Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

Optagelseskrav

For at søge om optagelse på vores fagpakker, er der nogle optagelseskrav, som du skal leve op til. Du skal have: 

  • relevant uddannelsesmæssig baggrund og,
  • minimum to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet uddannelse.

Uddannelsesmæssig baggrund

Du skal mindst have gennemført: 

  • en akademisk bacheloruddannelse eller; 

  • en professionsbacheloruddannelse eller; 

  • en mellemlang videregående uddannelse eller; 

  • en diplomuddannelse gennemført som et regulært forløb. 

Er du datamatiker? 

Der er mulighed for brobygning til masteruddannelsen i it.

Erhvervserfaring

Udover at have en adgangsgivende uddannelse; skal du også have mindst to års relevant erhvervserfaring inden for it. 

Relevant erhvervserfaring betyder, at du skal have erfaring med it-faglige og organisatoriske problemstillinger, som ligger inden for specialiseringens faglige område. 


Ansøgere med udenlandsk uddannelsesbaggrund

Da undervisningen hovedsageligt foregår på dansk, er der et krav om, at du har haft dansk på A-niveau (Dansk A). Dette er dog ikke relevant, hvis din adgangsgivende uddannelse er dansk.  

Har du en udenlandsk uddannelse, skal du kunne fremvise dokumentation for, at du har danskkvalifikationer svarende til gymnasialt A-niveau.