Studiegebyr - hvem skal betale?

Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

Statsborgere i EU-/EØS-lande og Schweiz skal ikke betale studiegebyr.

Alle studerende med statsborgerskab uden for EU/EØS/Schweiz er omfattet af reglerne for at betale studiegebyr, medmindre de:

  • er meddelt tidsubegrænset/permanent/varigt ophold i Danmark (inkl. Grønland og Færøerne)
  • er meddelt midlertidig opholdstilladelse "med henblik på" (mhp.) eller "med mulighed for" (mmf.) varigt ophold i Danmark (inkl. Grønland og Færøerne) jf. bekendtgørelse nr. 1272 af 12/11/2018 om tilskud og revision mv. ved universiteterne (til og med 30. juni 2019).
  • er meddelt midlertidig opholdstilladelse jf. Udlændingelovens § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1 (konventionsflygtninge) eller Udlændingelovens § 7, stk. 2, og § 8, stk. 2 (udlændinge med beskyttelsesstatus), jf. ændringsbekendtgørelse nr. 231 af 12/03/2019 om tilskud og revision mv. ved universiteterne.
  • er meddelt opholdstilladelse jf. Udlændingelovens § 9, stk. 1, eller § 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter § 7, stk. 1 eller 2, eller § 8, stk. 1 eller 2, jf. ændringsbekendtgørelse nr. 231 af 12/03/2019 om tilskud og revision mv. ved universiteterne.
  • er meddelt opholdstilladelse jf. Udlændingelovens § 9 b, stk. 1 (humanitær opholdstilladelse).
  • er meddelt tidsubegrænset/permanent/(mhp./mmf.) varigt ophold i et af de nordiske lande (Norge, Sverige, Finland og Island) og i hele studietiden har fast bopæl i det pågældende land, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 54 af 17. juni 1999 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om adgang til videregående uddannelse, artikel 1. Det betyder, at den studerende skal betale studiegebyr, hvis den studerende flytter sin faste bopæl til Danmark i studietiden. Ansøger skal forud for hvert semester dokumentere sin fortsatte faste bopæl i Norge, Sverige, Finland eller Island ved fx oplysning om skattepligt i det pågældende land.
  • har opnået EU-status efter EU-opholdsbekendtgørelsen.
  • er børn af arbejdere fra ikke-EU-/EØS-lande som er meddelt opholdstilladelse på baggrund af udlændingelovens § 9m (tidligere § 9c), hvis forældre har fået meddelt opholdstilladelse på baggrund af udlændingelovens § 9a.
  • har dobbelt statsborgerskab (EU/EØS + ikke-EU/EØS) og beslutter at indrejse i Danmark som EU-/EØS-borger. Ved indrejse i Danmark skal ansøger vælge at indrejse i Danmark enten som EU/EØS-statsborger eller som ikke EU/EØS-statsborger. Begge dele er ikke muligt. 

Dokumentationspligt

Din senest gældende opholdstilladelse skal altid uploades sammen med din ansøgning om optagelse ved Aarhus Universitet, så vi har mulighed for at vurdere, om du skal betale studiegebyr.

Så længe du er indskrevet ved Aarhus Universitet, er du forpligtet til at sørge for, at universitetet er i besiddelse af din senest gældende opholdstilladelse. Hvis din opholdsstatus ændres i løbet af din indskrivning, skal du meddele os dette pr. e-mail sammen med en kopi af din nyeste opholdstilladelse. 

Betaling og opholdstilladelse (kun relevant for freemovers)

Styrelsen for International Rekruttering og Integration forudsætter, at universitetet skriftligt har bekræftet over for styrelsen, at du har betalt dit deltager- og studiegebyr, før styrelsen går i gang med at behandle din ansøgning om studieopholdstilladelse. Aarhus Universitet må først meddele styrelsen, at du er optaget på Aarhus Universitet, når Aarhus Universitet har registreret din betaling. Derefter har styrelsen en sagsbehandlingstid på op til to måneder. Derfor anbefaler vi, at du har betalt dit studiegebyr hurtigst muligt. Der er omkring 2 måneders behandlingstid på opholdstilladelser og det kan derfor blive svært, at nå at modtage tilladelsen inden semesterstart. 

Spørgsmål og kontakt

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til BSS Studier på evu.bss@au.dk