Planlæg din MBA-uddannelse
Når du planlægger, hvilke fag du vil tage, så skal du vælge to valgfag inden for tre forskellige blokke: økonomi, organisation og markedsinnovation. Se figuren ovenover.

Fagene udbydes fast henover de næste to år, så du kan få en stor medbestemmelse i sammensætningen af din MBA-profil allerede fra første dag.

 

Fagudbud de næste to år

_______________

Alle studerende skal bestå:

  • alle de obligatoriske fag 
  • to valgfag per valgfagsblok (økonomi, organisation, markedsinnovation)

Alle fag er 5 ECTS undtagen Masterprojekt som er 15 ECTS

Semester Obligatoriske fag Valgfag
Økonomi Organisation Markeds-innovation
Efterår 2022 Industriøkonomi
Strategi
Masterprojekt og metode
Business Intelligence Den Digitale Organisation (studietur) Innovations- ledelse
Forår 2023 Finansiering
Masterprojekt og metode
Makroøkonomi Forhandling Forretningsmodel- udvikling
Efterår 2023 Industriøkonomi
Strategi
Masterprojekt og metode
Virksomhedens Internationalise- ring Forandrings- ledelse Digital Innovation
(studietur)
Forår 2024 Finansiering
Masterprojekt og metode
Virksomheds-økonomi HRM Markeds- relationer

Inden du tilmelder dig, kan du overveje følgende spørgsmål:
 

  • Hvordan ønsker du at sammensætte dine fag på MBA-uddannelsen?
  • Er der valgfag, som du ikke vil undvære? I hvilke semestre bliver de udbudt? 
  • Hvordan passer det i forhold til planlægningen af de obligatoriske fag? 
  • Hvor mange fag ønsker du at tage per semester? 


Hvordan kan du sammensætte din MBA-uddannelse?

_______________

Vi lister herunder eksempler på, hvordan du kan sammensætte din MBA-uddannelse.  
Eksemplerne viser, hvornår de enkelte fag kan tages, hvordan du kan stykke MBA-uddannelsen sammen, hvor mange fag du skal have i forhold til at færdiggøre en MBA på 2 år, 3 1/2 år eller 4 år. Du kan dog tage en MBA-uddannelse helt op til 6 år, så du tager færre fag pr. år. Hvor lang tid du vil bruge på din uddannelse, er helt op til dig, du skal blot være færdig 6 år fra studiestart.  

Når du er klar til at afslutte din MBA-uddannelse, skal du læse faget Masterprojekt. Dette fag kan du ikke læse sideløbende med andre fag. Eksempel, hvis du vil tage en MBA på 2 år

_______________

Studiestart efterår i lige årStudiestart forår i ulige år

Eksempel, hvis du vil tage en MBA på 3.5 år

_______________

Studiestart efterår i lige årStudiestart forår i ulige år

Eksempel, hvis du vil tage en MBA på 4 år

_______________

Studiestart efterår i ulige år

Studiestart forår i lige år