Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

Undervisningen på uddannelsen for bestyrelsesformænd
Uddannelsen sætter teori på praksis og praksis på teori.
Vi kobler forskningsbaseret viden med best practice, hvor vi løbende inddrager forskellige virksomhedscases i undervisningen, så vi sikrer et samspil mellem den nyeste teori og best practice.

I undervisningen vil du desuden få adgang til relevante redskaber, der er udviklet sammen med og testet af SMV’er og deres bestyrelser, og som kan anvendes i praksis.Kortlægning af din personlige profil


Inden uddannelsen begynder, vil du blive tilbudt at få kortlagt din personprofil. Med personprofilen kan du i uddannelsesforløbet sætte fokus på dine personlige præferencer, styrker og svagheder som leder af bestyrelsen.

Læs om uddannelsens opbygning 
Sprog i undervisningen

Undervisningen foregår på dansk, og hovedparten af undervisningsmaterialet er også på dansk, men der vil også indgå artikler på engelsk.

Undervisningsmateriale


Som undervisningsmateriale vil vi blandt andet anvende Mette Nevilles og Carsten Fodes bog SMV-bestyrelsen – hele vejen rundt. Bogen indgår i deltagergebyret.
Derudover anvender vi forskellige artikler og værktøjer på dansk og engelsk.