Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

Sunset Panorama

Planlæg din MBA


Når du begynder at planlægge din MBA ud fra de 12 valgfag, så vær opmærksom på, at du skal vælge to valgfag inden for de tre forskellige blokke: økonomi, organisation og markedsinnovation. Valgfagene udbydes fast henover de næste to år.
Du skal også indtænke de obligatoriske fag: Industriøkonomi, Finansiering og Strategi. De tre obligatoriske fag kan tages hvert år.
Se figuren herunder, hvor du kan se alle 15 fag.

 

Når du begynder at planlægge din MBA ud fra de 12 valgfag, så vær opmærksom på, at du skal vælge to valgfag inden for de tre forskellige blokke: økonomi, organisation og markedsinnovation. Valgfagene udbydes fast henover de næste to år.
Du skal også indtænke de obligatoriske fag: Industriøkonomi, Finansiering og Strategi. De tre obligatoriske fag kan tages hvert år.

 
Fagudbuddene de næste to år

Du skal bestå følgende:

  • alle obligatoriske fag 
  • to valgfag per valgfagsblok (økonomi, organisation, markedsinnovation)

Alle fag er 5 ECTS undtagen Masterprojekt, som er 15 ECTS.

Semester Obligatoriske fag Valgfag
Økonomi Organisation Markeds-innovation
Efterår 2024 Industriøkonomi
Strategi
Masterprojekt og metode
Business Intelligence Den Digitale Organisation (studietur) Innovations- ledelse
Forår 2025 Finansiering
Masterprojekt og metode
Makroøkonomi Forhandling Forretningsmodel- udvikling
Efterår 2025 Industriøkonomi
Strategi
Masterprojekt og metode
Virksomhedens Internationalise- ring Forandrings- ledelse Digital Innovation
(studietur)
Forår 2026 Finansiering
Masterprojekt og metode
Virksomheds-økonomi HRM Markeds- relationer

Fagudbuddene de næste to år

_______________

Alle studerende skal bestå:

  • alle de obligatoriske fag 
  • to valgfag per valgfagsblok (økonomi, organisation, markedsinnovation)

Alle fag er 5 ECTS undtagen Masterprojekt som er 15 ECTS

Forår 2025    


Obligatoriske fag

Finansiering
Masterprojekt og metode

Valgfag 

Økonomi: Makroøkonomi

Organisation: Forhandling

Markedsinnovation: Forretningsmodeludvikling

Efterår 2025 

Obligatoriske fag

Industriøkonomi
Strategi
Masterprojekt og metode 

Valgfag 

Økonomi: Virksomhedens Internationalisering

Organisation: Forandringsledelse

Markedsinnovation: Digital Innovation (studietur)
Overvej følgende spørgsmål,

inden du tilmelder dig


  • Hvordan ønsker du at sammensætte dine fag på MBA-uddannelsen?
  • Er der valgfag, som du ikke vil undvære? I hvilke semestre bliver de udbudt? 
  • Hvordan passer det i forhold til planlægningen af de obligatoriske fag? 
  • Hvor mange fag ønsker du at tage per semester? 


Design din MBA

Vi har herunder udarbejdet eksempler på, hvordan du kan sammensætte din MBA. Eksemplerne illustrerer forskellige måder at planlægge en MBA ud fra, hvornår de enkelte fag udbydes, hvor mange fag du tager pr. semester og om du vil færdiggøre en MBA på hhv. 2, 3 1/2 eller 4 år. Du kan vælge at strække din MBA-uddannelse helt op til 6 år, så du tager færre fag pr. semester. 

Når du skal afslutte din MBA-uddannelse, skal du læse faget Masterprojekt. Dette fag kan du ikke læse sideløbende med andre fag. Eksempel på en MBA på 4 år


Studiestart efterår i ulige år


Studiestart forår i lige årEksempel på en MBA på 3.5 år


Studiestart efterår i lige årStudiestart forår i ulige årEksempel på en MBA på 2 år


Studiestart i efteråret i lige årStudiestart forår i ulige år