Fakultetsledelsen

Fakultetsledelsen på Aarhus BSS mødes hver anden uge og træffer beslutning om de overordnede linjer for fakultetet.

Fakultetsledelsen består af dekanen, to prodekaner, administrationschefen og seks institutledere: 

Christoffer Green-Pedersen

Professor, Konstitueret Institutleder Institut for Statskundskab

Jacob Kjær Eskildsen

Institutleder Institut for Virksomhedsledelse

Anders Frederiksen

Institutleder Institut for Forretningsudvikling og Teknologi

Torsten Iversen

Institutleder, Professor Juridisk Institut

Jan Tønnesvang

Institutleder, Professor Psykologisk Institut