MBA

Et niveau højere

Søg om optagelse på enkeltfag


Har du faglig interesse i et enkelt fag, så er optagelse på enkelt fag en mulighed for dig som ny studerende eller MBA-alumne.

Hvis du så efterfølgende ønsker at tage hele MBA-uddannelsen, er der mulighed for at søge om optagelse på den fulde uddannelse i det efterfølgende semester samt mulighed for at få merit for beståede enkeltfag.

Vær opmærksom på at uddannelsen skal være afsluttet maksimalt 6 år efter indskrivning på det første fag fra uddannelsen.  

Før du begynder at oprette din ansøgning skal du sikre dig, at du har nedenstående dokumentation liggende på din computer.

Tjekliste før du søger om optagelse

Dokumentation for adgangsgivende eksamen

Dokumentation for adgangsgivende eksamen eksamen, enkeltfag m.m. (fx bachelor-, kandidat-, HD- eller anden diplomuddannelse). Det er vigtigt at eksamensbeviset har underskrift og/eller stempel.

Motiveret ansøgning

Motiveret ansøgning – ca. 2 sider hvor du reflekterer over følgende spørgsmål:

 • Spørgsmål 1: Beskriv venligst, hvilke personlige og professionelle kompetencer du besidder

 • Spørgsmål 2: Hvilke aspekter af din ledelsesmæssige profil ønsker du at forbedre?
 • Spørgsmål 3: Beskriv de mål du har sat for dig selv og for dine karriereplaner samt, hvordan MBA-uddannelsen på Aarhus BSS kan understøtte, at du når dine mål

Dokumentation for min. 3 års relevant erhvervserfaring

For at blive optaget på MBA skal du kunne dokumentere 3 års relevant erhvervserfaring. Det kan du for eksempelvis gøre på følgende måder:

 • Erklæring fra arbejdsgiver. Hent arbejdsgivererklæring til udfyldelse her. (Hvis du har været ansat flere steder, så kan din nuværende arbejdsgiver underskrive en samlet arbejdsgivererklæring, hvis de vil garanterer for alle perioderne.)
 • Kopi af kontrakter samt sidste lønseddel fra samme ansættelsesforhold. 
 • Lønsedler (fx 2 lønsedler fra samme ansættelse med min. 2 år imellem)


CV

For at optagelsesudvalget kan vurdere relevansen af din erhvervserfaring skal du vedhæfte et opdateret CV, der indeholder dokumentation for mindst 3 års relevant erhvervserfaring med beskrivelse af stilling, ansættelsessted, arbejdsopgaver mv. 

Vi kan ikke bruge et link til til din LinkedIn profil, men du kan uploade en PDF version af din profil i din ansøgning. 

Betalingsoplysninger

Når du bliver optaget på en deltidsuddannelse, vil du modtage en faktura på din deltagelse og en faktura til at dække obligatorisk forplejning og undervisningsmateriale i forbindelse med din undervisning.

Fakturaen kan enten sendes til dig eller din arbejdsgiver - husk at angive dette i forbindelse med din ansøgning.

Hvis du selv skal betale, så skal du ikke have yderligere oplysninger klar inden ansøgning og din faktura vil blive sendt til din e-boks.

Hvis din arbejdsgiver skal betale, så har vi brug for følgende oplysninger:

 • CVR-nummer
 • Firmanavn
 • Firmaadresse
 • Attention/PO-nummer/Ordrenummer (du bedes undersøge om dette skal anføres, for at din virksomhed vil betalen fakturaen)
 • EAN-nummer (Dette er obligatorisk for alle offentlige institutioner og for nogle større virksomheder)
 • Telefonnummer til kontakt i forbindelse med fakturering
 • E-mail til kontakt i forbindelse med fakturering

Vi sender fakturaen til din arbejdsgiver via e-boks eller EAN.

Eftersendelse af betalingsoplysninger
Har du ikke mulighed for at fremskaffe alle oplysninger omkring fakturering inden indsendelse af din ansøgning, så bedes du sætte dig selv på som betaler og eftersende oplysningerne til evu.bss@au.dk hurtigst muligt og gerne senest, når du modtager dit optagelsesbrev. Hvis du først har modtaget oplysningerne senere, og du evt. har modtaget en faktura, så bedes du også kontakte os på ovenstående adresse.

