Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

Sunset Panorama

Søg om optagelse på MBA-uddannelsen



Du søger om optagelse gennem den digitale ansøgningsportal (DANS). 

Når du ansøger, skal du angive de fag, du gerne vil følge på studiet det kommende semester. Du kan tage op til tre fag på et semester og kombinationen af fag kan du henover tid designe, så de passer til din profil. I din planlægning skal du huske, at MBA-uddannelsen skal være afsluttet inden for seks år fra studiestart.

Du søger om optagelse gennem den digitale ansøgningsportal (DANS). Her skal du angive de fag, du gerne vil optages på i det kommende semester. Det er muligt at tage op til tre fag på et semester, som du selv kan kombinere.

Husk, du skal have afsluttet MBA-uddannelsen inden for seks år fra studiestart.


Ansøgningsfristen er den 1. maj 2024 kl. 23:59

Du kan forvente svar på din ansøgninger fire til seks uger efter ansøgningsfristens udløb.

Brug for rådgivning?

Hvis du har brug for hjælp med din ansøgning, så kontakt vores rådgivningsvejledere. 

Book tid her

Oplever du system udfordringer?

Kontakt Aarhus BSS Student Services ved tekniske udfordringer:

Mail: studentservices.bss@au.dk
Telefon 8716 4026 ( åbent på telefonen mandag til fredag fra klokken 8 til14)

Brug vores tjekliste til at sikre, du har de rette dokumenter klar

Dokumentation for adgangsgivende eksamen

Dokumentation for adgangsgivende eksamen, enkeltfag m.m. (fx bachelor-, kandidat-, HD- eller anden diplomuddannelse). Det er vigtigt, at eksamensbeviset har underskrift og/eller stempel.

Motiveret ansøgning

Den motiverede ansøgning er en vigtig del af udvælgelsesprocessen, især hvis der er flere ansøgere end pladser på uddannelsen. Ansøgningen skal på 1-2 sider give indblik i din baggrund samt beskrive din motivation for at tage en MBA.

Du skriver ansøgningen ved at besvare følgende spørgsmål:

 • Hvad er din erhvervsmæssige baggrund?
  Uddyb din erhvervserfaring ved at beskrive de opgaver, du har løst i de relevante stillinger på dit CV. Beskrivelsen skal demonstrere, at du har erhvervserfaring:
  • der ligger inden for uddannelsens erhvervsøkonomiske faglighed
  • hvor du har ledelsesansvar eller en koordinerende rolle i virksomheden
  • der giver indblik i virksomhedens økonomi og organisatoriske opbygning
 • Hvorfor ønsker du at tage en MBA-uddannelse?
  Beskriv din motivation for at tage en MBA-uddannelse og de tanker, du har gjort dig i forbindelse med dit valg af kompetenceudvikling.

Dokumentation for relevant erhvervserfaring

For at blive optaget på MBA skal du have 3 års relevant erhvervserfaring. Du skal derfor indsende dokumentation for en periode på min. 3 års relevant erhvervserfaring.
Det kan du gøre på følgende måder:

 • Erklæring fra arbejdsgiver. Hent arbejdsgivererklæring til udfyldelse her. (Hvis du har været ansat flere steder, så kan din nuværende arbejdsgiver underskrive en samlet arbejdsgivererklæring, hvis de vil garantere for alle perioderne.)
 • Kopi af kontrakter samt sidste lønseddel fra samme ansættelsesforhold. 
 • Lønsedler (fx 2 lønsedler fra samme ansættelse med min. 2 år imellem)


CV

For at optagelsesudvalget kan vurdere relevansen af din erhvervserfaring, skal du vedhæfte et opdateret CV. CV'et skal som minimum indeholde dokumentation for 3 års relevant erhvervserfaring med beskrivelse af stilling, ansættelsessted, arbejdsopgaver mv. 

Vi kan ikke bruge et link til til din LinkedIn profil, men du har på LinkedIn mulighed for at generere en PDF version af din profil, som du kan uploade i din ansøgning. 

