Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

Sunset Panorama

Søg optagelse på et MBA-enkeltfagHar du faglig interesse i et enkelt fag, så er optagelse på enkeltfag en mulighed for dig som ny studerende eller MBA-alumne.

Hvis du efterfølgende ønsker at tage hele MBA-uddannelsen, kan du søge om optagelse på den fulde uddannelse i det efterfølgende semester samt søge om at få merit for beståede enkeltfag.

Vær opmærksom på at uddannelsen skal være afsluttet maksimalt 6 år efter indskrivning på det første fag af uddannelsen.  Før du begynder på din ansøgning, skal du sikre dig, at du har nedenstående dokumentation liggende på din computer.

Brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp med din ansøgning, så kontakt vores rådgivningsvejledere. 

Book tid her

Kontakt Aarhus BSS Student Services ved tekniske udfordringer

Mail: studentservices.bss@au.dk
Telefon 8716 4026 (Telefontid fra 8 til 14 mandag til fredag)Sørg for, at du har de rette dokumenter klar med vores tjekliste

Dokumentation for adgangsgivende eksamen

Dokumentation for adgangsgivende eksamen, enkeltfag m.m. (fx bachelor-, kandidat-, HD- eller anden diplomuddannelse). Det er vigtigt, at eksamensbeviset har underskrift og/eller stempel.

Motiveret ansøgning

Den motiverede ansøgning er en vigtig del af udvælgelsesprocessen, især hvis der er flere ansøgere end pladser på uddannelsen. Ansøgningen skal på 1-2 sider give indblik i din baggrund samt beskrive din motivation for at tage en MBA.

Du skriver ansøgningen ved at besvare følgende spørgsmål:

 • Hvad er din erhvervsmæssige baggrund?
  Uddyb din erhvervserfaring ved at beskrive de opgaver, du har løst i de relevante stillinger på dit CV. Beskrivelsen skal demonstrere, at du har erhvervserfaring:
  • der ligger inden for uddannelsens erhvervsøkonomiske faglighed
  • hvor du har ledelsesansvar eller en koordinerende rolle i virksomheden
  • der giver indblik i virksomhedens økonomi og organisatoriske opbygning
 • Hvorfor ønsker du at tage en MBA-uddannelse?
  Beskriv din motivation for at tage en MBA-uddannelse og de tanker, du har gjort dig i forbindelse med dit valg af kompetenceudvikling.

Dokumentation for relevant erhvervserfaring

For at blive optaget på MBA skal du have 3 års relevant erhvervserfaring. Du skal derfor indsende dokumentation for en periode på min. 3 års relevant erhvervserfaring.
Det kan du gøre på følgende måder:

 • Erklæring fra arbejdsgiver. Hent arbejdsgivererklæring til udfyldelse her. (Hvis du har været ansat flere steder, så kan din nuværende arbejdsgiver underskrive en samlet arbejdsgivererklæring, hvis de vil garantere for alle perioderne.)
 • Kopi af kontrakter samt sidste lønseddel fra samme ansættelsesforhold. 
 • Lønsedler (fx 2 lønsedler fra samme ansættelse med min. 2 år imellem)


CV

For at optagelsesudvalget kan vurdere relevansen af din erhvervserfaring, skal du vedhæfte et opdateret CV. CV'et skal som minimum indeholde dokumentation for 3 års relevant erhvervserfaring med beskrivelse af stilling, ansættelsessted, arbejdsopgaver mv. 

Vi kan ikke bruge et link til til din LinkedIn profil, men du har på LinkedIn mulighed for at generere en PDF version af din profil, som du kan uploade i din ansøgning. 

Betalingsoplysninger

Når du bliver optaget på en deltidsuddannelse, vil du modtage en faktura på din deltagelse og en faktura til at dække obligatorisk forplejning og undervisningsmateriale i forbindelse med undervisningen.

Fakturaen kan enten sendes til dig eller til din arbejdsgiver og dette skal angives i forbindelse med din ansøgning.

Hvis du selv skal betale, skal du ikke have yderligere oplysninger klar inden ansøgning, og din faktura vil blive sendt til din e-boks.

Hvis din arbejdsgiver skal betale, så skal vi bruge følgende oplysninger:

 • CVR-nummer
 • Firmanavn
 • Firmaadresse
 • Attention/PO-nummer/Ordrenummer (du bedes undersøge om dette skal anføres, for at din virksomhed vil betale fakturaen)
 • EAN-nummer (Dette er obligatorisk for alle offentlige institutioner og for nogle større virksomheder)
 • Telefonnummer til kontakt i forbindelse med fakturering
 • E-mail til kontakt i forbindelse med fakturering

Fakturaen til din arbejdsgiver sendes til virksomheden via e-boks eller EAN.

Eftersendelse af betalingsoplysninger
Hvis du ikke har mulighed for at fremskaffe alle oplysninger omkring fakturering inden indsendelse af din ansøgning, så bedes du sætte dig selv på som betaler og eftersende oplysningerne til evu.bss@au.dk hurtigst muligt og gerne senest, når du modtager dit optagelsesbrev. Hvis du først har modtaget oplysningerne senere, og har du evt. modtaget en faktura, så bedes du også kontakte os på ovenstående adresse.

Du kan læse mere om betaling her.

Udvælgelseskriterier ved for mange ansøgere

Vi har maksimalt plads til 45 deltagere pr. fag. Hvis antallet af kvalificerede ansøgere overstiger dette antal, vil vi gå igang med at udvælge ansøgerne ud fra følgende kriterier:

 • ansøgere, der allerede er optaget på MBA 
 • ansøgerens motiverede ansøgning
 • ansøgerens uddannelsesmæssige baggrund
 • ansøgerens erhvervserfaring
 • ansøgerens hensigt i forhold til at gennemføre den samlede uddannelse

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.

Udvælgelseskriterier ved faget Digital innovation

Der er maksimalt 40 pladser på faget Digital innovation.

Der er reserveret 20 pladser til optag på Master i it og 20 pladser til MBA. Disse pladser kan omfordeles såfremt en af uddannelserne ikke fylder alle 20 pladser. Hvis der er flere rettidigt tilmeldte, kvalificerede ansøgere ved ansøgningsfristen, end der er ledige pladser, vil prioritering ske ud fra følgende kriterier:

 • ansøgere, der allerede er optaget på MBA (Såfremt mere end 20 nuværende studerende tilmelder sig faget vil pladserne tildeles efter først-til-mølle-princippet)
 • argumenteret interesse for fagområdet
 • tidligere erfaringers relevans for studiet
 • redegørelse for interesse

Ved ansøgninger efter 1. maj fordeles de overskydende pladser efter først-til-mølle blandt de optagelsesberettigede ansøgere.