Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

Udbytte og netværk 


Forandringer er det nye status quo i virksomheder. Geopolitiske forhold, pandemier, globale konflikter, grøn omstilling og udviklingen af digitale teknologier har ét til fælles – det handler om en verden i forandring. 

Disse forandringer udfordrer virksomhederne og stiller nye krav til deres bestyrelser. Bestyrelsesformanden har ansvaret for, at bestyrelsen udvikler sig i takt med de nye krav, som forandringerne stiller til bestyrelsesarbejdet. Derfor udbyder vi denne bestyrelsesuddannelse specifikt for bestyrelsesformænd. 

På uddannelsen for bestyrelsesformænd bliver du rustet til at varetage formandsrollen. Du får konkrete værktøjer til at håndtere bestyrelsens aktuelle udfordringer – og du bliver også klædt på til en fremtid, hvor du som leder af bestyrelsen vil møde nye krav til bestyrelsesarbejdet. 


Sådan skaber du værdi som bestyrelsesformand


Forskning viser, at hvis bestyrelsen i en SMV skal skabe værdi i fremtiden, skal formanden: 

  • holde konstant fokus på, hvilke forandringer der sker i forretningsmiljøet på kort, mellemlang og lang sigt 
  • sikre tilstedeværelsen af de kompetencer, der er nødvendige for at kunne arbejde strategisk med forandringer
  • lede bestyrelsen, så forskellige kompetencer, profiler og kulturer bringes i spil i et dynamisk samarbejde 
  • sikre at bestyrelsen har en dyb indsigt i kerneforretningen og understøtte den nødvendige agilitet i det strategiske arbejde 
  • facilitere et tæt samarbejde med ejer/direktion/ejerleder omkring den strategiske udvikling
  • lede og facilitere omstrukturerings, salgsmodnings-, opkøbs- og generationsskifteprocesser
  • sørge for den nødvendige og rettidige succession i ledelsen
  • beskytte bestyrelsen mod risikoen for ansvar

Uddannelsen for bestyrelsesformænd klæder dig på til disse opgaver og sikrer, at du kan skabe værdi for den samlede bestyrelse. Det sker gennem forskningsbaseret undervisning af meget høj kvalitet, der veksler mellem ny viden og anerkendte teorier på området på den ene side og virksomhedscases, best practice og konkrete redskaber udviklet i samarbejde med virksomheder på den anden.

Se forløbets opbygning og moduler // Læs mere om undervisningens form 

Gratis arrangementer holder din viden
ved lige efter endt uddannelse

Som deltager eller tidligere deltager på uddannelsen tilbyder vi dig at deltage i tre til fire gratis brush-ups om året. På den måde kan du vedligeholde dit netværk og fortsat få din rygsæk fyldt med den nyeste viden om bestyrelsesarbejde.Netværk og fortrolige rum


På uddannelsen for bestyrelsesformænd får du mulighed for at styrke og udvide dit netværk. Vi forventer fuld fortrolighed mellem deltagerne, sådan at du og de andre deltagere kan dele jeres viden og erfaringer. På den måde kan I diskutere problemstillinger, som kan hjælpe dig i dit arbejde som bestyrelsesformand.

Når du tager en bestyrelsesuddannelse hos Aarhus BSS, har du mulighed for at blive del af et større netværk med alle dimittender fra Aarhus BSS. 

Læs om alumnenetværket