Aftagerpanel for Jura, Erhvervsøkonomi og erhvervsret (cand.merc.(jur.))

Søren Stæhr Advokat, partner GFK Gorrissen Federspiel  
Frederik Gammelgaard  Direktør Skanderborg Kommune
Christian Lützen Direktør Toldstyrelsen
Marianne Fruensgaard Advokat og ejerpartner Danske Advokater
Kirsten Dyrman Politidirektør Østjyllands Politi
Steffen Sværke Partner Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmith
Line Kjær Partner KPMG Law Advokatfirma    
Louise Lucassen Specialkonsulent Region Midtjylland
Trine Dahl HR-chef Justitsministeriet
Holger Haugstrup Tax partner  KPMG
Karen Thegen Retspræsident Retten i Aarhus
Annette Møller Nørby Landsdommer Vestre Landsret
Henrik Juul Kjær Direktør Sorø Kommune
Rasmus Dalgaard Laustsen Lead IP & Innovation Counsel Grundfos
Claus Rohde  Landsdommer Vestre Landsret
Lene Volke Roesen Direktør  Civilstyrelsen 
Christian Hesthaven Direktør Nævnenes Hus