Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser MBA Søg om optagelse

Søg om optagelse

For nuværende studerende

Hvis du allerede er optaget på den fulde MBA-uddannelse, så tilmelder du dig fag i forårssemesteret 2020 via mit.au.dk. Tilmelding kan ske i perioden 1. oktober til 1. november 2019 kl. 23:59. Der er åbent for efteroptag frem til 8. januar kl. 23.59. 

Læs mere om tilmeldingen på din studieportal

For nye ansøgere

Ansøgningen til fagene er digital og foregår gennem den digitale ansøgningsportal (DANS).
Hvis du er ny ansøger eller tidligere har læst enkeltfag på MBA-uddannelsen, så ansøger du om optagelse gennem den digitale ansøgningsportal (DANS). Du kommer til ansøgningsportalen gennem de farvede knapper nedenfor.

Der er åbnet for efteroptag på uddannelsen - fristen er den 8. januar 2020 kl. 23:59.
Svar på ansøgninger kan forventes hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.  

Hvis du ønsker at søge ind på flere fag, så skal der udfyldes et ansøgningsskema for hvert fag, du ønsker at læse.

Optagelse på MBA-uddannelsen

Ansøg om at blive optaget på et eller flere fag på 2. semester af MBA-uddannelsen.

Fagene er udbudt som en del af den samlede uddannelse, og der ansøges dermed om optagelse på faget med indskrivning på den fulde uddannelse. Denne mulighed er for dig som på sigt forventer at gennemføre en hel MBA-uddannelse. 

Obligatoriske fag fra MBA

Valgfag fra MBA

Enkeltfag

Ansøg om at blive optaget på et eller flere enkeltfag på 2. semester af MBA-uddannelsen. Fagene er udbudt som enkeltfag, og der ansøges dermed kun om optagelse på det/de enkeltfag, og ikke på hele MBA-uddannelsen. Hvis du efterfølgende ønsker at tage hele MBA-uddannelsen (med ansøgningsfrist 1. maj 2020), er der mulighed for at søge om optagelse på den fulde uddannelse i efterårssemesteret 2020 samt mulighed for at få merit for beståede enkeltfag.

Obligatoriske fag fra MBA

Valgfag fra MBA

Der er maksimalt plads til 45 deltagere pr. fag. Såfremt antallet af kvalificerede ansøgere overstiger dette antal, udvælges ansøgerne ud fra følgende kriterier:

  • ansøgere, der allerede er optaget på MBA 
  • ansøgerens motiverede ansøgning
  • ansøgerens uddannelsesmæssige baggrund
  • ansøgerens erhvervserfaring
  • ansøgerens hensigt i forhold til at gennemføre den samlede uddannelse

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.