Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

Sunset Panorama

Søg om optagelse på MBA-uddannelsen på Aarhus BSS


Ansøgning til den fulde MBA eller til enkeltfagene foregår online via den digitale ansøgningsportal (DANS). Du kommer til ansøgningsportalen via knapperne under  "Søg om optagelse på MBA uddannelsen" og "Søg om optagelse på enkeltfag" på denne side.


Der er åbent for efteroptag på MBA-udannelsen. 

Ansøgningsfrist er den 8. januar 2024 kl. 23.59

Svar på ansøgninger kan forventes fire til seks uger efter ansøgningsfristes udløb. Hvis du har søgt efter d. 1. november vil vi give svar hurtigst muligt og forsøge at tage hensyn til, at du får svar inden studiestart.

Er du allerede i gang med din MBA-uddannelse, så tilmelder du dig nye fag via mitstudie.au.dk i eftertilmeldingsperioden. Læs mere om tilmeldingen på din studieportal.

   


MBA-uddannelse eller MBA-enkeltfag?

MBA-uddannelse

Har du interesse i at fuldføre den samlede MBA-uddannelse og få MBA-graden, så skal du indskrive dig på hele uddannelsen.

MBA-enkeltfag

Har du en faglig interesse i et af vores valgfag, så er optagelse på enkeltfag en mulighed. 

Vær opmærksom på, at uddannelsen skal være afsluttet maksimalt 6 år efter indskrivning på det første fag af uddannelsen.Brug vores tjekliste til at sikre, du har de rette dokumenter klar

Dokumentation for adgangsgivende eksamen

Dokumentation for adgangsgivende eksamen, enkeltfag m.m. (fx bachelor-, kandidat-, HD- eller anden diplomuddannelse). Det er vigtigt, at eksamensbeviset har underskrift og/eller stempel.

Motiveret ansøgning

Den motiverede ansøgning er en vigtig del af udvælgelsesprocessen, især hvis der er flere ansøgere end pladser på uddannelsen. Ansøgningen skal på 1-2 sider give indblik i din baggrund samt beskrive din motivation for at tage en MBA.

Du skriver ansøgningen ved at besvare følgende spørgsmål:

 • Hvad er din erhvervsmæssige baggrund?
  Uddyb din erhvervserfaring ved at beskrive de opgaver, du har løst i de relevante stillinger på dit CV. Beskrivelsen skal demonstrere, at du har erhvervserfaring:
  • der ligger inden for uddannelsens erhvervsøkonomiske faglighed
  • hvor du har ledelsesansvar eller en koordinerende rolle i virksomheden
  • der giver indblik i virksomhedens økonomi og organisatoriske opbygning
 • Hvorfor ønsker du at tage en MBA-uddannelse?
  Beskriv din motivation for at tage en MBA-uddannelse og de tanker, du har gjort dig i forbindelse med dit valg af kompetenceudvikling.

Dokumentation for relevant erhvervserfaring

For at blive optaget på MBA skal du have 3 års relevant erhvervserfaring. Du skal derfor indsende dokumentation for en periode på min. 3 års relevant erhvervserfaring.
Det kan du gøre på følgende måder:

 • Erklæring fra arbejdsgiver. Hent arbejdsgivererklæring til udfyldelse her. (Hvis du har været ansat flere steder, så kan din nuværende arbejdsgiver underskrive en samlet arbejdsgivererklæring, hvis de vil garantere for alle perioderne.)
 • Kopi af kontrakter samt sidste lønseddel fra samme ansættelsesforhold. 
 • Lønsedler (fx 2 lønsedler fra samme ansættelse med min. 2 år imellem)


CV

For at optagelsesudvalget kan vurdere relevansen af din erhvervserfaring, skal du vedhæfte et opdateret CV. CV'et skal som minimum indeholde dokumentation for 3 års relevant erhvervserfaring med beskrivelse af stilling, ansættelsessted, arbejdsopgaver mv. 

Vi kan ikke bruge et link til til din LinkedIn profil, men du har på LinkedIn mulighed for at generere en PDF version af din profil, som du kan uploade i din ansøgning. 

Betalingsoplysninger

Når du bliver optaget på en deltidsuddannelse, vil du modtage en faktura på din deltagelse og en faktura til at dække obligatorisk forplejning og undervisningsmateriale i forbindelse med undervisningen.

Fakturaen kan enten sendes til dig eller til din arbejdsgiver og dette skal angives i forbindelse med din ansøgning.

Hvis du selv skal betale, skal du ikke have yderligere oplysninger klar inden ansøgning, og din faktura vil blive sendt til din e-boks.

Hvis din arbejdsgiver skal betale, så skal vi bruge følgende oplysninger:

 • CVR-nummer
 • Firmanavn
 • Firmaadresse
 • Attention/PO-nummer/Ordrenummer (du bedes undersøge om dette skal anføres, for at din virksomhed vil betale fakturaen)
 • EAN-nummer (Dette er obligatorisk for alle offentlige institutioner og for nogle større virksomheder)
 • Telefonnummer til kontakt i forbindelse med fakturering
 • E-mail til kontakt i forbindelse med fakturering

Fakturaen til din arbejdsgiver sendes til virksomheden via e-boks eller EAN.