Betalingsoplysninger

Når du bliver optaget på en deltidsuddannelse, vil du modtage en faktura på din deltagelse og en faktura til at dække obligatorisk forplejning og undervisningsmateriale i forbindelse med undervisningen.

Fakturaen kan enten sendes til dig eller til din arbejdsgiver og dette skal angives i forbindelse med din ansøgning.

Hvis du selv skal betale, skal du ikke have yderligere oplysninger klar inden ansøgning, og din faktura vil blive sendt til din e-boks.

Hvis din arbejdsgiver skal betale, så skal vi bruge følgende oplysninger:

 • CVR-nummer
 • Firmanavn
 • Firmaadresse
 • Attention/PO-nummer/Ordrenummer (du bedes undersøge om dette skal anføres, for at din virksomhed vil betale fakturaen)
 • EAN-nummer (Dette er obligatorisk for alle offentlige institutioner og for nogle større virksomheder)
 • Telefonnummer til kontakt i forbindelse med fakturering
 • E-mail til kontakt i forbindelse med fakturering

Fakturaen til din arbejdsgiver sendes til virksomheden via e-boks eller EAN.

Eftersendelse af betalingsoplysninger
Hvis du ikke har mulighed for at fremskaffe alle oplysninger omkring fakturering inden indsendelse af din ansøgning, så bedes du sætte dig selv på som betaler og eftersende oplysningerne til evu.bss@au.dk hurtigst muligt og gerne senest, når du modtager dit optagelsesbrev. Hvis du først har modtaget oplysningerne senere, og har du evt. modtaget en faktura, så bedes du også kontakte os på ovenstående adresse.

Du kan læse mere om betaling her. 

Evt. ansøgning om merit for fag

For at få merit på tidligere bestået fag på en anden masteruddannelse, skal omfanget (ECTS) og det faglige indhold være på samme niveau som det fag du ønsker at opnå merit for på MBA-uddannelsen. Hvis du søger merit for valgfag, er det ikke nødvendigt med fuld faglig overensstemmelse, men det faglige indhold af de(t) fag, skal ligge inden for uddannelsens område – dog må der ikke være overlap med de obligatoriske uddannelseselementer.
Bemærk, at det ikke er muligt at få merit for fag, du har taget på en kandidatuddannelse.  

Hvis du mener, at nogle af dine tidligere beståede fag opfylder ovenfornævnte kriterier, er du velkommen til at indsende en meritansøgning sammen med din ansøgning om MBA-optagelse. Beskrivelser af uddannelsens fag findes i kursuskataloget. Sammen med meritansøgningsskemaet bedes du indsende følgende information:

Udførlige kursusbeskrivelser på dansk eller engelsk, hvor niveau (master) og omfang fremgår. Kursusbeskrivelsen skal som minimum indeholde: 

 • Fagbeskrivelser, der dokumenterer, hvilke fagområder, der er gennemgået herunder:
  • Litteraturliste
  • Antal undervisningstimer
  • Eksamensform
  • ECTS vægt -  Hvis omfanget ikke er angivet i ECTS, skal du medsende dokumentation for, hvad der udgør et årsværk i de credits, som faget er angivet i. F.eks.: Et årsværk udgør 60 ECTS, da dette er den normerede belastning over 2 semestre.  Du vil altså skulle sende dokumentation med for, hvor mange credits du skal opnå over to semestre, hvis du følger den normerede studiebelastning på det studium, hvor du har bestået fag
 • Attesteret bevis for beståede fag, dvs. en eksamensudskrift med stempel og underskrift fra den uddannelsesinstitution, hvor fagene er bestået.
 • Ved udenlandske eksamener skal der vedlægges en officiel beskrivelse af den anvendte karakterskala.
 • En engelsk kursustitel skal oplyses for alle fag/projekter, som ønskes meritoverført.




Blanketten samt bilag uploades i det digitale ansøgningssystem (DANS) i forbindelse med ansøgning om optagelse på MBA-uddannelsen


Sammensæt din MBA-uddannelse

Søg om optagelse på 3 fag

Vi har samlet de anbefalede kombinationer på vores MBA-uddannelse, med udgangspunkt i
de obligatoriske fag Industriøkonomi og Strategi samt et valgfag.

