Søg om optagelse


For nuværende studerende

Hvis du allerede er optaget på den fulde MBA-uddannelse, så tilmelder du dig fag i forårssemesteret 2020 via mit.au.dk. Eftertilmeldingen kan ske frem til 8. august 2020 kl. 23:59.

Læs mere om tilmeldingen på din studieportal

For nye ansøgere

Ansøgningen til fagene er digital og foregår gennem den digitale ansøgningsportal (DANS).
Hvis du er ny ansøger eller tidligere har læst enkeltfag på MBA-uddannelsen, så ansøger du om optagelse gennem den digitale ansøgningsportal (DANS). Du kommer til ansøgningsportalen gennem de farvede knapper nedenfor.

Der er åbnet for efteroptag på uddannelsen - fristen er den 8. august 2020 kl. 23:59.
Ansøgninger sendt under efteroptaget behandles hurtigst muligt og der tages hensyn til studiestart.

Hvis du ønsker at søge ind på flere fag, så skal der udfyldes et ansøgningsskema for hvert fag, du ønsker at læse.

Søg om optagelse på MBA-uddannelsen

Ansøg om at blive optaget hele 1. semester af MBA-uddannelsen eller på et eller to fag på enten 1. eller 3. semester af MBA-uddannelsen.

Fagene er udbudt som en del af den samlede uddannelse, og der ansøges dermed om optagelse på faget med indskrivning på den fulde uddannelse. Denne mulighed er for dig som på sigt forventer at gennemføre en hel MBA-uddannelse. Du har ret til at færdiggøre uddannelsen inden for maksimalt 6 år regnet fra studiestart.

Obligatoriske fag fra MBA

Valgfag fra MBA

Søg om optagelse på enkeltfag

Ansøg om at blive optaget på enkeltfag fra 1. og/eller 3. semester af MBA-uddannelsen. Fagene er udbudt som enkeltfag, og der ansøges dermed kun om optagelse på det/de enkeltfag, og ikke på hele MBA-uddannelsen. Hvis du så efterfølgende ønsker at tage hele MBA-uddannelsen, er der mulighed for at søge om optagelse på den fulde uddannelse i det efterfølgende semester samt mulighed for at få merit for beståede enkeltfag. Vær opmærksom på at uddannelsen skal være afsluttet maksimalt 6 år efter indskrivning på det første fag fra uddannelsen.  

Obligatoriske fag fra MBA

Valgfag fra MBA

Der er maksimalt plads til 45 deltagere pr. fag. Såfremt antallet af kvalificerede ansøgere overstiger dette antal, udvælges ansøgerne ud fra følgende kriterier:

  • ansøgere, der allerede er optaget på MBA 
  • ansøgerens motiverede ansøgning
  • ansøgerens uddannelsesmæssige baggrund
  • ansøgerens erhvervserfaring
  • ansøgerens hensigt i forhold til at gennemføre den samlede uddannelse

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.

Der er maksimalt 40 pladser på faget Digital Innovation og Digital Transformation. Der er reserveret 20 pladser til optag på Master i it og 20 pladser til MBA. Disse pladser kan omfordeles såfremt en af uddannelserne ikke fylder alle 20 pladser. Hvis der er flere rettidigt tilmeldte, kvalificerede ansøgere ved ansøgningsfristen, end der er ledige pladser, vil prioritering ske ud fra følgende kriterier:

  • ansøgere, der allerede er optaget på MBA (Såfremt mere end 20 nuværende studerende tilmelder sig faget vil pladserne tildeles efter først-til-mølle-princippet)
  • argumenteret interesse for fagområdet
  • tidligere erfaringers relevans for studiet
  • redegørelse for interesse