Pris og betaling når du tager en MBAPrisen for en MBA-uddannelse 

_______________

En MBA  hos Aarhus BSS er en all inclusive- uddannelse. Det betyder, at prisen dækker omkostningerne til undervisning, undervisningsmaterialer, tre eksamensforsøg pr. fag, forplejning og administration.

Oversigt over pris uden studietur


Oversigt over pris med studietur

Pris for MBA-uddannelse - valgfag med studietur 

_______________

Valgfagene 'Den Digitale Organisation' og 'Digital Innovation', koster lidt mere, på grund af eksternt undervisning i udlandet. Derudover skal du selv betale for rejse og ophold. 

*Der tages forbehold for eventuelle prisstigninger.
*Da vi ikke modtager taxametertilskud fra staten for ikke-EU/EØS-statsborgere uden varig opholdstilladelse i Danmark, forhøjes opkrævningen af deltagerbetaling med et tillæg på 250 kr. pr. ECTS-point. Læs mere om studiegebyret.Betaling af MBA-studiet

_______________

Selvom du har tilmeldt dig en hel MBA-uddannelse, så betaler du kun for de fag, du har tilmeldt dig i det kommende semester. Du skal altså ikke betale de 295.000 kroner en hel uddannelse koster på én gang. Når du tilmelder dig en hel MBA-uddannelse, er du sikret retten til, at du kan følge undervisningen i det semester, du er optaget – uanset, om der kommer en ny studieordning undervejs.

Når du er blevet optaget på MBA-uddannelsen, vil du modtage et optagelsesbrev. Herefter vil du eller din arbejdsgiver modtage en faktura på de fag, du har tilmeldt dig i det kommende semester. Det er dit ansvar at sikre, betalingen sker rettidigt. Fakturaen skal være betalt, før du kan gå til eksamen.

Du vil modtage de relevante undervisningsmaterialer hurtigst muligt, efter at fakturaen er betalt eller senest inden første undervisningsgang.Vi vil forsøge at sende de bøger, du skal bruge under uddannelsen, inden introdagen, men ellers vil du få dem udleveret ved undervisningsstart. Andet materiale vil være tilgængeligt på Brightspace.

Finansieringsberegner

_______________

Hvis du selv skal betale for din MBA-uddannelse, kan du prøve vores beregner, der giver dig et godt overblik over, hvordan din økonomi vil se ud, mens du læser. 

FAQ

_______________

Vi samlet nogle af de mest stillede spørgsmål omkring økonomien i forbindelse med ansøgning om optagelse på MBA-udfdannelsen. 

Udgifter, betaling og fakturering

Hvordan foregår betalingen?

Du bliver opkrævet semestervis for det antal fag, du har tilmeldt dig i semesteret. Du betaler således ikke for hele uddannelsen på én gang.

Hvornår sender I en faktura?

Du eller din arbejdsplads vil modtage en faktura kort tid efter, du har modtaget dit optagelsesbrev. 

Du bedes følge op på, at betalingen finder sted, da det er dit ansvar, at den sker rettidigt. Du får først ret til at gå til eksamen, når du har betalt fakturaen.

Kan fakturaen deles op i mindre rater?

På uddannelsen betaler du i forvejen kun for de fag, du har tilmeldt dig i det kommende semester. Af revisionsmæssige årsager kan vi desværre ikke tilbyde at dele fakturaen for et semester op i mindre rater.Hvis jeg begynder at betale og senere får min arbejdsgiver til at betale?

Det er ikke et problem. Du skal blot sende de nye betalingsoplysninger til evu.bss@au.dk, og så sender vi fakturaen til din arbejdsgiver i stedet for dig.

Hvis din arbejdsgiver skal betale, skal vi bruge følgende oplysninger:

  • CVR-nummer
  • Firmanavn
  • Firmaadresse
  • Attention/PO-nummer/Ordrenummer (du bedes undersøge om dette skal anføres, for at din virksomhed vil betale fakturaen)
  • EAN-nummer (Dette er obligatorisk for alle offentlige institutioner og for nogle større virksomheder)
  • Telefonnummer til kontakt i forbindelse med fakturering
  • E-mail til kontakt i forbindelse med fakturering

Fakturaen til din arbejdsgiver sendes til virksomheden via e-boks eller EAN.

Skal jeg betale for fag, jeg har fået merit for?

Du skal ikke betale for fag, som du får merit for.

Det er ikke altid, vi når at behandle alle meritansøgninger, inden vi fakturerer. Hvis du får merit, efter du har betalt for fagene, vil du naturligvis få refunderet betalingen for det/de fag, som du har fået merit for.

Læs mere om mulighederne for merit her.

Hvad dækker deltagergebyret?

Deltagerbetalingen opkræves semestervis for det antal fag, du har tilmeldt dig og dækker omkostninger til undervisning, tre eksamensforsøg pr. fag, undervisningsmaterialer, forplejning og administration samt giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget. Du betaler således ikke for hele uddannelsen på én gang.
Hvad skal jeg regne med af ekstraudgifter?

Prisen på en MBA inkluderer både undervisning, undervisningsmaterialer og forplejning på fag, der afholdes i Danmark, og der vil derfor ikke skulle påregnes yderligere udgifter til disse.

Vælger du fagene Den Digitale Organisation og Digital Innovation, skal du påregne en ekstra udgift, idet de indeholder en studietur og koster 30.000 kr. pr. fag. Beløbet inkluderer undervisning og undervisningsmaterialer. Prisen dækker således ikke over fly, hotel og andre omkostninger.
Er der moms på deltagerbetalingen?

Undervisning er fritaget fra momsbetaling, så deltagerbetalingen indeholder ikke moms og vil ikke blive pålagt moms. Den del af fakturaen, der dækker over undervisningsmaterialer og forplejning, er pålagt moms, og denne er regnet ind i priserne. 
Får jeg pengene tilbage, hvis jeg afmelder mig?

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et forløb, skal du gøre dette pr. mail til evu.bss@au.dk

Fristen for afmelding er 1. september og 1. februar, og når du at afmelde dig inden for fristen bliver din deltagerbetaling refunderet. Begynder undervisningen tidligere end de fastsatte afmeldingsdatoer, skal afmeldingen ske inden undervisningstart.

Afmelder du dig efter undervisningen er startet, kan deltagerbetalingen ikke refunderes.

Refundering af deltagerbetaling på et senere tidspunkt end disse frister, forudsætter at du kan dokumentere, der er tale om usædvanlige forhold.
Kan jeg få støtte til efter- og videreuddannelse?

Efter- og videreuddannelse berettiger ikke til SU. Du kan få SVU (statens voksenuddannelsesstøtte) til efter- og videreuddannelsesundervisning, hvis du opfylder betingelserne, og hvis undervisningen foregår som heltidsundervisning. Kravet om heltidsundervisning kan eventuelt opfyldes ved at kombinere flere deltidsfag eller -uddannelser.

Læs mere om betingelserne for at få SVU på www.svu.dk 
Kan jeg få SU?

Det er ikke muligt at få SU til efteruddannelser, da det er forbeholdt dagstudierne.
SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte) kan være en mulighed i visse tilfælde, men reglerne for at få SVU er ret detaljerede, så du bør undersøge dine muligheder på www.svu.dk   
Kan jeg få rabat?

Der er desværre ikke mulighed for at give rabat eller anden reduktion af deltagerbetalingen.