Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

Datadrevet-ledelse 
- fagpakke på Master i it

Fagpakken Datadrevet-ledelse tager udgangspunkt i de strategiske og taktiske udfordringer, som moderne virksomheder konfronteres med i deres bestræbelser på at styrke og udvikle deres forretning ved at udnytte såvel interne som eksterne data.

Du vil lære om muligheder for datadrevet værdiskabelse, og hvordan disse realiseres i praksis. Faget vil fokusere på de muligheder som intensiveret brug af data giver, de forretningsmodeller, der kan bygges på baggrund heraf, de kulturelle ændringer og nye såvel organisatoriske kapabiliteter som ledelsesmæssige kompetencer dette kræver, og ikke mindst de etiske overvejelser som datadrevne forretninger konfronteres med

Du vil bl.a opnå viden inden for:

 • Digital transformation af moderne ledelse
 • Datadrevne forretningsmodeller
 • Data governance
 • Dataetik
 • Datadreven beslutningstagning

Dine kompetencer

I løbet af fagpakken Datadrevet-ledelse vil du være i stand til at skabe en vision for en datadrevet forretning samt identificere, analysere og udarbejde løsninger på problemer relateret til datadrevet ledelse, ud fra teorier og metoder. Du vil desuden være i stand til at:

 • definere en strategi og plan for dataanvendelse i en given organisationen, der integrerer perspektiver på anvendelse og udnyttelse af data som del af forretningsstrategien
 • fremkomme med forslag til, hvordan organisationen kan omstille sig til at bruge data som en værdiskabende aktivitet
 • designe og planlægge datadrevne forretningsmodeller
 • redegøre for de etiske implikationer af dataanvendelse og de begrænsninger som etik lægger på datadrevne forretningsmodeller

Læs om fagpakkens enkeltfag lige herunder:

 • Datadrevet ledelse: Det strategiske perspektiv
 • Datadrevet ledelse: Implementering og etik
 • Datadrevet ledelse: Den praktiske tilgang

Datadrevet ledelse: Det strategiske perspektiv

Gennem dette enkeltfag vil du blive i stand til at:

 • definere en strategi og plan for dataanvendelse i en given virksomhed, herunder integrere perspektiver på anvendelse og udnyttelse af data som del af virksomhedens forretningsstrategi
 • designe datadrevne forretningsmodeller

Udbytte

Målet med faget er, at du bliver i stand til at:

 • at analysere og evaluere værdien af og muligheder i data i case-virksomheden
 • at udvikle strategier og datadrevet forretningsmodeller i case-virksomheden

Datadrevet ledelse: Implementering og etik

På dette enkeltfag vil du blive i stand til:

 • at planlægge forandring i retning af den datadrevne forretning
 • at designe etiske rammer for data drevet forretning

Udbytte

Målet med faget er, at du skal kunne:

 • skabe de nødvendige rammer for at en organisation kan omstille sig til at bruge data som en værdiskabende aktivitet
 • forstå de etiske implikationer af dataanvendelse og de begrænsninger som etik lægger på datadrevne forretningsmodeller

Datadrevet ledelse: Den praktiske tilgang

Med dette fag vil du blive i stand til:

 • at organisere og administrere data i virksomheder
 • at påvirke organisationskulturen i retning af datadreven beslutningstagning

Udbytte

Du vil efter dette fag kunne:

 • implementere datadrevne forretningsmodeller

Dette enekltfag er bygget op omkring en problemorienteret praktisk opgave. Du skal anvende teorier fra fagpakkens to øvrige enkeltfag(Datadrevet ledelse: Det strategiske perspektiv og Datadrevet ledelse: Implementering og etik) til at løse eller belyse en praktisk problemstilling. Det giver mulighed for at gå i dybden med egen organisation og interesseområde.

Opgaven kan løses enkeltvis eller i grupper med maksimalt tre deltagere.

Fakta


Studiestart: Forår
Sted: Aarhus
ECTS: 15
Pris: 24.000,-
 

Kontakt os


Student Services
Mail: studentservices.bss@au.dk
Tlf: 87164026