Om Master i IT

På Master i it får du redskaberne til at koble forretning og it. 

Undervisningen er fleksibelt opbygget, så du kan tilpasse uddannelsen til dit arbejds- og familieliv.  

Bliv klædt på til kommende udfordringer

På Master i it inddrages den nyeste it-forskning i undervisningen, og vi lægger vægt på, at du som deltager får teorier, metoder og teknikker, som du kan bruge til at udvikle din organisation. 

Undervisningen foregår i en blanding mellem holdundervisning med dygtige undervisere, gæsteforelæsninger med anerkendte oplægsholdere, arbejde med aktuelle cases og erfaringsudveksling. På den måde får du både redskaber, ny inspiration og et godt netværk. Du kan skrive opgaver om en problemstilling i din egen organisation, så du på den måde anvender din nye viden og skaber værdi for din organisation. 

Skab koblinger mellem forretning og it 

Master i it fokuserer på koblingen mellem forretning og it: Hvordan kan it udnyttes, så det giver en effektiv støtte til virksomhedens strategi og udvikling?  

Du kan vælge mellem et bredt udbud af fag og selv sammensætte din profil på Master i it. Aarhus BSS udbyder fag inden for linjen Organisation, men uddannelsen er et samarbejde mellem SDU, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet, hvilket betyder, at du også kan tage fag ved flere af uddannelsesstederne. Udover området organisation, kan du vælge områder som softwarekonstruktion samt interaktionsdesign og multimedier. 

Sådan er undervisningen opbygget 

Uddannelsen er fleksibelt opbygget, så du selv kan tilrettelægge studietid og -tempo. Det betyder, at du kan tilpasse uddannelsen til dit arbejds- og familieliv.  

Hvert semester er et afsluttet modul, kaldet en fagpakke, der kan følges som et separat forløb eller som et modul på masteruddannelsen. Uddannelsen afsluttes med et masterprojekt.