Søg om optagelse

Når du søger om optagelse på vores fagpakker på Master i it-uddannelsen, foregår det gennem den digitale ansøgningsportal (DANS). Her skal du oprette en profil eller anvende NemID.   

Du får adgang til de specifikke ansøgningsskemaer gennem de farvede knapper på denne side.

Ansøgningsfristen er den 1. maj 2023 kl. 23:59

Svar på ansøgninger kan forventes fire til seks uger efter ansøgningsfristes udløb.Søg om optagelse på en fagpakkeAnsøg om optagelse på masterprojekt
Der er 50 pladser til rådighed pr. fagpakke. Såfremt der er flere ansøgere indgår følgende kriterier i udvælgelsen blandt de kvalificerede ansøgere:

  • ansøgere, der tidligere er optaget på masteruddannelsen og har gennemført andre fagpakker har første prioritet
  • relevansen af ansøgerens uddannelsesmæssige baggrund for fagpakkens emne
  • relevansen af ansøgerens erhvervserfaring inden for fagpakkens emne
  • relevansen af ansøgerens stillingsmæssige placering for fagpakkens emne.

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.

Tjekliste før du søger om optagelse

Før du begynder at oprette din ansøgning, skal du sikre dig, at du har nedenstående dokumentation klar: 

  • Dokumentation for adgangsgivende eksamen (bachelor-, kandidat-, HD- eller anden diplomuddannelse). 

  • Dokumentation for min. 2 års relevant erhvervserfaring, fx kopi af kontrakter samt seneste lønseddel, lønsedler med anciennitetsdato eller erklæring fra arbejdsgiver. Hent arbejdsgivererklæring. 

  • CV 

  • Kopi af evt. optagelsesbrev på fagpakker fra andre institutioner