Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

Sunset Panorama

Hvem er målgruppen for en Master i it?


Master i it retter sig mod ledere og medarbejdere i private og offentlige virksomheder med ansvar for nyttiggørelse, udvikling og implementering af it i virksomheden. 

Fagpakkerne specialiserer dig i de ledelsesmæssige aspekter, der indgår i en virksomheds eller organisations it-arbejde og videreudvikler dermed dine evner til at håndtere både strategiske og organisatoriske it-relaterede udfordringer. 

Master i it retter sig mod ledere og medarbejdere i private og offentlige virksomheder med ansvar for nyttiggørelse, udvikling og implementering af it i virksomheden. 

Fagpakkerne specialiserer deltagerne i de ledelsesmæssige aspekter, der indgår i en virksomheds eller organisations it-arbejde og videreudvikler dermed deltagernes evner til at håndtere både strategiske og organisatoriske it-relaterede udfordringer. 


 

   
Faglige kompetencer


 • En grundlæggende teoretisk og praktisk forståelse af udvikling og implementering af it-systemer i organisationer 

 • Indsigt i strategiske-, ledelsesmæssige- og organisatoriske udfordringer ved anvendelse og implementering af it-systemer 

 • Forståelse for emner som digital transformation, enterprise architecture, it-strategi, it-governance, datastøttet planlægning, it-ledelseskompetencer  

Du opnår disse faglige kompetencer 

 • En grundlæggende teoretisk og praktisk forståelse af udvikling og implementering af it-systemer i organisationer 

 • Indsigt i strategiske-, ledelsesmæssige- og organisatoriske udfordringer ved anvendelse og implementering af it-systemer 

 • Forståelse for emner som digital transformation, enterprise architecture, it-strategi, it-governance, datastøttet planlægning, it-ledelseskompetencer  
Praktiske kompetencer

 • Evne til at lede implementering af it og de forandringer, den medfører – med henblik på realiseringen af værdiskabelse

 • Evne til at beskrive og relatere teorier fra fagpakkerne til konkrete praksissituationer samt evne til at reflektere over praksissituationer med afsæt i fagets teorier

Du lærer følgende praktiske kompetencer

 • Evne til at lede implementering af it og de forandringer, den medfører – med henblik på realiseringen af værdiskabelse

 • Evne til at beskrive og relatere teorier fra fagpakkerne til konkrete praksissituationer samt evne til at reflektere over praksissituationer med afsæt i fagets teorier
Intellektuelle kompetencer

 • Evne til at kommunikere om udfordringer og løsningsmuligheder til specialister, beslutningstagere, brugere og samarbejdspartnere 

 • Evne til at formulere og analysere udfordringer i forbindelse med it-anvendelse og implementering

 • Evne til systematisk at samle op på egne og andres erfaringer og bidrage til forbedring af digitalisering i egen organisation

Du opnår følgende intellektuelle kompetencer

 • Evne til at kommunikere om udfordringer og løsningsmuligheder til specialister, beslutningstagere, brugere og samarbejdspartnere 

 • Evne til at formulere og analysere udfordringer i forbindelse med it-anvendelse og implementering

 • Evne til systematisk at samle op på egne og andres erfaringer og bidrage til forbedring af digitalisering i egen organisation