Om MBA-uddannelsen


Download brochure

Hvad er en MBA?

_______________

MBA er en forkortelse for ”Master of Business Administration” og er en erhvervsøkonomisk lederuddannelse.  
Uddannelsen henvender sig til ledere eller kommende ledere, der vil forbedre deres kompetencer, med fokus på strategisk ledelse og personlig udvikling.  
Du kan læse en MBA fra 2 til 6 år, alt efter hvad der passer bedst ind i dit arbejds- og privatliv. Vælger du at læse en MBA på 2 år, skal du have 3 fag pr. semester og bruge 15-20 timer pr. uge på dit studie. 

Læs om MBA-profilen  //  Læs om tidsforbrug
Hvordan foregår undervisningen?

_______________

MBA-undervisningen er forskningsbaseret, hvilket sikrer et meget højt fagligt niveau på uddannelsen. Undervisningsformen er alt fra dialogbaserede forelæsninger til cases, gruppearbejde og projekter, der tager udgangspunkt i dine erfaringer og din virksomhed. Det gør, at du kan anvende din MBA-undervisning fra dag ét. 
Der er en høj grad af selvstudie mellem undervisningsgangene. Du arbejder både selvstændigt med problemstillinger i din virksomhed og sammen med din studiegruppe. Studiegruppen giver dig mulighed for at udveksle erfaringer og få værdifuld indsigt i andre brancher og virksomheder. 

Læs om, hvordan undervisningen foregår 
Hvordan er en MBA opbygget?

_______________

Vores MBA-uddannelse er opbygget af forskellige moduler, der giver dig stor fleksibilitet, når du skal planlægge din MBA. Når du tilmelder dig kan du sammensætte valgfag efter egne ønsker og interesseområde. Du kan vælge mellem 12 valgfag og 3 obligatoriske fag. Hvert enkeltfag består af 4 moduler, der fordeles over ét semester og afsluttes med en eksamen. Når du selv kan planlægge din MBA, opnår du en faglig dybde, der matcher dine erhvervsmæssige udfordringer samtidig med, at der er plads til dit privatliv. Du skal vælge to valgfag inden for blokkene: økonomi, organisation og markedsinnovation. Du bestemmer selv, hvor mange fag du vil tage hvert semester. Du skal blot have færdiggjort din MBA-uddannelse 6 år efter studiestart.

Læs om vores valgfag  // Læs om vores obligatoriske fagHvad får du, når du tager en MBA-uddannelse?

_______________