Akkrediteringer og rankings


Aarhus BSS har de anerkendte internationale akkrediteringer AACSB, AMBA og EQUIS.

AACSB, AMBA og EQUIS er de ledende internationale kvalitetssystemer til vurdering, forbedring og akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner inden for "Management and Business Administration". For at leve op til disse akkrediteringer, skal institutionen ikke kun demonstrere, at den er i stand til at yde høj kvalitet, men også at den har et internationalt fokus i dens aktiviteter. Akkrediteringerne er samtidig en indikation af, at institutionen har fundet en god balance mellem høj akademisk kvalitet og professionel relevans, igennem et tæt samarbejde med det nationale og internationale erhvervsliv. Akkrediteringerne er af afgørende betydning for, at en uddannelsesinstitution kan fastholde og styrke sin position i en stadig mere konkurrencepræget branche. De er bestemmende for institutionens brand og for, at den kan tiltrække de rigtige studerende, forskere og samarbejdspartnere. Fornyelse af akkrediteringerne foregår hver 3.-5. år, hvilket sikrer, at der løbende arbejdes på at udvikle og højne kvaliteten i alt, hvad institutionen gør.

Læs mere om de tre akkrediteringer i oversigten til højre.

Kontaktperson
Internationale akkrediteringer: Rådgiver Lone Sanneman Jacobsen

Nationale akkrediteringer

I august 2007 blev det vedtaget, at alle videregående uddannelser udbudt efter universitetsloven skal akkrediteres af Danmarks Akkrediteringsinstitution. Akkrediteringen er den faglige vurdering, der tages ud fra centralt fastsatte kriterier for kvalitet af eksisterende og nye uddannelser, hvis formål er at sikre og dokumentere kvalitet og relevans af de videregående uddannelser. 

Rankings

Der findes en række internationalt anerkendte verdensranglister, som måler universiteterne i forhold til hinanden. Ranglisterne vurderer fx forskningskvalitet, undervisningskvalitet og universiteternes omdømme. Indikatorer og metoder varierer imellem de forskellige ranglister. Blandt mere end 17.000 universiteter på verdensplan er Aarhus Universitet i top 100 på flere af ranglisterne.  

Se Aarhus Universitets rankings