Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

Sunset Panorama

Søg om merit for et MBA-fag


Hvis du har læst enkeltfag på MBA-niveau og bestået eksamen, så kan du ansøge om at få merit.

Du kan også søge om merit, hvis du har læst fag på en anden masteruddannelse, og ECTS og det faglige indhold er det samme som det fag, du ønsker merit for.


Sådan søger du om merit

For at søge om merit skal du udfylde nedenstående skema. Når det er udfyldt, skal du uploade det sammen med dine bilag i det digitale ansøgningssystem i forbindelse med din ansøgning om optagelse på MBA-uddannelsen. 

 

 

Kriterier for at få merit 


For masterfag fra andre universiteter gives der merit op til 15 ECTS. Merit på kurser fra ikke-AMBA akkrediterede Universiteter er begrænset til 10 ECTS og kan derfor ikke dække en hel valgfagsblok (Økonomi, Organisation, eller Markedsinnovation).

Kriterierne for at opnå merit er:

 • tidligere beståede fag på en anden masteruddannelse med ECTS og faglighed der stemmer overens med det fag, du ønsker at opnå merit for
 • er der ikke faglig overensstemmelse, skal faget ligge inden for uddannelsens område – der må ikke være overlap på de obligatoriske fag

Det er ikke muligt at opnå merit for fag, du har taget på en kandidatuddannelse. 


Hvis du mener, at nogle af dine tidligere beståede fag opfylder ovenfornævnte kriterier, er du velkommen til at indsende en meritansøgning sammen med din ansøgning om optagelse på MBA-uddannelsen. Beskrivelser af uddannelsens fag findes i kursuskataloget.
Dokumentation for merit

Når du søger om merit, skal du huske at vedlægge følgende informationer:

 • En udførlig kursusbeskrivelse på dansk eller engelsk, hvor niveau (master) og omfang fremgår. Kursusbeskrivelsen skal som minimum indeholde:
  • Fagbeskrivelser, der dokumenterer, hvilke fagområder der er gennemgået, herunder:
   1. Litteraturliste
   2. Antal undervisningstimer
   3. Eksamensform
   4. ECTS-vægt. Er faget ikke angivet i ECTS, skal du medsende dokumentation for, hvad faget udgør som et årsværk i credits, som faget er angivet i. Et årsværk udgør 60 ECTS (svarende til normerede belastning for 2 semestre på MBA-uddannelsen). Du skal indsende dokumentation for, hvor mange credits, du skal opnå over to semestre, hvis du følger den normerede studiebelastning på det studium, hvor du har bestået fag.
 • Et eksamensudskrift med stempel og underskrift fra den uddannelsesinstitution, hvor du har bestået fagene
 • Ved udenlandske eksamener skal vedlægges en officiel beskrivelse af den anvendte karakterskala
 • En engelsk kursustitel skal oplyses for alle fag/projekter, som ønskes meritoverført