Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

Sunset Panorama

FAQ – Spørgsmål og svar om Master i it på Aarhus BSSFagpakker på Master i IT

Hvad er en fagpakke?

En fagpakke er byggestenen i Master i it. Den består af 1-3 enkeltfag, der i indhold supplerer hinanden og sikrer en række kompetencer indenfor et bestemt it-fagligt område. 

Du kan vælge at følge et enkeltfag, en enkelt fagpakke, eller du kan vælge med tiden at sammensætte tre fagpakker samt et masterprojekt til en hel master i it. 

Fagpakkerne varer 5-9 måneder på deltidsstudie. Du skal regne med at bruge 10-20 timer om ugen på studiet. 

På Aarhus BSS udbyder vi pt. følgende fagpakker: 

Hvor ofte udbydes de forskellige fagpakker?

Vores fagpakker udbydes ca. hvert andet år.

Efter ansøgningsfristen vurderer vi, om der er tilstrækkeligt med kvalificerede ansøgere til, at den enkelte fagpakke kan gennemføres.

Kan jeg følge en fagpakke, uden at tage en hel master?

Ja. Hos Aarhus BSS udbyder vi lige nu seks enkeltfag, som er dele af en fagpakke. 

Du skal være opmærksom på, at udbuddet og indholdet i fagpakker under Master i it hele tiden tilpasses erhvervslivets behov. Hvis du vælger at tage et enkeltfag, kan du derfor ikke være sikker på senere at kunne tage de øvrige enkeltfag fra fagpakken. 

Undervisning

Hvornår foregår undervisningen?

Hvert semesters undervisning består primært af fire weekendseminarer i Aarhus, der varer fra fredag morgen til lørdag middag. Undtagelsen er fagpakken Digital innovation og digital transformation, som primært består af en studietur til et universitet i et andet land. 

Hvor foregår undervisningen?

Undervisning og eksamen for fagpakkerne og fagene på It-strategi og organisation og Ledelse af virksomhedsarkitektur foregår på Aarhus BSS, Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V. Fagpakken Digital Innovation og Digital Transformation består primært af en studietur til et universitet i et andet land. 

Hvordan er undervisningen struktureret?

Undervisningen på et semester består primært af fire weekendseminarer, der varer fra fredag morgen til lørdag middag. Weekendseminarerne består dels af faglige oplæg, dels af gruppearbejde. Ud over seminarerne vil der være hjemmearbejde, netbaseret undervisning samt udarbejdelse af opgaver og et projekt.

Hvem er underviserne?

Undervisningen varetages af et dygtigt team af undervisere fra Aarhus BSS, undervisere fra andre universiteter – danske som udenlandske – samt praktikere med kernekompetencer indenfor de forskellige emner.

Tilrettelæggelse af dit studie

Hvor lang tid tager en Master i it?

Der er forskel på fagpakkernes varighed, og du bestemmer selv, om du vil holde pause mellem fagpakkerne, eller om du vil fortsætte direkte på en ny fagpakke.

En fagpakke på Master i it varer 5-9 måneder. Hvis du vælger fagpakker, der varer 5-6 måneder, og du vælger at fortsætte uddannelsen løbende på nye fagpakker, kan du gennemføre en hel Master i it med tre fagpakker og et masterprojekt på to år.

Der er også mulighed for en turbomodel, hvor du tager flere fagpakker på samme tid, så du kan tage en hel uddannelse på 1-1½ år.

Du kan også vælge at tage et pusterum mellem fagpakkerne, f.eks. af hensyn til arbejdet, familien, eller fordi du venter på din ønske-fagpakke. På denne måde bruger du længere tid på at sammensætte en hel masteruddannelse.

Den maksimale uddannelsestid er seks år. Det vil sige, at alle fag (inklusiv masterprojektet) på Master i it skal være bestået inden for seks år regnet fra studiestart, for at du kan få titlen Master i it.

Kan jeg tage en Master i it, selvom jeg bor og arbejder på Sjælland?

Ja, det kan du. Vores undervisning på Master i it-uddannelsen er tilrettelagt efter, at deltagerne har fuldtidsbeskæftigelse, og at de kommer fra hele landet.

Der er enkelte seminarer på hvert fag, og derimellem er der selvstudier og kommunikation via internettet.

Hvor lang tid har jeg til at gøre en Master i it færdig?

Den maksimale uddannelsestid er seks år. Det vil sige, at alle fag (inklusiv masterprojektet) på Master i it-uddannelsen skal være bestået inden for seks år regnet fra studiestart, for at du kan få titlen Master i it.

Hvad er tidsforbruget på en Master i it?

Du skal forvente at bruge omkring 10 til 20 timer om ugen. Det varierer alt afhængig af forudsætninger og ambitionsniveau.

Kan jeg følge et enkeltfag, uden at tage en hel fagpakke?

Ja, du kan sagtens tage et Master i it-enkeltfag hos Aarhus BSS.

