Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

Profil og målgruppe


Formandsuddannelsen retter sig mod nuværende og kommende bestyrelsesformænd, som ønsker at få ny inspiration og redskaber til at arbejde professionelt med opgaven som leder af bestyrelsen og sparringspartner for ejer og direktion/ejerleder.Gyldig efter- og videreuddannelse
for revisorer, advokater og advokatfuldmægtige

Kurset opfylder som udgangspunkt betingelserne for obligatorisk efter- og videreuddannelse for revisorer, advokater og advokatfuldmægtige. Deltagerne skal dog selv kunne dokumentere, at uddannelsen har relevans for deres eget faglige virke.Fem gode grunde til at vælge en bestyrelsesuddannelse på Aarhus BSS


Viden og redskaber er udviklet sammen med og testet af SMVer, SMV-bestyrelser og bestyrelsesformænd

På uddannelsen får du adgang til den nyeste viden og til redskaber, som er udviklet sammen med og testet af SMV’er og SMV-bestyrelser gennem en række forskningsprojekter ved Center for Små og Mellemstore Virksomheder på Aarhus BSS. Lær mere om, hvad uddannelsen giver dig af udbytte 


Kortlægning af din personlige profil

Inden uddannelsen starter, vil du blive tilbudt at få kortlagt din personprofil. Med personprofilen kan du i uddannelsesforløbet sætte fokus på dine personlige præferencer, styrker og svagheder som leder af bestyrelsen. Læs om uddannelsens opbygning


En styrkelse af dit netværk 

Med en bestyrelsesuddannelse på Aarhus BSS får du rig mulighed for at styrke og udvide dit netværk. Det sker blandt andet gennem internatophold på uddannelsen, workshops mv., der giver gode muligheder for at at dele viden og diskutere problemstillinger.
I vil desuden få tilbud om faciliteret netværk efter endt uddannelse. Læs mere om uddannelsesforløbet


Bevis på dine bestyrelseskompetencer

Ved uddannelsens afslutning får du et uddannelsesbevis fra Aarhus BSS, som dokumenterer dine bestyrelseskompetencer. 
 

Gratis arrangementer holder din viden ved lige

Som deltager eller tidligere deltager på uddannelsen tilbyder vi dig at deltage i tre til fire gratis brush-ups om året. På den måde kan du vedligeholde dit netværk og fortsat få din rygsæk fyldt med den nyeste viden om bestyrelsesarbejde.