Søg om optagelse på enkeltfagHar du faglig interesse i et enkelt fag, så er optagelse på enkeltfag en mulighed for dig som ny studerende eller MBA-alumne.

Hvis du efterfølgende ønsker at tage hele MBA-uddannelsen, kan du søge om optagelse på den fulde uddannelse i det efterfølgende semester samt søge om at få merit for beståede enkeltfag.

Vær opmærksom på at uddannelsen skal være afsluttet maksimalt 6 år efter indskrivning på det første fag af uddannelsen.  

Før du begynder at oprette din ansøgning, skal du sikre dig, at du har nedenstående dokumentation liggende på din computer.Tjekliste før du søger om optagelse

Dokumentation for adgangsgivende eksamen

Dokumentation for adgangsgivende eksamen eksamen, enkeltfag m.m. (fx bachelor-, kandidat-, HD- eller anden diplomuddannelse). Det er vigtigt at eksamensbeviset har underskrift og/eller stempel.

Motiveret ansøgning

Motiveret ansøgning – ca. 2 sider hvor du reflekterer over følgende spørgsmål:

 • Spørgsmål 1: Beskriv venligst, hvilke personlige og professionelle kompetencer du besidder

 • Spørgsmål 2: Hvilke aspekter af din ledelsesmæssige profil ønsker du at forbedre?
 • Spørgsmål 3: Beskriv de mål du har sat for dig selv og for dine karriereplaner samt, hvordan MBA-uddannelsen på Aarhus BSS kan understøtte, at du når dine mål

Dokumentation for min. 3 års relevant erhvervserfaring

For at blive optaget på MBA skal du kunne dokumentere 3 års relevant erhvervserfaring. Det kan du for eksempelvis gøre på følgende måder:

 • Erklæring fra arbejdsgiver. Hent arbejdsgivererklæring til udfyldelse her. (Hvis du har været ansat flere steder, så kan din nuværende arbejdsgiver underskrive en samlet arbejdsgivererklæring, hvis de vil garanterer for alle perioderne.)
 • Kopi af kontrakter samt sidste lønseddel fra samme ansættelsesforhold. 
 • Lønsedler (fx 2 lønsedler fra samme ansættelse med min. 2 år imellem)


CV

For at optagelsesudvalget kan vurdere relevansen af din erhvervserfaring skal du vedhæfte et opdateret CV, der indeholder dokumentation for mindst 3 års relevant erhvervserfaring med beskrivelse af stilling, ansættelsessted, arbejdsopgaver mv. 

Vi kan ikke bruge et link til til din LinkedIn profil, men du kan uploade en PDF version af din profil i din ansøgning. 

Betalingsoplysninger

Når du bliver optaget på en deltidsuddannelse, vil du modtage en faktura på din deltagelse og en faktura til at dække obligatorisk forplejning og undervisningsmateriale i forbindelse med din undervisning.

Fakturaen kan enten sendes til dig eller din arbejdsgiver - husk at angive dette i forbindelse med din ansøgning.

Hvis du selv skal betale, så skal du ikke have yderligere oplysninger klar inden ansøgning og din faktura vil blive sendt til din e-boks.

Hvis din arbejdsgiver skal betale, så har vi brug for følgende oplysninger:

 • CVR-nummer
 • Firmanavn
 • Firmaadresse
 • Attention/PO-nummer/Ordrenummer (du bedes undersøge om dette skal anføres, for at din virksomhed vil betalen fakturaen)
 • EAN-nummer (Dette er obligatorisk for alle offentlige institutioner og for nogle større virksomheder)
 • Telefonnummer til kontakt i forbindelse med fakturering
 • E-mail til kontakt i forbindelse med fakturering

Vi sender fakturaen til din arbejdsgiver via e-boks eller EAN.

Eftersendelse af betalingsoplysninger
Har du ikke mulighed for at fremskaffe alle oplysninger omkring fakturering inden indsendelse af din ansøgning, så bedes du sætte dig selv på som betaler og eftersende oplysningerne til evu.bss@au.dk hurtigst muligt og gerne senest, når du modtager dit optagelsesbrev. Hvis du først har modtaget oplysningerne senere, og du evt. har modtaget en faktura, så bedes du også kontakte os på ovenstående adresse.

Du kan læse mere om betaling her.Udvælgelseskriterier ved for mange ansøgere 

_______________

Vi har maksimalt plads til 45 deltagere pr. fag. Hvis antallet af kvalificerede ansøgere overstiger dette antal, vil vi gå igang med at udvælge ansøgerne ud fra følgende kriterier:

 • ansøgere, der allerede er optaget på MBA 
 • ansøgerens motiverede ansøgning
 • ansøgerens uddannelsesmæssige baggrund
 • ansøgerens erhvervserfaring
 • ansøgerens hensigt i forhold til at gennemføre den samlede uddannelse

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.Optag på faget Den digitale organisation


Der er maksimalt 40 pladser på faget Den digitale organisation. Der er reserveret 20 pladser til optag på Master i it og 20 pladser til MBA. Disse pladser kan omfordeles såfremt en af uddannelserne ikke fylder alle 20 pladser. Hvis der er flere rettidigt tilmeldte, kvalificerede ansøgere ved ansøgningsfristen, end der er ledige pladser, vil prioritering ske ud fra følgende kriterier:

 • ansøgere, der allerede er optaget på MBA (Såfremt mere end 20 nuværende studerende tilmelder sig faget vil pladserne tildeles efter først-til-mølle-princippet)
 • argumenteret interesse for fagområdet
 • tidligere erfaringers relevans for studiet
 • redegørelse for interesse

Ved ansøgninger efter 1. maj fordeles de overskydende pladser efter først-til-mølle blandt de optagelsesberettigede ansøgere.