Tilmeld dig med ét klik den kombination, der passer dig bedst.  

Der er studiestart den 27. august 2024. 

Søg om optagelse på 2 fag

Vi har samlet de anbefalede to-fags-kombinationer på vores MBA-uddannelse, med udgangspunkt i
de obligatoriske fag Industriøkonomi og Strategi kombineret med hinanden eller et valgfag.

Tilmeld dig med et klik, den kombination, der passer dig bedst.

Den 27. august 2024 er der studiestart.  


Søg om optagelse på 1 eller 2 fag

Lav din egen kombination af obligatoriske fag og valgfag.

Vær opmærksom på, at du skal ansøge på alle de fag, du ønsker at begynde ud med at tage. 

Der er allerede studiestart den 27. august 2024.


Tjekliste før du søger om optagelse

Dokumentation for adgangsgivende eksamen

Dokumentation for adgangsgivende eksamen, enkeltfag m.m. (fx bachelor-, kandidat-, HD- eller anden diplomuddannelse). Det er vigtigt, at eksamensbeviset har underskrift og/eller stempel.

Motiveret ansøgning

Den motiverede ansøgning er en vigtig del af udvælgelsesprocessen, især hvis der er flere ansøgere end pladser på uddannelsen. Ansøgningen skal på 1-2 sider give indblik i din baggrund samt beskrive din motivation for at tage en MBA.

Du skriver ansøgningen ved at besvare følgende spørgsmål:

 • Hvad er din erhvervsmæssige baggrund?
  Uddyb din erhvervserfaring ved at beskrive de opgaver, du har løst i de relevante stillinger på dit CV. Beskrivelsen skal demonstrere, at du har erhvervserfaring:
  • der ligger inden for uddannelsens erhvervsøkonomiske faglighed
  • hvor du har ledelsesansvar eller en koordinerende rolle i virksomheden
  • der giver indblik i virksomhedens økonomi og organisatoriske opbygning
 • Hvorfor ønsker du at tage en MBA-uddannelse?
  Beskriv din motivation for at tage en MBA-uddannelse og de tanker, du har gjort dig i forbindelse med dit valg af kompetenceudvikling.

Dokumentation for relevant erhvervserfaring

For at blive optaget på MBA skal du have 3 års relevant erhvervserfaring. Du skal derfor indsende dokumentation for en periode på min. 3 års relevant erhvervserfaring.
Det kan du gøre på følgende måder:

 • Erklæring fra arbejdsgiver. Hent arbejdsgivererklæring til udfyldelse her. (Hvis du har været ansat flere steder, så kan din nuværende arbejdsgiver underskrive en samlet arbejdsgivererklæring, hvis de vil garantere for alle perioderne.)
 • Kopi af kontrakter samt sidste lønseddel fra samme ansættelsesforhold
 • Lønsedler (fx 2 lønsedler fra samme ansættelse med min. 2 år imellem)


CV

For at optagelsesudvalget kan vurdere relevansen af din erhvervserfaring, skal du vedhæfte et opdateret CV. CV'et skal som minimum indeholde dokumentation for 3 års relevant erhvervserfaring med beskrivelse af stilling, ansættelsessted, arbejdsopgaver mv. 

Vi kan ikke bruge et link til til din LinkedIn profil, men du har på LinkedIn mulighed for at generere en PDF version af din profil, som du kan uploade i din ansøgning. 

Betalingsoplysninger

Når du bliver optaget på en deltidsuddannelse, vil du modtage en faktura på din deltagelse og en faktura til at dække obligatorisk forplejning og undervisningsmateriale i forbindelse med undervisningen.

Fakturaen kan enten sendes til dig eller til din arbejdsgiver og dette skal angives i forbindelse med din ansøgning.

Hvis du selv skal betale, skal du ikke have yderligere oplysninger klar inden ansøgning, og din faktura vil blive sendt til din e-boks.

