Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

Sådan skaber eksterne bestyrelser værdi for SMV’er

Hvor ligger værdien af at skifte den interne bestyrelse ud med en ekstern? Det giver en forsker og en succesfuld ejerleder deres bud på.

Det er ikke for meget at sige, at det ikke lige lå i kortene, at Henrik Bisgaard og hustruen skulle blive iværksættere efter endt uddannelse: 

- Jeg er uddannet ferskvandsbiolog, mens min kone er folkeskolelærer. Men vi kommer begge af købsmandsslægt, og selvom vi har fornægtet vores fornemmelse for forretning i nogle år, så har vi til sidst indset, at vi ikke kan lade være, siger han.  

Og det var bestemt ikke en dårlig idé at vende uddannelsen ryggen og starte virksomhed. I dag har de i fællesskab bygget virksomheden Bisgaard Sko op, der med base i Aarhus årligt sælger over 1 million par børnesko i både Europa og på oversøiske markeder som Japan og Australien. Ideen til Bisgaard Sko kom af en indsigt i alles – og ikke mindst børneforældres – forhold til fodtøj: 

"Mange forældre prioriterer tøj til deres børn højt, men der er endnu flere, der prioriterer godt fodtøj", siger Henrik Bisgaard, CEO i Bisgaard Sko, der netop har specialiseret sig i at levere fodtøj af højeste kvalitet til børn.  

"Børns fødder vokser, og derfor er der stor sandsynlighed for, at hvis du som forælder finder tillid og tryghed i vores brand, så handler du også hos os næste gang", siger han.  

Opslidende at være et med brandet

I de tidlige år af eventyret udgjorde Henrik Bisgaard og hustruen både den daglige ledelse og virksomhedens bestyrelse.   

"Vi var en udpræget ejerledet virksomhed. Det vil sige, at vi traf alle beslutninger. Vi var inde over alle forretningsområder, og der var en stor afhængighed af os i den daglige drift", forklarer Henrik Bisgaard. Det var en af de primære grunde til, at parret begyndte at se sig om efter en ekstern bestyrelse:  

-  Det slider på folk at være ejerledere i en virksomhed, hvor man er 100 procent identisk med brandet. Man er brandet, og man er med i alle led af værdikæden. Derfor havde vi et ønske om at få fordelt det her tryk, siger han.  

"Herudover ville det også være rigtig sundt for os at få en professionel bestyrelse, der kunne hjælpe med at skabe noget struktur og en mere strategisk tilgang til vores forretningsudvikling", tilføjer han. Derfor indledte parret jagten på den rette eksterne bestyrelse til Bisgaard Sko.  

Værdien af eksterne bestyrelser

Og netop overgangen fra en intern til en ekstern bestyrelse bliver for mange små og mellemstore virksomheder startskuddet til en positiv udvikling. En undersøgelse af bestyrelsens indvirkning på virksomhedernes resultater (Niels Westergård-Nielsen (ed.) Danske bestyrelser og deres medlemmer – hvem bestemmer i danske selskaber? (2020)) viser, at produktiviteten steg med 5 til 15 procent i de små og mellemstore virksomheder, der tog nye eksterne bestyrelsesmedlemmer ind. Studiet viser dog ikke, hvordan bestyrelsen tilfører værdien. 

Professor Mette Neville, leder af Center for Små og Mellemstore Virksomheder og ansvarlig for bestyrelsesuddannelserne på Aarhus BSS, peger på, at tilførsel af eksterne bestyrelsesmedlemmer for mange små og mellemstore virksomheder sætter gang i en positiv udvikling. Bl.a. fordi virksomheden får etableret de rigtige økonomiske styringsredskaber, men nok især fordi der kommer fokus på strategi, og ejerlederen får kvalificeret strategisk sparring: 

Mange ejerledere er fanget i driften, men det, der differentierer virksomheden, er altså ikke drift. Det er en strategi, der udvikler og fremtidssikrer virksomheden, siger hun. 

Fronten mod det vigtigste

Mette Neville peger desuden på, at eksekvering ofte er en af de helt store barrierer hos mange SMV’er.  

"De er kendetegnet ved at have få ressourcer, og derfor er det sindssygt vigtigt, at de investerer og bruger tid på det, der skaber den største værdi for virksomheden. En bestyrelse med eksterne medlemmer kan hjælpe ejerlederen med at vende front mod det vigtigste", siger hun.  