Du kan vælge mellem seks enkeltfag, der vil styrke dine kompetencer indenfor udviking, ledelse og implementering af it.

Kan jeg afmelde mig igen?

Ønsker du at afmelde dig et forløb, skal du gøre dette pr. mail til evu.bss@au.dk

Fristen for afmelding er 1. september og 1. februar.

Starter undervisningen tidligere end de fastsatte afmeldingsdatoer, skal afmeldingen ske inden undervisningsstart.

Ved afmelding, efter at undervisningen er startet, kan deltagerbetalingen ikke refunderes.

Refundering af deltagerbetaling på et senere tidspunkt end disse frister forudsætter, at du kan dokumentere, at der er tale om usædvanlige forhold.

Betaling og økonomi, når du tager en Master i it

Skal jeg betale for efteruddannelse?

Ja, du skal betale for efteruddannelse i modsætning til dagstudier.

Betalingen dækker undervisning og eksamen. Deltagerbetalingen opkræves semestervis, og betalingsfristen vil fremgå af den fremsendte faktura. Den vil typisk være juni for efterårssemestret og december for forårssemestret. 

Hvad er den samlede pris for Master i it?

Hvert enkeltfag på Master i it ved Aarhus BSS koster 8.000 kr., og den samlede pris for en fagpakke er derfor 24.000 kr.

Undtagelsen er fagpakken Digital innovation og digital transformation, som koster 30.000 kr.

Prisen for en hel masteruddannelse er summen af prisen for fire fagpakker, som hos os starter ved 96.000 kr. 

Udover deltagerbetalingen skal du regne med udgifter til faglitteratur og evt. obligatorisk forplejning.

Prisen for obligatorisk forplejning ligger på 1920 kr., plus moms, per fagpakke.**  Forplejningsgebyret opkræves sammen med din deltagerbetalingen. Fagpakken Digital innovation og digital transformation er dog kun 960 kr. + moms i forplejning på grund af færre mødegange grundet studieturen. Til denne fagpakke skal du forvente en udgift til ophold og flybilletter.

På masterprojektet er der ikke forplejning.

Det din forplejning består af er dagsforplejning, som er morgenmad, frokost og en 3-retters menu fredag aften + frugt/kage/snacks ind imellem samt drikkevarer.

**Vi tager forbehold for prisændringer.

Kan jeg betale i flere rater?

Deltagerbetalingen opkræves semestervis, og det er desværre ikke muligt at dele betalingen op i mindre rater.

Kan jeg få rabat?

Der er desværre ikke mulighed for at give rabat eller anden reduktion af deltagerbetalingen.

Hvilke ekstraudgifter skal jeg regne med?

Du skal påregne ekstraudgifter til køb af faglitteratur og dækning af forplejning samt evt. ophold og transport i forbindelse med deltagelse i undervisningen.

I øvrigt er prisen for hvert Master i it-enkeltfag ved Aarhus BSS koster 8.000 kr., og den samlede pris for en fagpakke er 24.000 kr. En undtagelse er fagpakken Digital innovation og digital transformation, som koster 30.000 kr. Prisen for en hel masteruddannelse er summen af prisen for fire fagpakker, som hos os starter ved 96.000 kr. Prisen dækker undervisning og undervisningsmaterialer.

Vidste du?

Hvad er ECTS?

ECTS står for European Credit Transfer System. ECTS-point er en angivelse af den tids- eller arbejdsmæssige belastning i en uddannelse. 60 ECTS-point svarer til ét års fuldtidsstudium. 1 ECTS-point svarer til en arbejdsmæssig belastning på 27 timer. En masteruddannelse er som oftest på 60 ECTS-point, men læses typisk på deltid over to år. På Master i it har alle fagpakker et omfang af 15 ECTS, ligesom afgangsprojektet skal være på 15 ECTS. Master i it er i alt på 60 ECTS. ECTS-point kan meritoverføres både nationalt og internationalt.

Kan jeg få merit?

Merit betyder "godskrivning af allerede beståede eksaminer". Hvis du har bestået et fag, som ligner et fag på en af vore efteruddannelser, er der mulighed for at få faget meritoverført. Det betyder, at du får faget overført uden at læse det og tage eksamen igen.

Til en masteruddannelse kan du kun søge om merit for fag, der er taget på en anden masteruddannelse. Allerede beståede kandidatfag, der indgår i din adgangsgivende eksamen, kan ikke meritoverføres til en masteruddannelse. Fag, taget på et lavere niveau såsom fag på diplomuddannelser (inkl. HD-uddannelsen), kan heller ikke meritoverføres til en masteruddannelse. 

Er der mulighed for at tage fag igen?

Deltagerbetalingen dækker undervisning samt eksamensforsøg. Hvis du ønsker at modtage undervisning igen, er du nødt til at betale for faget på ny. Du har ret til tre eksamensforsøg i forbindelse med faget, men en ekstra betaling udløser ikke ekstra eksamensforsøg.