Hvis din arbejdsgiver skal betale, så skal vi bruge følgende oplysninger:

 • CVR-nummer
 • Firmanavn
 • Firmaadresse
 • Attention/PO-nummer/Ordrenummer (du bedes undersøge om dette skal anføres, for at din virksomhed vil betale fakturaen)
 • EAN-nummer (Dette er obligatorisk for alle offentlige institutioner og for nogle større virksomheder)
 • Telefonnummer til kontakt i forbindelse med fakturering
 • E-mail til kontakt i forbindelse med fakturering

Fakturaen til din arbejdsgiver sendes til virksomheden via e-boks eller EAN.

Eftersendelse af betalingsoplysninger
Hvis du ikke har mulighed for at fremskaffe alle oplysninger omkring fakturering inden indsendelse af din ansøgning, så bedes du sætte dig selv på som betaler og eftersende oplysningerne til evu.bss@au.dk hurtigst muligt og gerne senest, når du modtager dit optagelsesbrev. Hvis du først har modtaget oplysningerne senere, og har du evt. modtaget en faktura, så bedes du også kontakte os på ovenstående adresse.

Du kan læse mere om betaling her. 

Evt. ansøgning om merit for fag

For at få merit på tidligere bestået fag på en anden masteruddannelse, skal omfanget (ECTS) og det faglige indhold være på samme niveau som det fag du ønsker at opnå merit for på MBA-uddannelsen. Hvis du søger merit for valgfag, er det ikke nødvendigt med fuld faglig overensstemmelse, men det faglige indhold af de(t) fag, skal ligge inden for uddannelsens område – dog må der ikke være overlap med de obligatoriske uddannelseselementer.
Bemærk, at det ikke er muligt at få merit for fag, du har taget på en kandidatuddannelse.  

Hvis du mener, at nogle af dine tidligere beståede fag opfylder ovenfornævnte kriterier, er du velkommen til at indsende en meritansøgning sammen med din ansøgning om MBA-optagelse. Beskrivelser af uddannelsens fag findes i kursuskataloget. Sammen med meritansøgningsskemaet bedes du indsende følgende information:

Udførlige kursusbeskrivelser på dansk eller engelsk, hvor niveau (master) og omfang fremgår. Kursusbeskrivelsen skal som minimum indeholde: 

 • Fagbeskrivelser, der dokumenterer, hvilke fagområder, der er gennemgået herunder:
  • Litteraturliste
  • Antal undervisningstimer
  • Eksamensform
  • ECTS vægt -  Hvis omfanget ikke er angivet i ECTS, skal du medsende dokumentation for, hvad der udgør et årsværk i de credits, som faget er angivet i. F.eks.: Et årsværk udgør 60 ECTS, da dette er den normerede belastning over 2 semestre.  Du vil altså skulle sende dokumentation med for, hvor mange credits du skal opnå over to semestre, hvis du følger den normerede studiebelastning på det studium, hvor du har bestået fag
 • Attesteret bevis for beståede fag, dvs. en eksamensudskrift med stempel og underskrift fra den uddannelsesinstitution, hvor fagene er bestået.
 • Ved udenlandske eksamener skal der vedlægges en officiel beskrivelse af den anvendte karakterskala.
 • En engelsk kursustitel skal oplyses for alle fag/projekter, som ønskes meritoverført.




Blanketten samt bilag uploades i det digitale ansøgningssystem (DANS) i forbindelse med ansøgning om optagelse på MBA-uddannelsen






Udvælgelseskriterier ved for mange ansøgere

Vi har maksimalt plads til 45 deltagere pr. fag. Hvis antallet af kvalificerede ansøgere overstiger dette antal, vil vi gå igang med at udvælge ansøgerne ud fra følgende kriterier:

 • ansøgere, der allerede er optaget på MBA 
 • ansøgerens motiverede ansøgning
 • ansøgerens uddannelsesmæssige baggrund
 • ansøgerens erhvervserfaring
 • ansøgerens hensigt i forhold til at gennemføre den samlede uddannelse

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.