Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

Sunset Panorama

Master i it enkeltfag

Med en Master i it-enkeltfag fra Aarhus BSS kan du styrke dine kompetencer indenfor udvikling, ledelse og implementering af it.

Du kan vælge alle de fag, du har brug for — uden at tage en hel master.Læs mere om vores seks enkeltfag


Datadrevet ledelse: Det strategiske perspektiv

Dette enkeltfag vil give dig kompetencerne til at:

 • definere en strategi og plan for dataanvendelse i en given virksomhed, herunder integrere perspektiver på anvendelse og udnyttelse af data som del af virksomhedens forretningsstrategi

 • designe datadrevne forretningsmodeller

Udbytte

Målet med faget er, at du bliver i stand til at:

 • analysere og evaluere muligheder i data og værdien af case-virksomheden

 • udvikle strategier og datadrevne forretningsmodeller i case-virksomheden

Datadrevet ledelse: Implementering og etik

På dette enkeltfag vil du blive i stand til at:

 • planlægge forandring i retning af den datadrevne forretning

 • designe etiske rammer for datadrevet forretning

Udbytte
Målet med faget er, at du skal kunne:

 • skabe de nødvendige rammer for, at en organisation kan omstille sig til at bruge data som en værdiskabende aktivitet

 • forstå de etiske implikationer af dataanvendelse og de begrænsninger, som etik lægger på datadrevne forretningsmodeller
It-strategi og governance

Få viden om følgende områder:

 • Forretningsstrategi og strategiskoler

 • It-strategi, udformning og indhold, alignment med forretningsstrategi

 • It-arkitektur og strategi

 • It-governance og styring af it-relaterede beslutninger

 • Projektporteføljeledelse

Udbytte

Målet med faget er, at du skal kunne:

 • beskrive, sammenfatte og perspektivere fagområdets teorier
 • relatere de beskrevne teorier til konkrete praksissituationer
 • reflektere over de beskrevne teorier — både set i sammenhæng med praksissituationer og med fagområdets teorier

 

It-organisation og ledelse

Få viden indenfor følgende områder:

 • Organisationsteori
 • Organisering af it-organisationen
 • Ledelse af it-drift og it-udvikling
 • Ledelse af it-produkter
 • Sourcing

Udbytte

Målet med faget er, at du skal kunne:

 • beskrive, sammenfatte og perspektivere fagområdets teorier
 • relatere de beskrevne teorier til konkrete praksissituationer
 • reflektere over praksissituationer og/eller andre dele af fagpakkens teorier med baggrund i fagets teorier


Virksomhedsarkitektur: koncepter og udfordringer

Faget sætter fokus på virksomhedsarkitektur og services som det mest avancerede niveau i arkitekturens diskurs. Forløbet vil gøre dig i stand til at deltage i design og implementering af innovative forretningsprocesser og arkitekturer med udgangspunkt i løst koblede services.

Faget vil omfatte emner som:

 • Digital strategi og virksomhedsarkitektur
 • Kerneforretningsprocesser
 • Ledelse af udvikling af virksomhedsarkitektur modenhed
 • Virksomhedsarkitektur og systemarkitektur
 • Arkitekturmodeller og sikkerhed

Udbytte

Målet med faget er at give deltagerne en viden om virksomhedsarkitekturkonceptet samt dets sammenhæng med forretningens kerneprocesser og strategi.

Implementering af virksomhedsarkitektur

Faget vil omfatte emner som:

 • Virksomhedsarkitekturprincipper

 • Analyse og design af integrerede forretningsprocesser

 • Procesmodellering og forretningsprocesinnovation

 • Engagementsmodel

 • Politik og implementering af virksomhedsarkitektur

Udbytte

Efter at have gennemført faget skal deltagerne kunne:

 • beskrive, sammenfatte og perspektivere fagområdets teorier
 • relatere de beskrevne teorier til konkrete praksissituationer
 • reflektere over de beskrevne teorier  både set i sammenhæng med praksis-situationer og fagområdets teorier