Forskningssamarbejde

Forbered din virksomhed til fremtiden    

Et løft for private og offentlige organisationer

Virksomheder, der gerne vil have succes i det 21. århundrede, har behov for at styrke deres evne til at opfange signaler før deres konkurrenter, til at identificere og udforme nye måder at skabe værdi på og håndtere komplekse partnernetværk. Samarbejde med forskere kan være meget vigtigt input for virksomheder, der ønsker at udvikle deres konkurrencefordele. 

Ikke kun private, men også offentlige organisationer nyder godt af Aarhus BSS' samarbejdstilbud. Kommuner og ministerier får udført en række myndighedsrettede opgaver såsom evalueringer, analyser og udredningsarbejde til gavn for det øvrige samfund.

Faglige områder

Aarhus BSS forener erhvervs-og samfundsvidenskabelige discipliner. Vi kan tilbyde forskningssamarbejder med offentlige og private virksomheder inden for en række områder, f.eks. erhverv, økonomi, jura, privat og offentlig ledelse, psykologi, politik, forretningsudvikling og teknologi.

Eksempler på forskningssamarbejde: