sted: Comwell Kellers Park, Børkop
Pris: 29.500,-


Hvorfor skal du tage denne uddannelse?

_______________


Som bestyrelsesformand skal du blandt andet kunne:

  • holde konstant fokus på, hvilke forandringer der sker i forretningsmiljøet

  • lede et agilt strategiarbejde 

  • sikre de nødvendige kompetencer og lede forskellige profiler, kompetencer og kulturer 

  • facilitere et tæt samarbejde med direktion/ejerleder omkring den strategiske udvikling

  • lede omstruktureringer samt salgs- og opkøbsprocesser

Uddannelsen for bestyrelsesformænd ruster dig til disse og andre vigtige opgaver. Du bliver med andre ord klædt på til at håndtere bestyrelsens aktuelle udfordringer og lærer også at navigere i en fremtid, der vil stille nye krav til bestyrelsesarbejdet. 

Læs om hvad du får ud af at tage uddannelsen. // Se fem gode grunde til at tage uddannelsen.
 Hvordan er uddannelsen opbygget?

_______________


Uddannelsen for bestyrelsesformænd består af to internater af to dages varighed, som holdes på Comwell Kellers Park i Børkop ved Vejle.
 
Uddannelsen sætter fokus på en række aktuelle emner som din personprofils betydning for din ledelsesrolle, strategisk ledelse af forandringer, ledelse af diversitet og kulturer, konflikthåndtering, krisestyring, omstrukturering samt salgs- og opkøbsprocesser. 

Du modtager ved uddannelsens afslutning et uddannelsesbevis.

Læs om uddannelsens opbygning.
Hvordan foregår undervisningen?

_______________


Uddannelsen kobler forskningsbaseret viden med best practice. Du får konkrete redskaber, som kan anvendes i praksis i eget formandsarbejde. Under forløbet arbejdes der med forskellige problemstillinger på basis af konkrete virksomhedscases – ofte deltagernes egne. Her kan viden og redskaber bringes aktivt i spil, således at der sikres et samspil mellem nyeste teori og best practice.

Du indgår i et fortroligt rum og får mulighed for at dele viden og erfaringer med de andre deltagere.

Læs mere om undervisningen.