Ansøgere med udenlandsk uddannelsesbaggrund

Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

Størstedelen af de udbudte efter- og videreuddannelser på Aarhus BSS undervises på dansk, og Aarhus Universitet stiller derfor krav om dansk på A-niveau, såfremt den adgangsgivende uddannelse ikke er dansk. Det betyder, at ansøgere, der søger ind på en dansksproget uddannelse, skal dokumentere deres danskkvalifikationer svarende til et gymnasialt dansk A-niveau.

Dansk A kan dokumenteres på følgende vis:

Gymnasial dansk A niveau

Bestået dansk A fra den danske adgangsgivende eksamen eller fra VUC

Nordiske adgangsgivende eksaminer

Nordiske adgangsgivende eksaminer
Kravet om dansk på A-niveau opfyldes af nordmænd, svenskere, islændinge, finner, færinger og grønlændere ved at bestå dansk, svensk eller norsk på tilsvarende niveau. Islændinge kan desuden opfylde kravet om dansk A, ved at have bestået islandsk på tilsvarende niveau, studieprøven i dansk eller dokumentere skandinavisk sprog (dansk, svensk, norsk), som svarer til studieprøven i dansk.

Studieprøven i dansk for fremmedsprogede

Studieprøven betragtes som tilsvarende dansk A-niveau.
Studieprøven skal være bestået med mindst 2 i hver af de tre discipliner. 

For yderligere information og registrering til Studieprøven kontakt:

CLAVIS
Ingerslevs Boulevard 3
8000 Aarhus C
Tel.: +45 41 73 81 00
Email: clavis.aarhus@clavis.org

Ansøgere med den danske folkeskoles afgangsprøve

Danske ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag (fx International Baccalaureate), som tidligere har bestået den danske folkeskole og fået et fuldt afgangsbevis (altså et afgangsbevis med alle fag og ikke kun dansk), kan få dispensation fra kravet om dansk på A-niveau, såfremt de indsender dokumentation for deres afgangsbevis, og de skal samtidigt dokumentere bestået modersmål fra deres gymnasiale eksamen (undervisningssproget i den gymnasiale eksamen betragtes som modersmålet, og karakteren fra modersmålet bruges, forudsat at karakteren kan omregnes).
Bemærk, at Aarhus Universitet kun dispenserer, såfremt ansøger har opnået et fuldt folkeskolens afgangsbevis, og hvor læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling, og mundtlig dansk skal være bestået med minimum karakteren 02.
Aarhus Universitet giver som udgangspunkt ikke dispensation fra kravet om dansk A-niveau på baggrund af bevis for folkeskolens afgangsprøve enkeltfag i dansk taget på Danes World Wide eller dansk taget som enkeltfag på niveau tilsvarende danskniveauet på 9. klasses afgangseksamen.     

Ansøgere der har fået udstedt et realkompetencevurderingsbevis med fuld anerkendelse i dansk A

Ansøgere kan opfylde kravet om dansk A, hvis vedkommende gennem en individuel kompetencevurdering foretaget af VUC, har fået udstedt et realkompetencevurderingsbevis med fuld anerkendelse i Dansk A. 

For yderligere information omkring realkompetencevurdering kan du læse mere på UddannelsesGuidens hjemmeside om realkompetencevurdering. Hvis du ønsker vejledning om dette, bør du henvende dig direkte til din lokale VUC