Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV


Formålet med uddannelsen

_______________


Bestyrelsesuddannelsen ruster dig til at skabe mere værdi som bestyrelsesmedlem i små og mellemstore virksomheder (SMV). Du får dyb indsigt i SMV’ernes DNA og deres udfordringer og kommer 360 grader rundt om bestyrelsesarbejdet. Du får den nyeste forskningsbaserede viden og praktiske redskaber, der ruster dig til skabe værdi i dit bestyrelsesarbejde. 

Læs om uddannelsens profil og målgruppe.


Som deltager på uddannelsen får du adgang til den nyeste viden og redskaber udviklet af Center for Små og Mellemstore Virksomheder i samarbejde med og testet af SMV'er og deres bestyrelser. På den måde leverer vi viden, der virker i praksis. Læs mere om Center for Små og Mellemstore Virksomheder her.

Fakta


Studiestart
Efterår 2024 – Datoer følger snareste
 


Hvorfor skal du tage denne uddannelse?

_______________


Du kommer 360o rundt om bestyrelsesarbejdet og bliver rustet til at skabe værdi i en verden, hvor forandringer som geopolitiske forhold, pandemier, globale konflikter, grøn omstilling og udviklingen af digitale teknologier har ét til fælles; de udfordrer SMV’er og stiller nye krav til deres bestyrelser. Du får kompetencer inden for f.eks.:

  • Dine retlige pligter og ansvar
  • Strategiudvikling, herunder digitalisering og grøn omstilling
  • Strategisk prissætning
  • Risikostyring
  • Organisationsudvikling
  • Ejer- og generationsskifte
  • Konflikter i ejerkredsen
  • Problemstillinger i forbindelse med f.eks. Me Too
  • Planlægning af det effektive og dynamiske bestyrelsesarbejde
  • Kompetenceafklaring og sammensætning af bestyrelsen


Hvordan er uddannelsen opbygget?

_______________


I 2023 udbyder vi to hold. Det ene hold (hold 16) er opbygget, som vi plejer, med to internater á to dage på Comwell Kellers Park, Børkop og seks enkeltstående undervisningsdage på Aarhus BSS. Det andet hold (hold 17) består af fem internater á to dage på Comwell Kellers Park, Børkop.

Begge hold består af 10 undervisningsdage.

Læs om uddannelsens opbygning.
Hvordan foregår undervisningen?

_______________


Uddannelsen kobler forskningsbaseret viden med best practice. Du får konkrete redskaber, som kan anvendes i praksis i eget bestyrelsesarbejde. Under forløbet arbejdes der med forskellige problemstillinger på basis af konkrete virksomhedscases – ofte egne. Her kan viden og redskaber bringes aktivt i spil, så der skabes et samspil mellem nyeste teori og best practice.

Du indgår i et fortroligt rum og får mulighed for at dele viden og erfaringer med de andre deltagere.