Akademisk råd

Det Akademiske råd består af dekanen samt 14 medlemmer valgt blandt fakultetets videnskabelige personale, herunder 2 ansatte ph.d.-studerende, og 5 medlemmer valgt blandt fakultetets studerende. Desuden deltager 3 observatører, valgt blandt fakultetets teknisk-administrative personale. Akademisk råd vælger en formand blandt de valgte repræsentanter for det videnskabelige personale. Dekanen kan ikke vælges som formand.

Akademisk Råd skal sikre idéudvikling, kvalitet, gennemsigtighed og legitimitet i alle beslutninger om akademiske spørgsmål.

Efter universitetsloven skal Akademisk Råd sikre medbestemmelse og medinddragelse om akademiske forhold. Rådet har følgende opgaver:

 • At udtale sig til rektor om den interne fordeling af bevillinger
 • At udtale sig til rektor om centrale strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for videnudveksling
 • At indstille til rektor om sammensætning af sagkyndige udvalg, der skal bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger
 • At tildele ph.d.- og doktorgrader
 • Andre opgaver i henhold til universitetets vedtægt

Medlemmer af Akademisk Råd

Formand: Rune Stubager (Insitut for Statskundskab)

 • Anna Piil Damm (Institut for Økonomi)
 • Anne Bøllingtoft (Institut for Virksomhedsledelse)
 • Caroline Grønkjær Madsen (Studenterrepræsentant)
 • Emil Karlebjerg (Studenterrepræsentant)
 • Helle Spindler (Psykologisk institut)
 • Inger Mørch Hauge (Institut for Forretningsudvikling og Teknologi)
 • Jean-Paul de Cros Peronard (Institut for Forretningsudvikling og Teknologi)
 • Klaus G. Grunert (Institut for Virksomhedsledelse)
 • Michael H. Jensen (Juridisk Institut)
 • Merete Elmann (Institut for Virksomhedsledelse)
 • Morten Rask (Prodekan for Uddannelse) 
 • Nabanita Datta Gupta (Institut for Økonomi) 
 • Niels Mejlgaard (Prodekan for Forskning)
 • Nina Melanie Mølgaard Nielsen (Institut for Virksomhedsledelse)
 • Olivia Belling‐Nami (Institut for Statskundskab) 
 • Palle Bo Madsen (Juridisk Institut)
 • Sarah Kjøller Christensen (Studenterrepræsentant)
 • Sofie Elise Schmidt (Studenterrepræsentant)
 • Simone Lykke Tranholm Mourtizen (Institut for Virksomhedsledelse)
 • Susanne Jensen (Institut for Økonomi)
 • Thomas Friis Søgaard (Psykologisk institut)
 • Thomas Pallesen (Dekan)
 • Vibeke Lehmann Nielsen (Psykologisk institut)

Sekretær: Anja Sandholt Hald (Fakultetssekretariatet)

Observatør: Katrine Rasmussen (Psykologisk institut)

Dagsordener og referater

Møder i 2024

Møder i 2023

Møder i 2022

Møder i 2021

Møder i 2020:

Møder i 2019:

Møder i 2018:

Forretningsorden for Akademisk Råd

Forretningsorden for Akademisk Råd, BSS (pdf)