Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.


Sunset Panorama

It-strategi og organisation


Fagpakken It-strategi og organisation styrker dine evner til at skabe sammenhæng mellem forretningsstrategi og it-strategi i din organisation og medvirker til at skabe effektive strategibaserede koblinger mellem organisationens forretning og it. 

På fagpakken får du praktiske værktøjer og viden, der klæder dig på til at anvende teorier, metoder og modeller indenfor højaktuelle områder og til at identificere, analysere og udarbejde løsningsforslag til komplekse organisatoriske og it-mæssige problemstillinger i dit daglige arbejde. Du lærer at argumentere for, hvorfor du vælger at gøre, som du gør, og ikke mindst for dine løsningsforslag, ligesom du bliver styrket i din evne til at reflektere over konsekvenser og begrænsninger og formidle resultaterne til både fagfæller og ikke-specialister. 

Styrk dine evner til at skabe sammenhæng mellem forretningsstrategi og it-strategi i din organisation og medvirker til at skabe effektive strategibaserede koblinger mellem organisationens forretning og it. 

Du får værktøjer og viden, der klæder dig på til at identificere, analysere og udarbejde løsningsforslag til komplekse organisatoriske og it-mæssige problemstillinger i dit daglige arbejde.

Du lærer at argumentere for, hvorfor du vælger at gøre, som du gør, og ikke mindst for dine løsningsforslag, ligesom du bliver styrket i din evne til at reflektere over konsekvenser og begrænsninger og formidle resultaterne til både fagfæller og ikke-specialister. 

Fakta


Studiestart: Forår 2026
Sted: Aarhus
ECTS: 15
Pris: 24.000,-
 

Hvem er målgruppen?


Fagpakken it-strategi og organisation retter sig mod dig, der ønsker at styrke dine evner til at skabe sammenhæng mellem forretningsstrategi og it-strategi i din organisation og medvirke til at skabe effektive strategibaserede koblinger mellem organisationens forretning og it, så it kan medvirke til at skabe forretningsmæssig nytte. Fagpakken er derfor relevant, hvis du f.eks. arbejder med it-ledelse eller i it-projekter (evt. som projektleder, scrum master eller product owner), men du kan også være konsulent, repræsentere forretningen eller meget andet. Fagpakken er relevant for både private og offentlige virksomheder og organisationer samt relevant for både store virksomheder og virksomheder fra SME-segmentet.

Fagpakken er for dig, der ønsker at styrke dine evner til at skabe sammenhæng mellem forretningsstrategi og it-strategi og medvirke til at skabe effektive strategibaserede koblinger mellem organisationens forretning og it.

Du skal tage denne fagpakke, hvis du f.eks. arbejder med it-ledelse eller i it-projekter (evt. som projektleder, scrum master eller product owner), men du kan også være konsulent, repræsentere forretningen eller meget andet. Hvordan foregår undervisningen?
Undervisningen er en kombination af weekendseminarer og hjemmearbejde, og der kan være online undervisning. Weekendseminarer varer fra fredag morgen til lørdag middag og afholdes på Aarhus BSS. Faget er baseret på forskellige pædagogiske metoder inklusive forelæsning, casestudier, selvstudium og implementering af fagets elementer i egen virksomhed med vejledning. 

Det primære sprog på fagpakken er dansk, dog vil størstedelen af litteraturen være på engelsk, og der kan forekomme oplæg fra engelske forelæsere. Eksamensopgaverne og fagpakkeprojektet kan skrives på dansk eller engelsk, alt efter hvad du har lyst til. 

Undervisningen er en kombination af weekendseminarer fra fredag morgen til lørdag middag hos Aarhus BSS, hjemmearbejde, og der kan være online undervisning. Du vil blive undervist primært på dansk, men noget litteratur og oplæg kan foregå på engelsk. 

Fagpakken kombinerer forelæsninger, casestudier, selvstudium og implementering af fagets elementer i egen virksomhed med vejledning. 

Eksamensopgaverne og fagpakkeprojektet kan skrives på dansk eller engelsk, alt efter hvad du har lyst til. Fagpakkens fokus


Du vil i løbet af fagpakken få styrket dine evner til at designe og lede en it-organisation professionelt. Du vil lære, hvordan du ved at skabe og udbygge koblinger mellem forretningen og it i en organisation opnår at øge værdiskabelsen og sikre en effektiv udnyttelse af it-ressourcerne. Du vil blive styrket i at lede forandringer, der involverer it, samt at vurdere potentialer ved nye teknologier, der knytter sig til både forretningen, organisationen og arkitekturen. 

Fagpakken tager sit afsæt i, at en af de største udfordringer for virksomhederne på det it-mæssige område er at sikre et forretningsmæssigt udbytte af it-investeringerne og dermed også at sikre, at der er overensstemmelse mellem virksomhedens strategi, it-strategien og de ressourcer, der anvendes inden for it-området. For at dette skal lykkes, kræver det en gensidig forståelse fra it-organisationen og fra forretningsledelsen: It-organisationen skal kunne forstå og omsætte en forretningsstrategi til strategistøttende initiativer på it-området. Tilsvarende skal forretningsledelsen kunne forstå it’ens muligheder og begrænsninger og kunne medvirke ved udformning af en forretningsunderstøttende it-strategi. 

Læs mere om fagpakken i vores kursuskatalog

Lær, hvordan du ved at skabe og udbygge koblinger mellem forretningen og it i en organisation kan opnå øget værdiskabelse og sikre en effektiv udnyttelse af it-ressourcerne. Du vil blive styrket i at lede forandringer, der involverer it, samt at vurdere potentialer ved nye teknologier, der knytter sig til både forretningen, organisationen og arkitekturen. 

Fagpakken tager afsæt i at sikre et forretningsmæssigt udbytte af it-investeringerne og dermed også at sikre, at der er overensstemmelse mellem virksomhedens strategi, it-strategien og de ressourcer, der anvendes inden for it-området.


Tidsforbrug 


Fagpakken begynder med en kickoff-dag på fem timer. Derefter vil du deltage i fire undervisningsdage, der ligger fredag og lørdag, hvor du skal bruge ca. 17 timer per weekend. Midtvejsseminaret på fire timer ligger i forbindelse med det tredje seminar.  

Udover dette vil der være selvstudie, der inkluderer forberedelse til undervisningsdagene, arbejde med og vejledning af fagpakkeprojektet samt arbejde med fagpakkens to eksamensopgaver.  De tre enkeltfag i fagpakken