Det var samme erkendelse, som Henrik Bisgaard og hustruen var kommet til, da de indledte jagten på en ekstern bestyrelse:  

"Noget af det, der tager lang tid at få implementeret og gennemført, er ofte vigtigt", siger han. Derfor ledte ejer-duoen efter en ekstern bestyrelse med kompetencer inden for organisationsudvikling, ledelse og strategi. Samtidig ville de gerne have brancheerfaring ind i bestyrelsen.  

Vi har været gennem uafbrudt vækst på nær to-tre år, og vi havde brug for nogle, der kunne hjælpe os med at styre den vækst. Derfor vi ledte efter bestyrelsesemner, der havde været igennem en succesfuld vækst, forklarer Henrik Bisgaard.

Og selvom ønskesedlen fra Bisgaard Sko til bestyrelseskompetencer var lang, lykkedes det at få de rigtige profiler.  

På fornavn med medarbejderne

Og Henrik Bisgaard er ikke i tvivl om, at den eksterne bestyrelse har været en succes for Bisgaard Sko: 

"Bestyrelsen har skabt direkte værditilvækst til Bisgaard Sko. Vi har løftet vores professionalisme fra nederste til øverste niveau i ledelsen og strategi er blevet en del af vores hverdag", siger han. Han understreger dog også, at han og hustruen har stillet klare krav til bestyrelsen fra starten:  

Når du betaler for noget, forventer du også at få noget til gengæld. Og den forventning afstemte vi fra starten med vores bestyrelse. Så når vi holder bestyrelsesmøde, er det ikke kun ledelsen, der performer. Der er et aktivt modspil, fortæller han.  

De mødes en gang om måneden kort online – en aktivitet, der blev indført under pandemien, men som er blevet fastholdt. Derudover holder de fire faste årlige bestyrelsesmøder, hvor bestyrelsen kommer i arbejdstøjet:  

"Vi bruger bestyrelsen til at sikre, at der er en forankring af strategien hele vejen ned igennem organisationen – fra ledelsen til den sidst ansatte. Vi forventer derfor at vores bestyrelse også engagerer sig i vores medarbejdere og lavpraktisk henvender sig til medarbejderne, når de er på besøg, kender deres navne og ved, hvad de hver især bidrager med til virksomheden. Det er en del af succesen med vores bestyrelse. De har en aktiv rolle, hvor de deler deres erfaring direkte med vores medarbejdere", siger Henrik Bisgaard. 

Går ejerlederen ned med stres, har bestyrelsen fejlet

Ifølge Mette Neville er en af de væsentlige gevinster ved en ekstern bestyrelse netop, at strategi bliver en del af hverdagen i virksomheden, men det skal ske under hensyntagen til virksomhedens ressourcer:  

Når man laver strategiplaner, glemmer man nogle gange at tænke på, hvad organisationen egentlig magter. Det er organisationen, der skal eksekvere på strategien, og derfor skal bestyrelsen have fokus på, dels om der er afsat de nødvendige ressourcer, dels om organisationen har de rigtige kompetencer og endeligt om organisationsstrukturerne er hensigtsmæssige, siger hun.


Hun peger desuden på, at bestyrelsen også skal have fokus på ejerlederen: 

"Jeg plejer at sige, at går ejerlederen ned med stres, har bestyrelsen fejlet. Det, der sker i en vækstfase, er typisk, at ejerlederen får mere og mere ind på sit bord, i takt med at virksomheden vokser. Og på et tidspunkt har ejerlederen brugt de timer, man kan holde til at arbejde. Derfor er det vigtigt, at bestyrelsen har fokus på, om ejerlederen har den fornødne tid til at udvikle, lede og eksekvere eller om der er behov for at få frigjort tid hos ejerlederen til det, der skaber størst værdi", siger hun.  

Fakta om SMV-bestyrelsesuddannelsen på Aarhus BSS

  • Uddannelsen har fokus på bestyrelsesarbejdet i små og mellemstore virksomheder 

  • Der er opstart hvert efterår.  

  • Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer samt ejerledere, der vil blive bedre til at sammensætte og bruge bestyrelsen  

  • Du kan læse mere om uddannelsen og tilmelde dig.