Myndighedsrådgivning

Med fri og uafhængig myndighedsrådgivning bidrager Aarhus BSS til, at myndighederne får et forskningsbaseret beslutningsgrundlag.   

Kombinationen af stigende kompleksitet i samfundet og ofte meget store datamængder øger behovet for forskningsbaserede beslutningsgrundlag. Aarhus BSS ønsker at være med til at dække dette behov. Vi lægger vægt på, at dette sker i en tæt dialog mellem myndighederne og forskerne og at myndighedsrådgivningen er fri og uafhængig, således at resultaterne kan publiceres til gavn for det øvrige samfund.

Fordele ved myndighedsrådgivning

Det komplekse vidensamfund i den globaliserede verden er til stadighed under forandring, hvilket stiller meget store krav til såvel beslutningstagerne som til beslutningsgrundlagene, der danner baggrund for beslutningerne. Det er imidlertid afgørende, at der er tæt samarbejde eller dialog mellem myndighederne og forskerne. Forskerne har behov for forskningsprojekter og data. Til gengæld kan forskerne levere autoritative og professionelle beslutningsoplæg, der er baseret på et solidt metodemæssigt grundlag.

Det bør dog understreges, at der er mange former for myndighedsrådgivning. Her kan som eksempel nævnes forskernes deltagelse i kommissioner, udvalg og lignende.

Der er en lang tradition for myndighedsrådgivning på Aarhus BSS. Især på følgende tre centre:

Myndighedscentre ved Aarhus BSS

Kontakt centerlederne

Center for Forskningsanalyse
Carter Walter Bloch
carter.bloch@ps.au.dk
8716 5901 / 2029 0035

Center for Registerforskning
Preben Bo Mortensen
pbm@econ.au.dk  
8716 5359  

Center for Rusmiddelforskning
Torsten Kolind
tk.crf@psy.au.dk
8716 5767