Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

Ledelse af virksomhedsarkitektur
- fagpakke på Master i it

Fagpakken Ledelse af virksomhedsarkitektur giver dig et teoretisk og praktisk grundlag for effektivt at kunne lede, styre og udnytte enterprise architecture-konceptet i din virksomhed.

Virksomhedsarkitektur er et af ledelsens mest avancerede strategiske værktøjer til at imødekomme de komplekse og ukendte konkurrencemæssige globale udfordringer. En stærk virksomhedsarkitektur giver grundlag for, at din virksomhed kan udnytte sine eksisterende it-systemer optimalt og sikkert og samtidig køre virksomheden i stilling til at udføre fremtidige forretningsprocesser på højeste konkurrencemæssige niveau. Dette er en yderst kompleks opgave, som virksomhedens ledelse bør tage meget seriøst.

En moderne udnyttelse af enterprise architecture kræver en specifik viden, for at en virksomhed kan identificere, designe, lede og styre sine kerneprocesser, sit udbud og anvendelse af services. Målet er at skabe et grundlag for både lokal effektivitet og global fleksibilitet.

Du kan læse om fagpakkens fokus og de tre enkeltfag nedenfor.

Læs mere om fagpakken Ledelse af virksomhedsarkitektur

Læs mere om Master i it på Aarhus BSS

Fagpakken Ledelse af virksomhedsarkitektur indgår i vores nye specialisering i informationssikkerhed. Ønsker du at tage specialiseringen, skal du have tre fagpakker og afslutte med et masterprojekt. Læs mere om specialiseringen i informationssikkerhed her.


Fagpakkens indhold

En effektiv og omfattende brug af virksomhedsarkitektur kræver en opgradering i de tekniske systemer (it-arkitektur, infrastruktur, sikkerhedsarkitektur og applikationer), en fornyelse af medarbejderes forretnings- og tekniske kompetencer og en ændring af virksomhedens beslutningsstruktur og kultur.

Fagpakken vil fokusere på følgende:

 • Enterprise Architecture
 • Serviceorienteret arkitektur
 • Kerneforretningsprocesser
 • Overensstemmelse mellem drift, arkitektur og forretningsstrategi
 • Relation mellem virksomhedsarkitekturen og ERP-systemer
 • Implementering af virksomhedsarkitekturen
 • Afvigelser mellem den planlagte og den reelle arkitektur

Udbytte

Færdighedskompetencer:
Med den teoretiske viden, du tilegner dig gennem undervisningsforløbet, vil du være i stand til at:

 • udnytte virksomhedsarkitekturkonceptet i en strategisk, taktisk og operationel kontekst.
 • deltage i design og implementering af kerneforretningsprocesser, så de giver forretningsmæssig værdi for din virksomhed, herunder lever op til virksomhedens sikkerhedskrav.
 • styre de forandringsprocesser, der er nødvendige, når en ny teknologi og nye forretningsprincipper opstår.
 • organisere og lede arbejdet med effektiv it-anvendelse og med videreudvikling af virksomhedens systemer og dens forretningsmæssige anvendelse.

Videnskompetencer:

Gennem fagpakken opnår du bl.a.:

 • grundlæggende forståelse af arkitekturkonceptet og dets rolle i forbindelse med virksomhedens arbejds- og forretningsprocesser.
 • evne til at forstå kompleksiteten i serviceorganisering og til at kommunikere om udfordringer og løsningsmuligheder med både it-specialister, kolleger og ledelse i virksomheden.
 • evne til at formulere og analysere problemer med udgangspunkt i teoretiske modeller og til at omsætte løsninger til praksis.

Målgruppe

Fagpakken henvender sig til ansatte i private eller offentlige virksomheder og organisationer samt konsulenter, der har ansvar for implementering, drift eller udvikling af virksomhedens it-systemer.


Fagpakkens tre enkeltfag

Fagpakken Ledelse af virksomhedsarkitektur består af tre enkeltfag. Enkeltfagene Virksomhedsarkitektur: koncepter og udfordringer og Implementering af virksomhedsarkitektur giver teoretisk indføring i emnerne, mens faget Ledelse af virksomhedsarkitektur i praksis giver dig lejlighed til at anvende de lærte teorier i praksis i forhold til din egen organisation eller interesseområde. For at læse faget Ledelse af virksomhedsarkitektur i praksis, skal du have bestået de to øvrige fag. 


Læs mere om de tre enkeltfag her:

Virksomhedsarkitektur: koncepter og udfordringer

Dette fag sætter fokus på virksomhedsarkitektur og services som det mest avancerede niveau i arkitekturens diskurs. Forløbet vil gøre dig i stand til at deltage i design og implementering af innovative forretningsprocesser og arkitekturer med udgangspunkt i løst koblede services.

Faget vil omfatte emner som:

 • Digital strategi og virksomhedsarkitektur.
 • Operationel virksomhedsmodel.
 • Kerneforretningsprocesser.
 • Ledelse af udvikling af virksomhedsarkitektur - modenhed.
 • Forretningsværdi af virksomhedsarkitektur.
 • Virksomhedsarkitektur og systemarkitektur.
 • Arkitekturmodeller og væsentlige egenskaber.
 • Data og services.
 • Arkitektur og sikkerhed.

Udbytte

Målet med faget er at give deltagerne en viden om virksomhedsarkitekturkonceptet samt dets sammenhæng med forretningens kerneprocesser og strategi.

Viden

Deltagerne skal kunne:

 • identificere og sammenfatte centrale elementer i fagpakkens teorier,
 • anvende dele af fagets teorier til analyser af praksissituationer,
 • reflektere over praksissituationer og/eller andre dele af fagpakkens teorier med baggrund fagets teorier.

