Mission

At levere forskning og forskningsbaseret uddannelse af høj kvalitet inden for og på tværs af erhvervs- og samfundsvidenskabelige discipliner og at uddanne dygtige dimittender, som skal udgøre fremtidens arbejdsstyrke og skabe værdi for samfundet og interessenter.

Vision

Vi bidrager til forudsætningerne for samfundets velfærd og udvikling ved at stræbe efter den højeste internationale kvalitet inden for uddannelse, forskning og samarbejde.

Strategiske målsætninger

Uddannelse

Vores mål er at styrke vores uddannelser gennem forskningsbaseret undervisning af høj kvalitet med fokus på arbejdsmarkedsrelevans og på at skabe gode jobmuligheder for vores dimittender.

Forskning

Vores mål er at styrke kvaliteten af vores forskning yderligere og øge dens indflydelse på den akademiske verden, erhvervslivet og samfundet.

Samarbejde

Vores mål er at styrke omfanget og kvaliteten af vores samarbejde med nationale og internationale interessenter med henblik på at sikre, at vores uddannelser, forskningsprojekter og bidrag til samfundet forbliver relevante, virkningsfulde og tilpasningsdygtige.


Fem årlige prioriteringer 2021/2022

1.

To develop and contribute to relevant collaborations (education and research) within and between the core disciplines of business and social science – bringing business into social science and vice versa, e.g. by establishing a new major platform on inequality (PIREAU) and the Centre for Integrative Business Psychology (CIBP).

2.

To harvest the best of the COVID19-disruption and develop new ways of teaching, balancing physical attendance on campus and utilisation of digital opportunities.

3.

To target and reduce the 1-year drop-out.

4.

To increase employability of international Aarhus BSS graduates.

5.

To develop the programme portfolio and student admissions at the Department of Business Development and Technology (BTECH) with a point of departure in business, business development and business technology.

Strategisk planlægningsproces

Implementeringen af strategien følges tæt. Hvert år gennemføres en strategisk planlægningsproces, hvor der på hvert institut laves en hvidbog, der opridser aktiviteter og prioriteringer for det kommende år, som er i overensstemmelse med og fremmer de strategiske målsætninger på Aarhus BSS. Institutternes hvidbøger omfatter databaseret opfølgning på mål relateret til uddannelse, forskning og samarbejde. Efterfølgende mødes fakultetsledelsen til et strategiseminar og udvælger et sæt af prioriteringer for det kommende år ud fra disse hvidbøger.

Denne tilgang gør Aarhus BSS i stand til hurtigt at tilpasse sig ændringer i rammebetingelserne og dermed øge vores bidrag til samfundet. Den strategiske opfølgning er desuden konsolideret med universitetets strategiimplementering og kvalitetsprocesser.