Aftagerpaneler

Aftagerpanelerne ved Aarhus BSS består af repræsentanter fra private og offentlige virksomheder, organisationer og institutioner. Medlemmerne i de enkelte aftagerpaneler skal tilsammen have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelsen giver adgang til.

Udpegningen til aftagerpanelerne foretages af rektor efter indstilling fra dekanen. De enkelte medlemmer udpeges for tre år ad gangen.

Aftagerpanelerne mødes med studienævn og andre repræsentanter for hovedområdet 1-2 gange årligt. Aftagerpanelernes rolle er blandt andet:

  • at rådgive om uddannelserne på Aarhus BSS herunder deres relevans og samspil med det omgivende samfund, kandidaternes kvalifikationer og optagelsesbetingelser på uddannelserne.
  • at bidrage med aktuel viden om arbejdsmarkedets kompetencebehov og derigennem rådgive om uddannelsernes udvikling samt deres indholdsmæssige og strukturelle planlægning.
  • at stille forslag til nye uddannelsestiltag, både hvad angår eksisterende og evt. kommende uddannelser.
  • at udvikle samarbejde mellem den enkelte uddannelse og arbejdsmarkedet.
  • at forholde sig overordnet til interne og eksterne evalueringer af uddannelsen.

Aftagerpanelerne på Aarhus BSS er etableret i henhold til Bekendtgørelse af lov om universiteter.