Færdigheder

Deltagerne skal kunne:

 • beskrive, sammenfatte og perspektivere fagområdets teorier,
 • relatere de beskrevne teorier til konkrete praksissituationer,
 • reflektere over praksissituationer og/eller andre dele af fagpakkens teorier.

Læs den fulde kursusbeskrivelse.

Implementering af virksomhedsarkitektur

Deltagerne på enkeltfaget opnår viden om grundlæggende modeller, metoder og teknikker til design og implementering af virksomheders kerneforretningsprocesser. De opnår evne til at organisere og lede effektive arkitekturinitiativer.

Faget vil omfatte emner som:

 • Virksomhedsarkitekturprincipper.
 • Analyse og design af integrerede forretningsprocesser.
 • Procesmodellering og forretningsprocesinnovation.
 • Forretning - virksomhedsarkitektur - it-samarbejdsmodeller.
 • Engagement Model.
 • Politik og implementering af virksomhedsarkitektur.
 • Sikker virksomhedsarkitektur

Udbytte

Efter at have gennemført faget skal deltagerne have opnået følgende:

Viden

Deltagerne skal kunne:

 • Beskrive, sammenfatte og perspektivere fagområdets teorier,
 • anvende dele af fagets teorier til analyser af praksissituationer,
 • reflektere over praksis-situationer og/eller andre dele af fagpakkens teorier med baggrund i fagets teorier.

Færdigheder

Deltagerne skal kunne:

 • beskrive, sammenfatte og perspektivere fagområdets teorier,
 • relatere de beskrevne teorier til konkrete praksissituationer,
 • reflektere over de beskrevne teorier - både set i sammenhæng med praksissituationer og med fagområdets teorier.

Læs den fulde kursusbeskrivelse.

Ledelse af virksomhedsarkitektur i praksis

For at læse dette fag, skal du have bestået de to øvrige enkeltfag. 

Fagpakken afsluttes med udarbejdelse af et projekt på baggrund af din egen virksomhed eller interesseområde, hvor du anvender teorier fra fagpakkens to øvrige fag til at løse eller belyse en praktisk udfordring med procesudvikling.

Opgaven kan løses individuelt eller i grupper med maximalt tre deltagere.

Udbytte

Faget har fokus på, at deltagerne opnår en dybere viden om og forståelse for dele af de teorier, metoder og teknikker, som er knyttet til fagpakken.

Det er fagets mål at deltagerne skal kunne:

 • Identificere og formulere en organisatorisk og informationsteknologisk problemstilling med relevans for fagområdet.
 • Udvælge relevante teorier fra fagpakken til belysning/behandling af problemstillingen.
 • Opstille forslag til metode for belysning af den identificerede problemstilling - herunder eventuelle dataindsamlingsmetoder.
 • Beskrive, analysere og vurdere problemstillingen gennem en selvstændig og systematisk anvendelse af de valgte teorier, metoder og teknikker.
 • Demonstrere indsigt i implikationerne af analysearbejdet og de opstillede handlingsforslag, herunder præsentere en logisk konklusion og perspektivering af det gennemførte arbejde.
 • Udarbejde en konklusion i forlængelse af problemstillingen (problemformuleringen) og med afsæt i de gennemførte analyser.
 • Perspektivere konklusionen i forhold til problemområdet og praksis.
 • Udarbejde en velstruktureret og velformuleret rapport.
 • Reflektere over selve problemløsningsprocessen med baggrund i de anvendte teorier, metoder og teknikker.

Faget forudsætter deltagelse i fagpakkens to øvrige enkeltfag.

Læs den fulde kursusbeskrivelse. 

Undervisere

Professor Andrea Carugati, Institut for Virksomhedsledelse og Associate Dean for Digitalisering på Aarhus BSS 

Andrea Carugati har arbejdet på IESEG School of Management i Frankrig indtil 2007, hvorefter han blev ansat på Institut for Virksomhedsledelse. Han forsker primært i digitalisering, nye digitale forretningsmodeller samt i, hvordan it-systemer kan bidrage til at modernisere en hel branche. Andrea Carugati underviser på Master i it og på MBA-uddannelsen.

Pris

Prisen for fagpakken Ledelse af virksomhedsarkitektur er 24.000 kr.* Der opkræves ikke moms af deltagergebyret.

Udover deltagerbetalingen skal du regne med udgifter til faglitteratur og forplejning samt evt. ophold i forbindelse med deltagelse i undervisningen.

*) Da vi ikke modtager taxametertilskud fra staten for ikke-EU/EØS statsborgere uden varig opholdstilladelse i Danmark, forhøjes opkrævningen af deltagerbetaling med et tillæg på 690 kr. pr. ECTS-point. Læs mere om studiegebyret.

Se, hvornår der er undervisningsdage

Tjekliste før du søger om optagelse

Før du begynder at oprette din ansøgning, skal du sikre dig, at du har nedenstående dokumentation klar: 

 • Dokumentation for adgangsgivende eksamen (bachelor-, kandidat-, HD- eller anden diplomuddannelse). 

 • Dokumentation for min. 2 års relevant erhvervserfaring, fx kopi af kontrakter samt seneste lønseddel, lønsedler med anciennitetsdato eller erklæring fra arbejdsgiver. Hent arbejdsgivererklæring. 

 • CV 

 • Kopi af evt. optagelsesbrev på fagpakker fra andre institutioner 

Fakta


Studiestart: Efterår
Sted: Aarhus
ECTS: 15
Pris: 24.000,-
 

Kontakt os


Student Services
Mail: studentservices.bss@au.dk
Tlf: 87164026

Læs brochuren


Er du blevet nysgerrig på ledelse af virksomhedsarkitektur?