Tilbud til medfølgende ægtefæller og partnere

Identitet, netværk, sprog og selvstændighed er nøgleord for at gøre det attraktivt for ægtefæller og partnere at følge med til Aarhus.

Aarhus Universitet og Business Region Aarhus har et samarbejde om at finde jobs til medfølgende ægtefæller og partnere. Aarhus Universitet deltager i forskningsprojekter, der skal skabe ny viden om regional vækst og udvikling. Til gengæld forpligter de 12 kommuner i Business Region Aarhus sig til at finde relevante jobtilbud til en tilrejsende forskers ægtefælle og partnere.  

Jobbene, som de udenlandske ægtefæller tilbydes, vil typisk være af seks til 12 måneders varighed, og aftalen indbefatter i alt cirka 30 stillinger om året. Der er både tale om ordinære jobs, løntilskudsjobs og praktikstillinger.

Kom og forsk i Aarhus - og tag din partner med!

"Vi vil rigtigt gerne have forskere til at komme til Aarhus og forske hos os, og vi vil også gerne have mulighed for at kunne holde på dem.
Aarhus Universitet er i dag blandt de 100 bedste universiteter i verden, og det vil vi gerne fortsætte med at være. Også gerne med en endnu højere placering end i dag.
Men det kræver altså, at vi både kan tiltrække og fastholde de absolut bedste forskere, hvor i verden de end befinder sig i dag."

Dekan for Aarhus BSS Thomas Pallesen om samarbejdet mellem Aarhus Universitet og Business Region Aarhus.