Du kan læse mere om betaling her.

Evt. ansøgning om merit for fag

For at få merit på tidligere bestået fag på en anden masteruddannelse, skal omfanget (ECTS) og det faglige indhold være på samme niveau som det fag du ønsker at opnå merit for på MBA-uddannelsen. Hvis du søger merit for valgfag, er det ikke nødvendigt med fuld faglig overensstemmelse, men det faglige indhold af de(t) fag, skal ligge inden for uddannelsens område – dog må der ikke være overlap med de obligatoriske uddannelseselementer.
Bemærk, at det ikke er muligt at få merit for fag, du har taget på en kandidatuddannelse.  

Hvis du mener, at nogle af dine tidligere beståede fag opfylder ovenfornævnte kriterier, er du velkommen til at indsende en meritansøgning sammen med din ansøgning om MBA-optagelse. Beskrivelser af uddannelsens fag findes i kursuskataloget. Sammen med meritansøgningsskemaet bedes du indsende følgende information:

Udførlige kursusbeskrivelser på dansk eller engelsk, hvor niveau (master) og omfang fremgår. Kursusbeskrivelsen skal som minimum indeholde: 

 • Fagbeskrivelser, der dokumenterer, hvilke fagområder, der er gennemgået herunder:
  • Litteraturliste
  • Antal undervisningstimer
  • Eksamensform
  • ECTS vægt -  Hvis omfanget ikke er angivet i ECTS, skal du medsende dokumentation for, hvad der udgør et årsværk i de credits, som faget er angivet i. F.eks.: Et årsværk udgør 60 ECTS, da dette er den normerede belastning over 2 semestre.  Du vil altså skulle sende dokumentation med for, hvor mange credits du skal opnå over to semestre, hvis du følger den normerede studiebelastning på det studium, hvor du har bestået fag
 • Attesteret bevis for beståede fag, dvs. en eksamensudskrift med stempel og underskrift fra den uddannelsesinstitution, hvor fagene er bestået.
 • Ved udenlandske eksamener skal der vedlægges en officiel beskrivelse af den anvendte karakterskala.
 • En engelsk kursustitel skal oplyses for alle fag/projekter, som ønskes meritoverført.
Blanketten samt bilag uploades i det digitale ansøgningssystem (DANS) i forbindelse med ansøgning om optagelse på MBA-uddannelsenUdvælgelseskriterier ved for mange ansøgere 


Vi har maksimalt plads til 45 deltagere pr. fag. Hvis antallet af kvalificerede ansøgere overstiger dette antal, vil vi gå igang med at udvælge ansøgerne ud fra følgende kriterier:

 • ansøgere, der allerede er optaget på MBA 
 • ansøgerens motiverede ansøgning
 • ansøgerens uddannelsesmæssige baggrund
 • ansøgerens erhvervserfaring
 • ansøgerens hensigt i forhold til at gennemføre den samlede uddannelse

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.

Der er åbnet for efteroptag. Ansøgningsfristen for efteroptaget er den 8. januar 2022 kl. 23:59. 

Svar på ansøgninger kan forventes fire til seks uger efter ansøgningsfristen. Hvis du har søgt efter d. 1. november vil vi give svar hurtigst muligt og forsøge at tage hensyn til at du får svar inden studiestart.

Book en vejledning


Vi kan vejlede dig om uddannelsesvalg, adgangskrav mv. i forhold til din baggrund. Skriv gerne i bookingen, hvad du ønsker at tale med os om, så vi kan forberede os inden mødet. Har du praktiske spørgsmål om deadlines, priser mv., kan du kontakte Student Services.

Du kan booke en vejledningssamtale enten via telefon eller fremmøde.

Book din vejledningssamtale

Kontakt os

Aarhus BSS Student Services
Mail: studentservices.bss@au.dk 
Telefon: 8716 4026
Se åbningstider