Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

Sådan får bestyrelsen sort bælte i grøn omstilling

Annabeth Aagaard, professor i digitalisering og bæredygtighed ved Center for Små og Mellemstore Virksomheder, Aarhus BSS svarer på spørgsmål om “Bestyrelsesuddannelse med fokus på grøn omstilling”.

Hvorfor denne bestyrelsesuddannelse?

Grøn omstilling, CO2 regnskaber og dokumentationskrav udfordrer mange små og mellemstore virksomheder, og vi savner et strategisk fokus på, hvordan du skaber nye indtægtsstrømme gennem bæredygtig innovation og cirkulær økonomi.

Bestyrelsen i SMV’er har, som ansvarlig for den overordnede strategiske ledelse, et ansvar for, at der arbejdes med virksomhedens grønne omstilling og nye bæredygtige forretningsinitiativer. Men mange bestyrelser mangler strategisk viden og taktiske værktøjer til at hjælpe virksomheden lykkes med grøn omstilling. Det får du på denne uddannelse.

Hvem er målgruppen? 

Nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer i SMV’er, der ønsker at arbejde strategisk med grøn omstilling og bæredygtig forretningsudvikling samt bidrage til at fremtidssikre virksomheden og være sparringspartner for ledelsen. 

Uddannelsen er skræddersyet til bestyrelsesmedlemmer i SMV’er, der ofte er udfordret af, at ledelsen og organisationen mangler viden om grøn omstilling og samtidig har begrænsede ressourcer.  

Hvilket udbytte får jeg? 

En konkret udfordring, som ligger på SMV’ernes bord, er udarbejdelsen af et CO2-regnskab. SMV’er, der er underleverandører, er i reel fare for at blive valgt fra, hvis der ikke er styr på lovgivning og dokumentation af CO2-udledning. Du får konkrete redskaber til at lave et CO2-regnskab og indsigt i krav til dokumentation mv. Du får viden og redskaber til at identificere de forretningsmuligheder, den grønne omstilling skaber – f.eks. produktudvikling, markedsvækst samt indsigt i nye finansierings- og støttemuligheder.  

Der er et kæmpe vækst- og forretningspotentiale i bæredygtighed, og det mindset kommer vores deltagere til at tage med sig. De får simpelthen det sorte bælte i grøn omstilling.   

Hvorfor tage netop denne uddannelse?

Ikke to grønne omstillinger er ens. Uddannelsens fokus er på, hvordan du som bestyrelsesmedlem kan arbejde med grøn omstilling, og du får den nyeste viden og redskaber, du kan anvende direkte i bestyrelsesarbejdet.  

Uddannelsen håndterer de barrierer og udfordringer, SMV’er står overfor. I Center for Små og Mellemstore virksomheder forsker vi i og samarbejder med SMV’er i alle vores projekter og ved, at den viden og de værktøjer, vi præsenterer, virker i praksis.  

Hvordan foregår undervisningen? 

Bestyrelsesuddannelsen består af to internater af to dage. Selvom uddannelsen er forskningsbaseret, er undervisningen håndgribelig, praksisnær og tager afsæt i de udfordringer, bestyrelsen står overfor. Vi medbringer også konkrete cases om, hvordan andre SMV’er er lykkedes. 

Vælger man at deltage flere fra samme bestyrelse, kan uddannelsen indgå som en væsentlig del af virksomhedens strategiske arbejde med bæredygtighed, og deltagerne kan potentielt nå at lave et udkast til en handleplan. Godt hjulpet på vej af vores ekspertviden og vejledning finder vi frem til, hvad der giver mening at prioritere i jeres bestyrelse.  

Du får også et stort netværk af ligesindede med de samme grønne omstillingsproblematikker, der igennem workshops kan dele viden og erfaringer.