Aftagerpaneler

Aftagerpanelerne ved Aarhus BSS består af repræsentanter fra private og offentlige virksomheder, organisationer og institutioner. Medlemmerne i de enkelte aftagerpaneler skal tilsammen have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelsen giver adgang til.

Medlemmerne af aftagerpanelerne udpeges formelt af dekanen ved Aarhus BSS efter fælles indstilling fra studie- og institutledelsen.

Aftagerpanelerne mødes med studie- og institutledelsen 1-2 gange årligt.
Aftagerpanelernes rolle er blandt andet:

  • at rådgive om uddannelserne på Aarhus BSS herunder deres relevans og samspil med det omgivende samfund, kandidaternes kvalifikationer og optagelsesbetingelser på uddannelserne.
  • at bidrage med aktuel viden om arbejdsmarkedets kompetencebehov og derigennem rådgive om uddannelsernes udvikling samt deres indholdsmæssige og strukturelle planlægning.
  • at stille forslag til nye uddannelsestiltag, både hvad angår eksisterende og evt. kommende uddannelser.
  • at udvikle samarbejde mellem den enkelte uddannelse og arbejdsmarkedet.
  • at forholde sig overordnet til interne og eksterne evalueringer af uddannelsen.

Aftagerpanelerne på Aarhus BSS er etableret i henhold til Bekendtgørelse af lov om universiteter.