Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

Undervisning på bestyrelsesuddannelsen med fokus på SMV'erUddannelsen sætter teori på praksis og praksis på teori.
Vi kobler forskningsbaseret viden med best practice, hvor vi løbende inddrager forskellige virksomhedscases i undervisningen, så vi sikrer et samspil mellem den nyeste teori og best practice.

I undervisningen vil du desuden få adgang til relevante redskaber, der er udviklet sammen med og testet af SMV’er og deres bestyrelser, og som kan anvendes i praksis.Forberedelsestid


Du skal bruge tid på at forberede dig til hver undervisningsgang. Det er individuelt, hvor længe du skal bruge.
Dit pensum er omkring 50-60 sider pr. undervisningsdag. 

 

Sprog i undervisningen og undervisningsmateriale

Vi underviser på dansk. 

Undervisningsmaterialet, vi anvender vil blandt andet være Mette Nevilles og Carsten Fodes bog SMV-bestyrelsen – hele vejen rundt. Bogen er en del af dit deltagergebyr. Derudover vil vi inddrage artikler og værktøjer på dansk og engelsk.

Læs om tilmelding og betaling


Afsluttende mundtlig prøve

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig prøve på basis af en skriftlig opgave på 12 sider. Den skriftlige opgave giver dig mulighed for at reflektere over og fordybe dig i egne problemstillinger. Du vil i forbindelse med opgaveskrivningen få tilbudt to vejledningssessioner.

Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV er ikke reguleret efter uddannelses-, eksamens- og karakterbekendtgørelse og giver derfor ikke merit i universitets kompetencegivende uddannelser som f.eks. MBA. Baggrunden er, at vi gerne vil kunne optage deltagere med en relevant faglig og jobmæssig baggrund og ejerledere, der driver egen virksomhed, men som nødvendigvis ikke har en universitetsuddannelse.