Administration

Administrationen ved Aarhus BSS består af fakultetssekretariatet og afdelingerne i det administrative center, som alle understøtter fakultetets forskning og uddannelse med administrativ support.

Administrationen har omkring 260 medarbejdere fordelt på tre geografiske placeringer i Aarhus og Herning.