Master i it - 
Få redskaberne til at koble forretning og IT.


Hvad er Master i it?

Master i it er en efteruddannelse på kandidatniveau, som er målrettet it-professionelle. Uddannelsen styrker dine kompetencer inden for udvikling, ledelse og implementering af it, og den er baseret på nyeste forskning inden for området.

Hvad er en fagpakke?
Masteruddannelsen er bygget op af fagpakker, der består af 1-3 enkeltfag fordelt på et semester. Fagene supplerer hinanden og bidrager til kompetenceudvikling inden for et bestemt it-fagligt område. Du kan vælge mellem at læse enkeltfag, følge en fagpakke som et selvstændigt forløb eller tage en hel masteruddannelse.

Hvem samarbejder vi med?
Master i it udbydes i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet under universitetssamarbejdet It-vest. Vi tilbyder en bred vifte af fag, som fordeler sig på tre linjer: Organisation, Softwarekonstruktion samt Interaktionsdesign og multimedier.

Hvad tilbyder Aarhus BSS?
På Aarhus BSS tilbyder vi enkeltfag og fagpakker inden for linjen Organisation. Vi fokuserer på koblingen mellem forretning og it. Det vil sige, at du lærer, hvordan it bedst understøtter virksomhedens strategi og forretningsmæssige målsætninger, samt bidrager til innovation og udvikling. 

Fagpakker på Aarhus BSS

  

Fakta om Master i it

Studiestart: August og januar
Varighed: 2 år på deltid 
ECTS: 60 point 
Adgangskrav: Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Enkeltfag: fra 8.000 kr.
Fagpakke: fra 24.000 kr.
Hele uddannelsen: fra 96.000 kr.
Læs mere om priser
Sted: Aarhus
Sprog: Primært dansk, noget litteratur på engelsk