Eftersendelse af betalingsoplysninger
Hvis du ikke har mulighed for at fremskaffe alle oplysninger omkring fakturering inden indsendelse af din ansøgning, så bedes du sætte dig selv på som betaler og eftersende oplysningerne til evu.bss@au.dk hurtigst muligt og gerne senest, når du modtager dit optagelsesbrev. Hvis du først har modtaget oplysningerne senere, og har du evt. modtaget en faktura, så bedes du også kontakte os på ovenstående adresse.

Du kan læse mere om betaling her. 

MBA eller enkeltfag?

Enkeltfag er en god mulighed for at få ny viden inden for et specifikt område uden at tage en hel uddannelse. Ved at indskrive dig en hel MBA-uddannelse er du bedre beskyttet, hvis der f.eks. kommer ændringer i studieordningen. 

Sørg for, at du har de rette dokumenter klar

Dokumentation for adgangsgivende eksamen

Dokumentation for adgangsgivende eksamen, enkeltfag m.m. (fx bachelor-, kandidat-, HD- eller anden diplomuddannelse). Det er vigtigt, at eksamensbeviset har underskrift og/eller stempel.

Motiveret ansøgning

Den motiverede ansøgning er en vigtig del af udvælgelsesprocessen, især hvis der er flere ansøgere end pladser på uddannelsen. Ansøgningen skal på 1-2 sider give indblik i din baggrund samt beskrive din motivation for at tage en MBA.

Du skriver ansøgningen ved at besvare følgende spørgsmål:

 • Hvad er din erhvervsmæssige baggrund?
  Uddyb din erhvervserfaring ved at beskrive de opgaver, du har løst i de relevante stillinger på dit CV. Beskrivelsen skal demonstrere, at du har erhvervserfaring:
  • der ligger inden for uddannelsens erhvervsøkonomiske faglighed
  • hvor du har ledelsesansvar eller en koordinerende rolle i virksomheden
  • der giver indblik i virksomhedens økonomi og organisatoriske opbygning
 • Hvorfor ønsker du at tage en MBA-uddannelse?
  Beskriv din motivation for at tage en MBA-uddannelse og de tanker, du har gjort dig i forbindelse med dit valg af kompetenceudvikling.

Dokumentation for min. 3 års relevant erhvervserfaring

For at blive optaget på MBA skal du have 3 års relevant erhvervserfaring. Du skal derfor indsende dokumentation for en periode på min. 3 års relevant erhvervserfaring.
Det kan du gøre på følgende måder:

 • Erklæring fra arbejdsgiver. Hent arbejdsgivererklæring til udfyldelse her. (Hvis du har været ansat flere steder, så kan din nuværende arbejdsgiver underskrive en samlet arbejdsgivererklæring, hvis de vil garantere for alle perioderne.)
 • Kopi af kontrakter samt sidste lønseddel fra samme ansættelsesforhold. 
 • Lønsedler (fx 2 lønsedler fra samme ansættelse med min. 2 år imellem)


CV

For at optagelsesudvalget kan vurdere relevansen af din erhvervserfaring, skal du vedhæfte et opdateret CV. CV'et skal som minimum indeholde dokumentation for 3 års relevant erhvervserfaring med beskrivelse af stilling, ansættelsessted, arbejdsopgaver mv. 

Vi kan ikke bruge et link til til din LinkedIn profil, men du har på LinkedIn mulighed for at generere en PDF version af din profil, som du kan uploade i din ansøgning. 

Betalingsoplysninger

Når du bliver optaget på en deltidsuddannelse, vil du modtage en faktura på din deltagelse og en faktura til at dække obligatorisk forplejning og undervisningsmateriale i forbindelse med undervisningen.

Fakturaen kan enten sendes til dig eller til din arbejdsgiver og dette skal angives i forbindelse med din ansøgning.

Hvis du selv skal betale, skal du ikke have yderligere oplysninger klar inden ansøgning, og din faktura vil blive sendt til din e-boks.

Hvis din arbejdsgiver skal betale, så skal vi bruge følgende oplysninger:

 • CVR-nummer
 • Firmanavn
 • Firmaadresse
 • Attention/PO-nummer/Ordrenummer (du bedes undersøge om dette skal anføres, for at din virksomhed vil betale fakturaen)
 • EAN-nummer (Dette er obligatorisk for alle offentlige institutioner og for nogle større virksomheder)
 • Telefonnummer til kontakt i forbindelse med fakturering
 • E-mail til kontakt i forbindelse med fakturering

Fakturaen til din arbejdsgiver sendes til virksomheden via e-boks eller EAN.

Eftersendelse af betalingsoplysninger
Hvis du ikke har mulighed for at fremskaffe alle oplysninger omkring fakturering inden indsendelse af din ansøgning, så bedes du sætte dig selv på som betaler og eftersende oplysningerne til evu.bss@au.dk hurtigst muligt og gerne senest, når du modtager dit optagelsesbrev. Hvis du først har modtaget oplysningerne senere, og har du evt. modtaget en faktura, så bedes du også kontakte os på ovenstående adresse.

Du kan læse mere om betaling her.