Datadrevet-ledelse 
- fagpakke på Master i it

Fagpakken Datadrevet-ledelse tager udgangspunkt i de strategiske og taktiske udfordringer, som moderne virksomheder konfronteres med i deres bestræbelser på at styrke og udvikle deres forretning ved at udnytte såvel interne som eksterne data.

Du vil lære om muligheder for datadrevet værdiskabelse, og hvordan disse realiseres i praksis. Faget vil fokusere på de muligheder som intensiveret brug af data giver, de forretningsmodeller, der kan bygges på baggrund heraf, de kulturelle ændringer og nye såvel organisatoriske kapabiliteter som ledelsesmæssige kompetencer dette kræver, og ikke mindst de etiske overvejelser som datadrevne forretninger konfronteres med

Du vil bl.a opnå viden inden for:

 • Digital transformation af moderne ledelse
 • Datadrevne forretningsmodeller
 • Data governance
 • Dataetik
 • Datadreven beslutningstagning

Der er studiestart den 27. januar og du afslutter fagpakken omkring den 23. juni.
I løbet af denne periode har du 4 undervisnings-weekender, der er fredage 9-21 og lørdage 9-16. 

Se undervisningsplanen 

Se eksamensplanen


Dine kompetencer

I løbet af fagpakken Datadrevet-ledelse vil du være i stand til at skabe en vision for en datadrevet forretning samt identificere, analysere og udarbejde løsninger på problemer relateret til datadrevet ledelse, ud fra teorier og metoder. Du vil desuden være i stand til at:

 • definere en strategi og plan for dataanvendelse i en given organisationen, der integrerer perspektiver på anvendelse og udnyttelse af data som del af forretningsstrategien
 • fremkomme med forslag til, hvordan organisationen kan omstille sig til at bruge data som en værdiskabende aktivitet
 • designe og planlægge datadrevne forretningsmodeller
 • redegøre for de etiske implikationer af dataanvendelse og de begrænsninger som etik lægger på datadrevne forretningsmodeller

Læs om fagpakkens enkeltfag lige herunder:

 • Datadrevet ledelse: Det strategiske perspektiv
 • Datadrevet ledelse: Implementering og etik
 • Datadrevet ledelse: Den praktiske tilgang

Datadrevet ledelse: Det strategiske perspektiv

Gennem dette enkeltfag vil du blive i stand til at:

 • definere en strategi og plan for dataanvendelse i en given virksomhed, herunder integrere perspektiver på anvendelse og udnyttelse af data som del af virksomhedens forretningsstrategi
 • designe datadrevne forretningsmodeller

Udbytte

Målet med faget er, at du bliver i stand til at:

 • at analysere og evaluere værdien af og muligheder i data i case-virksomheden
 • at udvikle strategier og datadrevet forretningsmodeller i case-virksomheden

Datadrevet ledelse: Implementering og etik

På dette enkeltfag vil du blive i stand til:

 • at planlægge forandring i retning af den datadrevne forretning
 • at designe etiske rammer for data drevet forretning

Udbytte

Målet med faget er, at du skal kunne:

 • skabe de nødvendige rammer for at en organisation kan omstille sig til at bruge data som en værdiskabende aktivitet
 • forstå de etiske implikationer af dataanvendelse og de begrænsninger som etik lægger på datadrevne forretningsmodeller

Datadrevet ledelse: Den praktiske tilgang

Med dette fag vil du blive i stand til:

 • at organisere og administrere data i virksomheder
 • at påvirke organisationskulturen i retning af datadreven beslutningstagning

Udbytte

Du vil efter dette fag kunne:

 • implementere datadrevne forretningsmodeller

Dette enekltfag er bygget op omkring en problemorienteret praktisk opgave. Du skal anvende teorier fra fagpakkens to øvrige enkeltfag(Datadrevet ledelse: Det strategiske perspektiv og Datadrevet ledelse: Implementering og etik) til at løse eller belyse en praktisk problemstilling. Det giver mulighed for at gå i dybden med egen organisation og interesseområde.

Opgaven kan løses enkeltvis eller i grupper med maksimalt tre deltagere.

Fakta


Studiestart: Forår
Sted: Aarhus
ECTS: 15
Pris: 24.000,-
 

Kontakt os


Student Services
Mail: studentservices.bss@au.dk
Tlf: 87164026

Læs brochuren


Er du blevet nysgerrig på datadrevet-ledelse?


Hvorfor skal du vælge en uddannelse ved Aarhus BSS?

idéstadiet

ACCREDITED INSTITUTION

Triple Crown accredited by AACSB, AMBA and EQUIS and part of a Top 100 university.

DYNAMIC AND INFORMAL LEARNING ENVIRONMENT

High academic standards combined with an informal classroom culture and open dialogue between students and staff makes for an exciting and dynamic learning experience.

GREAT CAREER OPPORTUNITIES

Free career services during your studies and great job opportunities in Denmark upon graduation.