Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.


Sunset Panorama

Datadrevet ledelse

Fagpakken Datadrevet ledelse tager udgangspunkt i de strategiske og taktiske udfordringer, som moderne virksomheder konfronteres med i deres bestræbelser på at styrke og udvikle deres forretning ved at udnytte såvel interne som eksterne data.

Du vil lære om muligheder for datadrevet værdiskabelse, og hvordan disse realiseres i praksis. Faget vil fokusere på de muligheder, som intensiveret brug af data giver, de forretningsmodeller, der kan bygges på baggrund heraf, de kulturelle ændringer og nye organisatoriske kapabiliteter såvel som de ledelsesmæssige kompetencer, dette kræver, og ikke mindst de etiske overvejelser, som datadrevne forretninger konfronteres med.

Du vil bl.a. opnå viden indenfor:

 • Digital transformation af moderne ledelse

 • Datadrevne forretningsmodeller

 • Datadrevet (strategisk) beslutningstagning

 • Ledelse i en datadrevet virksomhed

 • Data governance

 • Dataetik

 • Datadrevet kultur

 • Databaseret kunstig intelligens

Fakta


Studiestart: Forår 2025
Sted: Aarhus
ECTS: 15
Pris: 24.000,-

Er du blevet nysgerrig?
Fakta


Studiestart: Forår 2025
Sted: Aarhus
ECTS: 15
Pris: 24.000,-


 

Hvem er målgruppen?


Fagpakken Datadrevet ledelse er for dig, der ønsker kompetencer i at forstå det strategiske samt etiske perspektiv på data og forstå, hvordan din virksomhed bliver bedre til at arbejde datadrevet. Fagpakken er derfor relevant, hvis du f.eks. i dit arbejde anvender data til at forbedre forretningen, arbejder med it-ledelse eller repræsenterer forretningen og arbejder med, hvordan it kan fordre jeres processer og beslutningstagning.

Fagpakken er relevant for både private og offentlige virksomheder og organisationer samt relevant for både store virksomheder og virksomheder fra SME-segmentet.Undervisningen er en kombination af weekendseminarer og hjemmearbejde, og der kan være online undervisning. Weekendseminarer varer fra fredag morgen til lørdag middag og afholdes på Aarhus BSS. Faget er baseret på forskellige pædagogiske metoder inklusive forelæsning, casestudier, selvstudium og implementering af fagets elementer i egen virksomhed med vejledning. 

Det primære sprog på fagpakken er dansk, dog vil størstedelen af litteraturen være på engelsk, og der kan forekomme oplæg fra engelske forelæsere. Eksamensopgaverne og fagpakkeprojektet kan skrives på dansk eller engelsk, alt efter hvad du har lyst til. Fokus på fagpakken

Der er fokus på, at du bliver i stand til at skabe en vision for en datadrevet forretning samt kan identificere, analysere og udarbejde løsninger på problemer relateret til datadrevet ledelse ud fra teorier og metoder.

Du vil med denne fagpakke få kompetencer til at:

 • Definere en strategi og plan for dataanvendelse i en given organisation, der integrerer perspektiver på anvendelse og udnyttelse af data som del af forretningsstrategien

 • Fremkomme med forslag til, hvordan organisationen kan omstille sig til at bruge data som en værdiskabende aktivitet

 • Designe og planlægge datadrevne forretningsmodeller

 • Redegøre for de etiske implikationer af dataanvendelse og de begrænsninger, som etik lægger på datadrevne forretningsmodeller

 • Forstå og redegøre for muligheder og begrænsninger i datadrevne modeller

 • Reflektere over praksis i en virksomhed med udgangspunkt i teoretiske modeller

Læs mere om fagpakken i vores kursuskatalog

Fagpakkens fokus

Bliv dygtig til at lede en datadrevet virksomhed. Lær at skabe visioner, identificere og løse problemer med datadrevet ledelse.

Du får kompetencer inden for:

 • Strategiudvikling: Definer en plan for brugen af data i din organisation, der matcher forretningsstrategien.
 • Innovation: Kom med ideer til at omdanne data til en værdiskabende faktor i din organisation.
 • Forretningsmodeller: Design og planlæg modeller, der bygger på data.
 • Etik: Forstå de etiske aspekter og begrænsninger ved at bruge data i forretningsmodeller.
 • Teori og praksis: Lær om mulighederne og begrænsningerne ved datadrevne modeller og anvend teorier i praksis.

Tidsforbrug 

Fagpakken begynder med en kickoff-dag på fem timer. Derefter vil du deltage i fire undervisningsdage, der ligger fredag og lørdag, hvor du skal bruge ca. 17 timer per weekend. Midtvejsseminaret på fire timer ligger i forbindelse med det tredje seminar.

Udover dette vil der være selvstudie, der inkluderer forberedelse til undervisningsdagene, arbejde med og vejledning af fagpakkeprojektet samt arbejde med fagpakkens to eksamensopgaver.De tre enkeltfag i fagpakken