Dekanatet

Dekanatet på Aarhus BSS består af dekan, prodekan for uddannelse, prodekan for forskning og administrationschefen. Dekanatet bliver betjent af fakultetssekretariatet bestående af en gruppe af rådgivere og en sekretær. Dekanen, prodekanerne og administrationschefen udgør fakultetets daglige ledelse og har det overordnede ansvar for fakultetets økonomi og drift. Desuden sætter de kursen for Aarhus BSS, så denne er i overensstemmelse med fakultetets mission.

På dekanatets ugentlige møder adresseres aktuelle spørgsmål af betydning for fakultetet. 

Medlemmer af dekanatet: