Praktiske oplysninger

Studiestart

Medio august samt januar.

Ansøgningsfrist

1. juni og 1. november.

Undervisningssted

Hvert fagmodul afvikles over fire undervisningsgange – enten fredage eller lørdage med ca. tre ugers interval. Undervisningen afvikles på Aarhus BSS, Fuglesangs Allé.

E-læring

Mellem de enkelte undervisningsgange foregår diskussioner og aflevering af oplæg og opgaver på Blackboard, uddannelsens intranet. 

Sprog

Der undervises som hovedregel på dansk, hovedparten af litteraturen vil dog være på engelsk, og enkelte fag kan forekomme på engelsk. Ansøgere skal derfor være i stand til at følge et engelsksproget undervisningsforløb.

Niveau

Kandidatniveau.

Betaling og priser for MBA 

Inden studiestarten vil du/din virksomhed modtage en faktura på deltagerbetaling og evt. forplejning. Du bedes følge op på, at betalingen finder sted, da det er dit ansvar, at den sker rettidigt.

Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. fag og administration. Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Du får først eksamensret til faget, når fakturaen er betalt.

Fra og med efteråret 2018 koster hvert undervisningsmodul 21.000 kr. og afhandlingen 36.000 kr. Undervisningsafgiften fra og med efteråret 2018 er 225.000 kr. Hertil kommer udgifter til materialer, litteratur og forplejning svarende til ca. 30.000 kr. for det samlede forløb. Der tages forbehold for eventuelle kommende prisstigninger.

For valgfaget 'Digital innovation og digital transformation' er prisen 30.000 kr.

Da vi ikke modtager taxametertilskud fra staten for ikke-EU/EØS statsborgere uden varig opholdstilladelse i Danmark, forhøjes opkrævningen af deltagerbetaling med et tillæg på 250 kr. pr. ECTS-point. Læs mere om studiegebyret.

Refundering af deltagerbetaling

Ønsker du at afmelde dig fra et forløb, skal du gøre dette pr. mail til evu.bss@au.dk

Fristen for afmelding er 1. september og 1. februar. Starter undervisningen tidligere end de fastsatte afmeldingsdatoer, skal afmeldingen ske inden undervisningsstart.

Ved afmelding efter at undervisningen er startet, kan deltagerbetalingen ikke refunderes.  

Refundering af deltagerbetaling på et senere tidspunkt end disse frister forudsætter, at du kan dokumentere, at der er tale om usædvanlige forhold.

Maksimal studietid

Ønsker du at opnå mastergraden, er det en forudsætning, at alle fag bestås inden for 6 år fra første indskrivning på uddannelsen, som er den maksimale uddannelsestid iht. masterbekendtgørelsen.

Se video med praktiske oplysninger

Se optagelse med vores to studievejledere Lene M. Pedersen og Lene Birkegaard Pedersen, der giver dig en række praktiske informationer om MBA-uddannelsen.

Kontakt

Aarhus BSS Student Services
Mail: studentservices.bss@au.dk 
Tlf: 8716 4026
Se åbningstider