Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.


Sunset Panorama

Fag på Master i it

På Master i it kan du selv skræddersy din profil og vælge fag efter behov.

Du kan vælge enkeltfag, men hvis du gennemfører tre fagpakker og derefter et masterprojekt, opnår du titlen Master i it.


Hvad er en fagpakke? 

En fagpakke er byggestenen i Master i it. Den består af et til tre enkeltfag, hvis indhold supplerer hinanden og sikrer en række kompetencer indenfor et bestemt it-fagligt område.

Du kan vælge at følge et enkeltfag, en enkelt fagpakke, eller du kan vælge med tiden at sammensætte 3 fagpakker samt et masterprojekt til en hel master i it.

Fagpakkerne varer 5-9 måneder.

Se fagbilagAarhus BSS udbyder


Aarhus BSS udbyder fagpakker og enkeltfag indenfor emnet organisation, men uddannelsen er et samarbejde mellem SDU, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet, hvilket betyder, at du også kan tage fag ved de andre uddannelsessteder. Udover linjen organisation findes der også en linje inden for softwarekonstruktion.


Fagpakker på Aarhus BSSMasterprojekt 

For at opnå titlen Master i it skal du afslutte forløbet med et masterprojekt. Det kræver, at du har bestået tre fagpakker. To af fagpakkerne skal tilhøre samme specialisering, som du ønsker at skrive afhandlingen indenfor (organisation eller softwarekonstruktion). Masterprojektet kan skrives over 1 eller 2 semestre. Her skrives om et selvvalgt emne, der relaterer sig til uddannelsen, og under vejledning af en af vores undervisere.

Læs mere om masterprojektet

Læs mere om masterprojektet

I masterprojektet skal du demonstrere din fortrolighed med almindelige principper for videnskabelig metode og færdighed i at anvende metoder og teorier til selvstændigt at afgrænse og behandle problemstillinger inden for den specialisering, du har valgte at skrive afhandling inden for. 

Flere vælger at tage udgangspunkt i en problemstilling i egen organisation for på den måde at skabe værdi for organisationen. 

Udarbejdelse af et masterprojekt varer normalt et halvt til et helt år, og du kan vælge at arbejde alene eller i en gruppe på op til tre studerende. Masterprojektet forsvares ved en mundtlig prøve med din vejleder som eksaminator. 

Ønsker du at opnå mastergraden, er det en forudsætning, at alle fag bestås inden for seks år fra første indskrivning på uddannelsen, som er den maksimale uddannelsestid iht. Masterbekendtgørelsen.