Mission

At levere forskning og forskningsbaseret uddannelse af høj kvalitet inden for og på tværs af erhvervs- og samfundsvidenskabelige discipliner og at uddanne dygtige dimittender, som skal udgøre fremtidens arbejdsstyrke og skabe værdi for samfundet og interessenter.

Vision

Vi bidrager til forudsætningerne for samfundets velfærd og udvikling ved at stræbe efter den højeste internationale kvalitet inden for uddannelse, forskning og samarbejde.

Strategiske målsætninger

Uddannelse

Vores mål er at styrke vores uddannelser gennem forskningsbaseret undervisning af høj kvalitet med fokus på arbejdsmarkedsrelevans og på at skabe gode jobmuligheder for vores dimittender.

Forskning

Vores mål er at styrke kvaliteten af vores forskning yderligere og øge dens indflydelse på den akademiske verden, erhvervslivet og samfundet.

Samarbejde

Vores mål er at styrke omfanget og kvaliteten af vores samarbejde med nationale og internationale interessenter med henblik på at sikre, at vores uddannelser, forskningsprojekter og bidrag til samfundet forbliver relevante, virkningsfulde og tilpasningsdygtige.


Fire årlige prioriteringer 2023/2024

1.

Revidere og styrke uddannelsesporteføljen, hvor det er relevant, med fokus på progressionsrater og passende studielivsbalance på den ene side, og høj beskæftigelsesgrad for dimittender på den anden.

2.

Øge succesrater for eksterne forskningsbevillingsansøgninger f.eks. ved at facilitere og styrke institut- og fakultetsvise feedbackprocedurer

3.

Øge samarbejdet med erhvervslivet om uddannelser og forskning f.eks. ved at udforske eksterne finansieringsmuligheder af uddannelsesinfrastruktur

4.

Identificere og engagere sig i aktiviteter, der kan styrke det tværfaglige samarbejde inden for og på tværs af institutter og fakulteter på AU gennem f.eks. det nyetablerede Aarhus BSS Strategic Interdisciplinary Forum (SIF) .

Strategisk planlægningsproces

Implementeringen af strategien følges tæt. Hvert år gennemføres en strategisk planlægningsproces, hvor der på hvert institut laves en hvidbog, der opridser aktiviteter og prioriteringer for det kommende år, som er i overensstemmelse med og fremmer de strategiske målsætninger på Aarhus BSS. Institutternes hvidbøger omfatter databaseret opfølgning på mål relateret til uddannelse, forskning og samarbejde. Efterfølgende mødes fakultetsledelsen til et strategiseminar og udvælger et sæt af prioriteringer for det kommende år ud fra disse hvidbøger.

Denne tilgang gør Aarhus BSS i stand til hurtigt at tilpasse sig ændringer i rammebetingelserne og dermed øge vores bidrag til samfundet. Den strategiske opfølgning er desuden konsolideret med universitetets strategiimplementering og kvalitetsprocesser.