Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

Profil og målgruppe


Bestyrelsesuddannelsen med fokus på SMV’er retter sig mod:

  • Nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer, som ønsker at arbejde professionelt med bestyrelsesarbejde i SMV’er.
  • Næste generation i familievirksomheden, der kunne blive klædt på til ledelses- og bestyrelsesrollen.
  • Ejerledere, der ønsker at blive bedre til at sammensætte og bruge egen bestyrelses ressourcer og kompetencer samt styrke samspillet mellem bestyrelsen og virksomhedens ledelse.
  • Ansatte i koncerner, family offices mv., der opkøber eller investerer i små og mellemstore virksomheder og efterfølgende udgør en del af virksomhedens bestyrelse


Gyldig efter- og videreuddannelse
for revisorer, advokater og advokatfuldmægtige

Kurset opfylder som udgangspunkt betingelserne for obligatorisk efter- og videreuddannelse for revisorer, advokater og advokatfuldmægtige. Deltagerne skal dog selv kunne dokumentere, at uddannelsen har relevans for deres eget faglige virke.



Gode grunde til at vælge en bestyrelsesuddannelse på Aarhus BSS


Viden og redskaber udviklet sammen med og testet af SMVer, SMV-bestyrelser og bestyrelsesformænd

På uddannelsen får du adgang til den nyeste viden og til redskaber, som er udviklet sammen med og testet af SMV’er og SMV-bestyrelser gennem en række forskningsprojekter ved Center for Små og Mellemstore Virksomheder på Aarhus BSS. 
 

En styrkelse af dit netværk 

Med en bestyrelsesuddannelse på Aarhus BSS får du rig mulighed for at styrke og udvide dit netværk. Det sker blandt andet gennem internatophold på uddannelsen, workshops mv., der giver gode muligheder for at dele viden og diskutere problemstillinger.
I vil desuden få tilbud om faciliteret netværk efter endt uddannelse. 


Bevis på dine bestyrelseskompetencer

Ved uddannelsens afslutning får du et uddannelsesbevis fra Aarhus BSS, som dokumenterer dine bestyrelseskompetencer.


Gratis arrangementer holder din viden ved lige

Som deltager eller tidligere deltager på uddannelsen tilbyder vi dig at deltage i tre til fire gratis brush-ups om året. På den måde kan du vedligeholde dit netværk og fortsat få din rygsæk fyldt med den nyeste viden om bestyrelsesarbejde.