Aftagerpanel for Jura, Erhvervsøkonomi og erhvervsret (cand.merc.(jur.)) og Master i Skat

 

Bodil Ruberg Retspræsident Retten i Aarhus
Peter Stig Hansen Direktør Jyske Bank
Annette Liboriussen HR-konsulent Administrations- og servicestyrelsen
Rikke Ladefoged Souschef Domstolsstyrelsen/HR-centeret
Christian Lützen Direktør Nævnenes Hus
Marianne Fruensgaard Partner/Næstformand HjulmandKaptain/Danske Advokater
Kirsten DyrmanPolitidirektørØstjyllands Politi
Steffen Sværke Partner Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmith
Line KjærPartnerKPMG Law Advokatfirma    
Søren Næsborg JensenPartner Ernst & Young
Anne Sofie Hedemann Underdirektør Skattestyrelsen
Klaus Okholm Partner PWC
Louise Lucassen Udbudsansvarlig indkøber, Indkøb og Medicoteknik Region Midtjylland
Poul Runge Nielsen Kontorchef Europa-Parlamentet
Trine Dahl HR-chef Justitsministeriet
Michelle Argir Simonsen Kontorchef Justitsministeriet