Mission

At levere forskning og forskningsbaseret uddannelse af høj kvalitet inden for og på tværs af erhvervs- og samfundsvidenskabelige discipliner og at uddanne dygtige dimittender, som skal udgøre fremtidens arbejdsstyrke og skabe værdi for samfundet og interessenter.

Vision

Vi bidrager til forudsætningerne for samfundets velfærd og udvikling ved at stræbe efter den højeste internationale kvalitet inden for uddannelse, forskning og samarbejde.

Strategiske målsætninger

Uddannelse

Vores mål er at styrke vores uddannelser gennem forskningsbaseret undervisning af høj kvalitet med fokus på arbejdsmarkedsrelevans og på at skabe gode jobmuligheder for vores dimittender.

Forskning

Vores mål er at styrke kvaliteten af vores forskning yderligere og øge dens indflydelse på den akademiske verden, erhvervslivet og samfundet.

Samarbejde

Vores mål er at styrke omfanget og kvaliteten af vores samarbejde med nationale og internationale interessenter med henblik på at sikre, at vores uddannelser, forskningsprojekter og bidrag til samfundet forbliver relevante, virkningsfulde og tilpasningsdygtige.


Strategiske prioriteringer for 2024/2025

1.

Udvikling af kandidatuddannelser i overensstemmelse med den nationale reform af kandidatuddannelserne med det klare mål at opretholde høj kvalitet i forskningsbaseret undervisning og sikre studieprogression og arbejdsmarkedsrelevans for vores kandidater.

2.

Reducere 1.årsfrafaldet og opretholde høj kvalitet i studenterrekrutteringen.

3.

Fokusere indsatser for ekstern forskningsfinansiering med henblik på at

  • forbedre succesraterne ifm. hjemtag af forskningsmidler fra EU og attraktive fonde i Danmark
  • afdække yderligere potentialer for finansiering af uddannelses- og forskningsinfrastruktur i samarbejde med erhvervslivet.

4.

Evaluering af forskningskvaliteten på institutterne. Processen skal bidrage til drøftelser om kvalitet i forskning og udvikling af fagmiljøerne.

5.

Udarbejde en handleplan for fakultetets internationaliseringsinitiativer for 2024/2025.

6.

Revidere fakultetets brandingprofil og markedsføringsinitiativer, så de på bedste vis understøtter fakultetets strategi.

Strategisk planlægningsproces

Implementeringen af strategien følges tæt. Hvert år gennemføres en strategisk planlægningsproces, hvor der på hvert institut laves en hvidbog, der opridser aktiviteter og prioriteringer for det kommende år, som er i overensstemmelse med og fremmer de strategiske målsætninger på Aarhus BSS. Institutternes hvidbøger omfatter databaseret opfølgning på mål relateret til uddannelse, forskning og samarbejde. Efterfølgende mødes fakultetsledelsen til et strategiseminar og udvælger et sæt af prioriteringer for det kommende år ud fra disse hvidbøger.

Denne tilgang gør Aarhus BSS i stand til hurtigt at tilpasse sig ændringer i rammebetingelserne og dermed øge vores bidrag til samfundet. Den strategiske opfølgning er desuden konsolideret med universitetets strategiimplementering og kvalitetsprocesser.